CO2-leikkaukset hallituksen uudelleenarvioitavaksi

Olen puheenvuorossani Ajankohtaiset näkemykseni hallituksenkin harkittavaksi https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/lauriheimonen/ajankohtaiset-nakemykseni-hallituksenkin-harkittavaksi/ 8.9.2021 todennut:

”Viittaan puheenvuorooni Luonnonlait hallitsevat ilmastonmuutosta https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/lauriheimonen/luonnonlait-hallitsevat-ilmastonmuutosta/, missä lopputulemanani olen todennut:
”Kun Pariisin sopimuksen mukaisille ihmisperäisten hiilidioksidipäästöjen leikkauksille ei tieteen edellellyttämiä perusteita näytä olemassa olevan ja kun siksi siihen liittyvien hiilidioksidipäästöjen leikkaaminen tulee tuottamaan vain arvaamattomia menetyksiä, on syytä turvautua vaihtoehtoiseen strategiaan, missä keskeisinä osapuolina olisivat esimerkiksi mukautumiset luonnollisiin ilmastonmuutoksiin ja sään luonnollisiin ääri-ilmiöihin. ”

Viitteessä https://www.hs.fi/politiikka/art-2000008248753.html todetaan:

”Hallitus on sitoutunut toteuttamaan kansallisten ja EU:n ilmastotavoitteiden vaatimat päästövähennystoimet. Hallitus arvioi maaliskuussa 2022, nojautuen ministeriöiden, tutkimuslaitosten ja Ilmastopaneelin arvioihin, ovatko päästövähennystavoitteet saavutettavissa KAISU-suunnitelmassa esitetyin toimin ja päättää tässä yhteydessä mahdollisesti tarvittavista sitovista taloudellisista ja lainsäädännöllisistä ohjauskeinoista tavoitteen saavuttamiseksi. Ilmastotavoitteiden pitkäjänteisen ja suunnitelmallisen toimeenpanon tueksi perustetaan parlamentaarinen seurantaryhmä.”

Kun hallitus arvioi ministeriöiden, tutkimuslaitosten ja ilmastopaneelin arvioita, sen tulee olla perillä siitä, onko niille tieteellinen näyttö todellisuudesta olemassa. Hallitusten välinen ilmastopaneeli IPCC:kin on jo yli kolme vuosikymentä sitten perustettu hakemaan nimenomaan tieteellstä näyttöä ihmisperäisten hiilidioksidipäästöjen aiheuttamaksi uskotulle, uhkaavalle ilmaston lämpenemiselle, mitä näyttöä ei vielä tällä hetkelläkään olemassa ole. Tähän perustuu näkemyksenikin siitä, että Pariisin sopimuksestakin tulee olemaan syytä luopua.

Omat perusteluni Pariisin sopimuksesta luopumiseen perustuvat vielä siihen, mitä olen mm. puheenvuorossani https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/lauriheimonen/ihmisperaisten-hiilidioksidipaastojen-rooli-ilmakehassa/ todennut:

”– Valtameristä tulevia hiilidioksidipäästöjä olennaisesti pienempien, muualta ilmakehään tulevien hiilidioksidipäästöjen vaikutus ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden kokonaisnousussa jää olennaisesti pienemmäksi, kuin mitä niiden osuus kokonaispäästöissä on ollut. Tästä esimerkkinä haluan mainita nimenomaan jo alunperinkin minimaalisina pidettävät hiilidioksidipäästöt fossiilisista polttoaineista. Kun ne tulevat ilmakehään, ne suoraan oman kykynsä mukaisesti nostavat ilmakehän hiilidioksidipitoisuutta. Kun sen seurauksena valtamerien pintavedet, Henryn lain mukaisesti voimistuneina hiilidioksidinieluina, hakevat uutta tasapainoa valtamerien pintavesiin liuenneen, keskimääräisen hiilidioksidipitoisuuden ja ilmakehän keskimääräisen hiilidioksidin osapaineen välille, se vähentää valtamerien pintavesistä ilmakehään aiheutuvien hiilidioksidipäästöjen vaikutuksen osuutta vastaamaan Henryn lain mukaista hiilidioksidipitoisuutta ilmakehässä jopa niin pitkälle, ettei tuon fossiilisista polttoaineista – eikä muistakaan ihmisperäisistä hiilidioksdipäästöistä – peräisin olevan hiilidioksidin vaikutuksen osuutta enää pystytä käytännössä toteamaan. ”

Yhteenvetonani on todettavissa, että ihmisperäisten hiilidioksidipäästöjen leikkauksista on vain menetyksiä tuottavina syytä luopua.

+7
LauriHeimonen
Sitoutumaton Lohja

Diplomi-insinööri, eläkeläinen

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu