Kumpi valehtelee THL vai Erika Keski-Korhonen?

Teen tämän vastineen Erika Keski-Korhosen blogiin jossa esitetään jälleen kerran propagandaa kieltolain puolesta. Olisin kommentoinut Erikan blogia mutta koska hän ei salli kommentointia teen tästä oman kirjoituksen. Syy miksi kommentointia ei sallita on selvä. Nämä jotka propagoivat kieltolain puolesta eivät osaa puolustaa argumenttejaan kunnolla mikäli joku esittää kriittisiä huomiota. He pystyvät ainoastaan julistamaan propagandaansa. Erikahan ilmiantoi minut täällä kun olin kysellyt häneltä toisessa kirjoituksessa kriittisiä kysymyksiä joihin hän ei osannut enää vastata ja puhui itsensä pussiin, sen jälkeen poisti nämä viestit. Olin kuitenkin Erikan harmiksi ottanut screenshotit ja julkaisin ne täällä ja tästä Erika valitti ylläpidolle ja sain varoituksen. Mielestäni se on väärin sillä kunnanvaaliehdokas jos kirjoittaa jotain julkisesti niin miksi niitä ei saisi julkaista? Toivon että moderointi ei tässä tapauksessa poista tätä kirjoitusta kun Erika tästäkin todennäköisesti valittaa. Tämän tarkoitus ei ole hyökätä Erikaa vastaan henkilönä, ainoastaan oikasista hänen virheelliset väitteet.

Tässä on Erikan kirjoitus missä hän ”kumoaa” THLn väitteitä huumesodasta. Näytän miten hänen väitteet eivät kestä kriittistä tarkastelua.

Terveyden- ja hyvinvoinninlaitos (THL), on julkinen tutkimuslaitos ja tilastoviranomainen, jonka toiminnasta ja tehtävistä on säädetty laissa terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta.

Erika: ”THL:n päihde- ja riippuvuusosaston päällikkö, joka siis toimii palkkioita vastaan A-klinikkasäätiön ja A Klinikka Oy:n hallitusten puheenjohtajana, pyrkii vaikuttamaan valtaväestön asenteisiin laillistaa huumeet, THL:n virallista viranomaissivustoa hyväksi käyttäen.Markkinoimalla ja mainostamalla huumeiden laillistamista, vaikutetaan tietoisesti valtaväestön mielipiteisiin.”

Minä: THL pitkään oli huumeiden laillistamista vastaan. Nyt he kuitenkin kannattavat dekriminalisointia joka on eri asia kuin laillistaminen. Tässäkin heillä kesti aika kauan mutta nyt todisteita on jo niin valtavasti ettei pysty enää perustella mitä järkeä kieltolaissa on. THL ei markkinoi tai mainosta mitään vaan kertoo asiantuntija näkemyksen. Se on tietenkin ainoastaan hyvä asia jos valtaväestö kuuntelee enemmän asijantuntioita.

Erika: ”THL:n blogi, mitä nyt seuraavaksi kommentoin, voi lukea THL:n virallisilla internetsivuilla täältä.

THL:n päihde ja riippuvuusosaston päällikkö kirjoittaa ja minä vastaan näin”

THL: ”Suomessa huumausaineiden käyttö on ollut rangaistavaa viisikymmentä vuotta. Eduskunnassa kannan ratkaisi arvanheitto.”

”Erika: Huumeiden rikosoikeudellisista seuraamuksista on päätetty eduskunnan täysistunnossa eduskunnan äänienemmistöllä. Asian voi tarkistaa lain käsittelytiedoista.”

Minä: Asian ratkaisi valiokunnassa kolikon heitto. Sen perusteella eduskunta äänesti. Erika varmasti tietää tämän myös itse.

THL: ”Mielestämme huumeiden käyttöön tulisi puuttua pikemminkin sosiaali- ja terveydenhuollon keinoin kuin rikoslailla ja rangaistuksilla.”

Erika: ”Suomen laki ja rangaistuskäytännöt mahdollistaisi jo nyt huumeiden käyttöön puuttumisen sosiaali- ja terveydenhuollon keinoin. Jos THL ja kunnat saataisiin hoitamaan lakisääteiset tehtävänsä, huumeriippuvaisten olisi mahdollista saada toipumistavoitteista hoitoa Suomessa ja toipua ilman rikoslain muuttamistakin. Nyt THL keskittyy verkottumaan huumeiden ideologisissa tarkoitusperissä, sekä jakamaan kyseenalaista ja puutteellista tietoa valtaväestölle ja päättäjille huumeiden laillistamiseen liittyen, kuten THL:n päihde- ja riippuvuusosaston päällikön julkaisemista blogiteksteistä THL:n internetsivuilta voi havaita.”

Minä: Suomen laki mahdollistaa sen että hoidetaan terveydenhuollon keinoin mutta tämä ei käytännössä pidä paikkaansa koska hoitopaikkoja ei ole ja katkolle ei pääse edes he jotka sinne haluavat. Mistä saisi rahaa? No esimerkiksi siitä että lakkautettaisiin huumepoliisi ja laillistettaisiin huumeet apteekkijakeluun. Näin säästyisi verorahoja ja tulisi myös lisää kun huumeista maksettaisiin verot. Erika ei kerro mitä kyseenalaista tietoa THLn päihde ja riippuvuusosaston päällikkö esittää.

Erika: ”Valtakunnansyyttäjän internetsivuilta on luettavissa ohje VKS:2018:2, Suomessa voimassa olevista seuraamuskäytännöistä huumausaineiden käyttörikoksista.

THL:n jakama tieto rangaistuskäytäntöihin liittyen, ovat ristiriidassa Suomen lain ja valtakunnansyyttäjän virallisen ohjeen kanssa.

Toipuneen huumeriippuvaisen ei tarvitse tehdä rikoksia, koska ei ole enää riippuvainen, joten toipumiskeskeinen hoito toimii myös tehokkaimpana haittoja vähentävänä menetelmänä.

Nyt hoitoa saa vain sellaiset, joiden läheisillä on varaa maksaa hoidot yksityisellä tai kellä on jaksamista käyttää oikeussuojakeinoja ja kannella laillisuusvalvojille.”

Minä: Jos Suomen laki on ristiriidassa moraalin kanssa sitä ei pidäkkään noudattaa. Vai tekivätkö homot väärin kun harrastivat seksiä 60-luvun Suomessa? Se oli laitonta ja olisi edelleen jos Erikan kaltaiset ”laki on laki” ihmiset olisisvat olleet enemmistössä kun se laillistettiin. Se on totta että hoitoa ei saa helposti, tähän esitin jo ratkaisun

Erika: ”Ongelma on se, ettei toipumiskeskeistä hoitoa ole järjestetty asianmukaisesti kaikissa kunnissa tai annetun hoidon sisältö ei vastaa hoidon tarvetta ja jos riippuvuuden hoitoon pääsee, maksusitoumus, eli hoitaminen loppuu jo ennen kuin toipumista on tapahtunut.

Hoitoaikoja on lyhennetty viime vuosina niin, ettei siinä ajassa ehdi toipua huumeriippuvuudesta. Pahimmillaan hoito on katkolta kadulle riittävän monta kertaa, kunnes riippuvainen on valmista kauraa korvausainevalmisteille.

Alaikäisten huumeriippuvuuksien toipumistavoitteiset hoitojärjestelmät ovat kaikista eniten retuperällä.”

Minä: Tästä olen samaa mieltä. Kieltolaki tosin ei auta päihderiippuvaisia. Kuinka paha huumeongelma meillä oli 50-luvulla kun Heroiinia ja Amfetamiinia sai apteekista? Moniko alaikäinen käytti niitä silloin?

THL: ”Käytön rangaistavuudesta luopumista tukevat monet kansainväliset järjestöt, kuten WHO ja Global Commission on Drug Policy, jotka esittävät, että huumeiden käyttöön tulisi puuttua muutoin kuin käyttäjiä rankaisemalla. Tämä koskisi kaikkia huumausaineita.”

Erika: ”Suomessa on mahdollista hoitaa riippuvuutta jo nykylainsäädännön turvin käyttäjää rankaisematta, jos vain THL ja kunnat laittaisivat hoitopolut lakisääteiselle tasolle. Poliisi ohjaa jo nyt viranomaisista eniten huumeriippuvaisia hoitoon niissä kunnissa, missä hoitoon ohjaus on järjestetty.”

Minä: Ja taas levitetään tätä valhetta mitä niin monet poliisit levittävät julkisuudessa. HUUMEPOLIISI EI OHJAA KETÄÄN HOITOON. Olen itse ollut kolme kertaa poliisin kanssa tekemisissä huumeisiin liittyen (ilman että asiaan liittyy muut rikokset) yhtenäkään kertana mitään hoitomahdollisuutta ei ole edes ohimennen mainittu. Sama kokemus kaikilla tutuilla jotka on poliisin kanssa olleet tekemisissä huumeisiin liittyen. Kaipaisin siis jotain tietoa miten poliisi muka ohjaa hoitoon kun tästä nyt ei oikeasti kellään ole mitään kokemusta?`

Erika ”Huumausaineisiin liittyen, tutkimustoimintaa toteutetaan aina järjestäytyneen rikollisuuden rajapinnassa, missä riski järjestäytyneen rikollisuuden ja korruption ujuttautumisesta tiedeyhteisöön, on merkittävän korkea.

”Järjestäytyneen rikollisuuden ryhmärakenteet ovat hierarkkisten ryhmien lisäksi yhä useammin verkostomaisia ja tarpeiden mukaan nopeasti joustavia ja tapauskohtaisia. Päätavoitteena on kerätä mahdollisimman suurta rikoshyötyä rikollisen toiminnan lisäksi yhä useammin myös lailliselta näyttävän toiminnan kautta. Ryhmien toiminta on myös Suomessa entisestään kansainvälistynyt.” (Poliisi)”

Minä: Tämä on jo todella paksua valetta. Miksi järjestäytynyt rikollisuus haluaisi huumeet laillisiksi? Heiltä menisi valtavat tulonlähteet jotka tulee laittomista huumeista. Kuka hallitsi alkoholin myyntiä kieltolain aikaan`Kuka hallitsee sitä nyt? Tästä voi päätellä haluaako järjestäytynyt rikollisuus mainostaa laillistamista.

Erika; ”Tiedeyhteisöjen ja virkamiesten kansainvälistä korruptoitumista tulisi ennaltaehkäistä ja torjua aktiivisesti.”

Minä: Tässä Erika siis kannattaa sananvapauden kaventamista aivan kuten hän sensuroi minun tekstit hän haluaa sensuroida myös tiedeyhteisön faktat kun ne ovat ristiriidassa hänen faktojen kanssa. Erika näyttää diggaavan Neuvostoliitosta

THL: ”Käyttörikoksesta seuraa henkilölle sakkorangaistus ja nuorelle ensikertalaisille puhuttelu. Poliisi voi myös antaa huomautuksen. Toimenpiteisiin on koetettu liittää hoitoonohjausta, mutta määrät ovat jääneet vaatimattomiksi.”

Erika: Jos Kunta on järjestänyt paikan, mihin hoitoonohjaus voi poliisin toimesta tapahtua ja käyttäjä on suostuvainen hoitoon, poliisi ohjaa käyttäjän hoitoon. Nykylain mukaan, toimenpiteestä voidaan luopua, jos henkilö suostuu hoitoon. Alaikäisille ei ole järjestetty riittävästi hoitopaikkoja toipumiskeskeiseen hoitoon. Huostaanotto laitokseen, ei ole riippuvuuden hoitamista.”

Minä: Kerroin jo aiemmin miten tuo ei pidä lainkaan paikkaansa.

THL: ”Rekisteritietoa käytetään, kun poliisilta pyydetään turvallisuusselvitys tai henkilö joutuu hankkimaan rikostaustaselvityksen koulutus- tai työpaikalleen. Tietojen luovutus saattaa vaihdella alueittain.”

Erika: ”Turvallisuusselvityksestä on säädetty lailla. Turvallisuusselvitys ei sido työnantajaa. Merkintä näkyy sosiaali- ja terveydenhuollon rekisterissä, eikä poistu sieltä edes kuoleman jälkeen. Siihen ei rikoslain muuttaminen auta.

Rikostaustaselvitys pyydetään sellaisilla aloilla ja vapaaehtoistoiminnassa, missä henkilö on tekemisissä alaikäisten kanssa. Lain tarkoituksena on suojella alaikäisiä seksuaaliselta hyväksikäytöltä ja riistolta, kuten myös muulta vakavalta väkivaltarikollisuudelta ja houkuttelulta huumeiden käyttöön.”

Minä: Niin se merkintähän poistuisi jos sitä ei tulisi. Tässä Erika demonisoi huumeidenkäyttäjiä että he muka houkuttelisivat lapsia huuumeiden käyttöön. Onko näyttöä yhdestäkään tapauksesta jossa esim opepttaja tai lastentarhaohjaaja olisi tyrkyttänyt lapsille huumeita? Ei. Se on pelkkää propagandaa joka alkaa muistuttaa jo Natsien Juutalaisiin kohdistunutta vihapuhetta.

THL: ”Käyttörikoksia tulee poliisin tietoon vuosittain noin 15 000. Tämä merkitsee sitä, että poliisiasiain tietojärjestelmässä on noin 75 000–150 000 tämänkaltaista rikosta. ”

Erika: ”Suurin osa käyttörikoksista ovat liitännäisrikoksia ja ne merkitään tilastoihin rutiinina päärikoksen yhteydessä. Valtaosa käyttörikoksista kirjataan esimerkiksi liikennevalvonnan tai liikenneonnettomuuden huumerattien yhteydessä. Rikoslain muuttaminen ei vähentäisi huumepäissä ajamista eikä pienentäisi tilastoja.”

Minä: MIstä tämä tieto on peräisin? Omalla kohdalla mikään näistä kolmesta ei ainakaan ollut. En tee muita rikoksia eikä minulla ole ajokorttia, en ole koskaan edes ajanut autolla.

 

THL: ”Vuoden 2014 Huumekyselyn mukaan 25–34-vuotiaista naisista 32 % ja miehistä 44 % oli kokeillut kannabista. Nykyinen lainsäädäntö määrittelee heidät rikollisiksi. Suurin osa (61 %) ikäryhmästä on sitä mieltä, että kannabiksen käytöstä ei tulisi rangaista.”

Erika: ”Kyselytutkimuksen näyttöarvoa voisi verrata veikkauskuponkiin 1 X 2. Se mittaa lähinnä THL:n harjoittamien huumeiden laillistamiskampanjoiden vaikuttavuutta väestöön. Huumeiden käyttäjiä sakotetaan aivan samalla tavoin kuin näpistelijöitä ja liikennerikkomuksista, joita on monin kerroin enemmän kuin käyttörikoksia on kirjattu.

Tapon yritysten ja törkeiden pahoinpitelyjen määrät ovat nousseet huomattavasti. Yhä useammassa rikoksessa on viitteitä huumausaineiden käyttöön tai niiden välitykseen liittyvistä riidoista.”

Minä: No nyt on huvittavaa tekstiä. Nuoret siis alkavat käyttämään huumeita THLn takia? Luuletko että nuoret lukevat paljonkin THLn johtajan blogia ja ottavat sieltä vaikutteita?

Tapon yritysten ja törkeiden pahoinpitelyiden määrät nousseet katsos sieltä on poimittu kaksi rikosta jotka ovat yleistyneet. Mitens murhat, murhan yritykset, tapot ja pahoinpitelyt? Jännästi puuttuu.

THL: ”Olemme hyvin tietoisia siitä, että huumeiden käytöstä voi aiheutua monenlaisia haittoja.”

Erika: Julkisen tutkimuslaitos THL:n tehtävät on lueteltu laissa terveyden ja hyvonvoinnin laitoksesta. THL voisi kehittää toipumiskeskeisiä hoitoja, eikä lobata huumeiden laillistamista väestölle ja päättäjille. Mikään laki ei estä laittamasta hoitopolkuja kuntoon.

THL: ”Kansainvälisten kokemusten mukaan käyttörangaistuksista luopuminen ei lisää käyttöä. Esimerkiksi Portugali dekriminalisoi huumeiden käytön ja pienten määrien hallussapidon vuonna 2001. Huumeiden käyttöön puututaan hallinnollisin seurauksin, joissa sosiaalitoimen rooli on keskeinen.”

Erika: ”Huumekorruptiosta on olemassa lukuisia tutkimuksia. Huumeiden laillistamisesta hyötyvät eniten huumeiden tuottaja- ja välitysmaiden kansainvälisesti verkottunut järjestäytynyt rikollisuus, koska huumeiden laillistaminen vähentää huumeidentuottajien ja jakeluportaan huumehävikkiä, eli laillistaminen tuottaa suuremmat voitot organisoidelle rikollisuudelle, koska hävikki pystytään laillistamisen avulla minimoimaan. Kaikki yritykset pyrkivät torjumaan ja minimoimaan hävikkiä, niin myös järjestäytynyt huumerikollisuus.”

Minä: Nyt valehdellaan taas huolella. Nämä olisi isoimmat häviäjät koska huumeita alkaisi tuottamaan lailliset yritykset. Vai hallitseeko alkoholin kauppaa vieläkin järjestäytynyt rikollisuus kuten se hallitsi kieltolain aikaan? Totuus on siis juuri päinvastainen kun mitä Erika väittää. THLn faktan että laillistaminen ei lisää käyttöä voi jokainen varmistaa itse

Erika: ´´Huumekauppa ei tuota yhteiskunnalle mitään järkevää, päin vastoin, se tuottaa narkomaaneja ja syrjäytyneitä työkyvyttömiä ihmisiä ja yleensä tuskallisen hitaan kiduttavan kuoleman.

Huumeiden loppukäyttäjämaat köyhtyvät sitä mukaa, mitä suurempi osa väestöstä käyttää huumeita. Huumeiden tuottaja- ja välitysmaissa on eniten köyhyyttä, huumeongelmia, sekä huumekorruptiota. Lisäksi niissä poljetaan ihmisoikeuksia.”

Minä: Alku on taas tuttua pelonlietsontaa. Mistä tieto että kun huumeiden käyttö yleistyy tuottajamaat kärsivät? Tottakai huumeita tuotetaan köyhissä maissa ihan samasta syystä kuin laillisiakin tuotteita. Siellä on halpaa työvoimaa ja poliisin lahjominen ei tule niin kalliiksi. T

THL: ”Kansainvälisten kokemusten mukaan käyttörangaistuksista luopuminen ei lisää käyttöä. Esimerkiksi Portugali dekriminalisoi huumeiden käytön ja pienten määrien hallussapidon vuonna 2001. Huumeiden käyttöön puututaan hallinnollisin seurauksin, joissa sosiaalitoimen rooli on keskeinen. Muutos vähensi haittoja, mutta ei lisännyt käyttöä. Norjassa suurkäräjät on hyväksynyt periaatekannanoton käytön rangaistavuuden korvaamisesta sosiaali- ja terveydenhuollon toimenpitein.”

Erika: Huumeita ajetaan lailliseksi useissa maissa saman aikaisesti, samalla konseptilla, riippumatta kohdemaan todellisesta lainsäädönnöstä, olosuhteista, rakenteista ja hoitojärjestelmistä. Jokainen maa toimii referenssinä kansainvälisesti organisoidun rikollisuuden tavoitteille. Jotta tulokset olisivat luotettavia, tulisi käynnistää kattava sosiaali- ja terveydenhuollosta riippumaton tutkimus huumekorruptiosta, sekä sen liitännäis- ja seurannaisvaikutuksista.”

’Norjassa on tarkoitus ohjata käyttäjä sakkomaksun uhalla sosiaali- ja terveydenhuollon terveysneuvontapalveluun.

Suomessa terveysneuvonta tarkoittaa huumeiden käyttötapojen opettamista, pistohaavojen hoitamista, sekä käyttövälineiden jakamista huumeiden käyttäjille. Terveysneuvonnassa ei saa hoitoa riippuvuuteen.”

Minä: Ei koska rahat menee poliisille.

THL: ”Tilanteessa, missä huumeita käyttävän henkilön ei tarvitse pelätä rangaistusta tai rikolliseksi leimautumista, on huomattavasti nykyistä helpompaa tarjota monipuolista sosiaali- ja terveydenhuollon tukea ja hoitoa.”

Erika: ”Suomessa ei tarvitse pelätä hoitoon hakeutumista. Suurin pelko käyttäjille on joutua saattohoitoon, eli loppuelämän korvausaineille

Hoitolaitoksissa ei ole poliiseja sakottamassa. Hoitoon ohjauksesta eikä hoitoon hakeutumisesta rangaista. Ongelma on se, että toipumistavoitteiseen hoitoon on lähes mahdotonta päästä ilman oikeussuojakeinoja, koska järjestelmä keskittyy huumeiden laillistamispuuhiin, hoitojen järjestämisen sijaan.”

Minä: Kyllä sitä on syytä pelätä sillä saat papereihisi ikuisen merkinnän siitä että olet narkomaani mikä takaa ettet koskaan saa samaa kohtelua terveydenhuollossa kun muut. Jos sinulla on lapsia seuraa huostaanotto.

THL: ”Vaihtoehtoja huumepolitiikan nykyiselle linjalle, jonka mukaan käyttö on säädetty rangaistavaksi, on kolme: (1) laillistaminen, (2) dekriminalisointi ja (3) depenalisaatio. ”

Erika: Tehokkain tapa torjua huumeongelmia, on tehokkaat korruption torjuntatoimet.

Huumekorruptiosta on lukuisia tutkimuksia ja siitä vallitsee tiedeyhteisöjen konsensus, että huumekorruptio on vahingollista kansantutvallisuudelle, kansantervrydelle ja kansantaloudelle, niin tuottaja-, välittäjä-, kuin loppukäyttäjämaille.

Huumeista ja huumekorruptiosta hyötyvät vain organisoitu rikollisuus. Sen sijaan huumeiden laillistamisesta, dekriminalisoinnista eikä depenalisaatiosta olla päästy konsensukseen.

Niin kauan kun päättäjät ja valvontaviranomaiset mahdollistavat virkamiesten käyttää virka-asemiaan oman sekä organisoidun korruptio- ja huumerikollisuuden hyväksi, ongelmat vain pahenee ja valtio, kunnat, yritykset sekä yksilöt köyhtyy.

Ideologisen korruption tavoitteena on romahduttaa tieteen normit ja rakenteellisen korruption tavoitteena on romahduttaa demokratia.

Huumeet ja biljardibisnes, ovat väline korruptiivisten rakenteiden muodostamiselle. Suurtyöttömyys on oiva maaperä korruption vahvistumiselle.”

Minä: Suomessa kuuluisin tapaus huumekorruptiosta on huumepoliisin entinen päällikkö Jari Aarnio. Hän otti useasti kantaa huumeiden laillistamista vastaan koska hän hyötyi laittomasta huumekaupasta. Tosin kun Erika väittää järjestäytynyt rikollisuus ei halua että huumeita laillistetaan.

Pystytkö Erika vastaamaan minulle Argumentein vai aiotko taas ilmiantaa tämän kirjoituksen`? Miksi yrität sensuroida totuutta?

Toivottavasti Uusi Suomi ei lähde tällä kertaa suostu Erikan senrurointi vaatimuksiin.

+4
Lauri Paavola
Sitoutumaton Helsinki

Itä-helsinkiläinen sitoutumaton kansalaisaktivisti järjen ja logiikan puolesta valheita vastaan!

Taistelen etenkin inhimillisemmän päihdepolitiikan, yksilönvapauksien ja sananvapauden puolesta.

Läheisiä aiheita ovat muunmuassa koronapaniikin arvostelu, jokaisen eduskuntapuolueen politiikkojen arvostelu ja kaksinaismoralismi, huumeiden vastainen sota, terrorismin vastainen sota, uskontojen kritiikki (erityisesti kolme pahinta Kristinusko, Islam ja Juutalaisuus), ihmiskunnan typeryys, ihmisen lähestyvä sukupuutto jota me suuressa narsismissamme kutsumme "maailmanlopuksi" sekä musiikki.

Mikäli minun teksteistä provosoidut niin tiedät olevasi väärässä. Totuuden puhuja ei pelkää vastakkaista mielipidettä vaan vastaa niihin mielellään. Vain valehtelija tarvitsee sensuuria.

Rakkaudesta lajiin since 1995 ❤

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu