CO2-päästöjen leikkaaminen on väärä ratkaisu!

Puheenvuorossani https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/lauriheimonen/ilmakehan-keskimaaraista-co2-pitoisuutta-hallitsee-valtamerien-pintavesien-keskimaarainen-lampotila/ Ilmakehän keskimääräistä CO2-pitoisuutta hallitsee valtamerien pintavesien keskimääräinen lämpötila! olen todennut:

”Valtamerien pintavesien keskimääräisen lämpötilan hallitsemaksi osoittautunut ilmakehän keskimääräinen CO2-pitoisuus on seuraus fysikaalisen kemian hallisemista luonnonlaeista, minkä mukaan valtamerien pintavesistä keskimäärin ilmakehään tulevat CO2-päästöt pienevät sitä mukaa, kun ilmakehään tulee muualta CO2-päästöjä”

Miten tämä tapahtuu, onkin oma kysymyksensä.

Fysikaalisen kemian mukaan meillä on tähän kaksi olemassa olevaa vaihtoehtoa:

– Ilmakehään lisääntyvä CO2-pitoisuus liukenee valtamerien pintavesiin uuden tasapainon hankkimiseksi ilmakehässä olevan ja valtamerien pintavesissä liuenneena olevan CO2-pitoisuuden välille.

– Ilmakehään tulevista ihmisperäisistä ja muista samankaltaisista CO2-päästöistä lisääntyvä CO2-pitoisuus ilmakehässä korvautuu valtamerien pintavesistä ilmakehään suoraan tulevia CO2-päästöjä vastaavalla vähentymisellä.

Kummassakin tapauksessa erikseen tulos olisi sama, mutta kun ne ovat nopeudeltaan täysin erilaisia, niistä vain nopeampi toteutuu ja se on näistä kahdesta tämä viimeinen:

”Ilmakehään tulevista ihmisperäisistä ja muista samankaltaisista CO2-päästöistä lisääntyvä CO2-pitoisuus ilmakehässä korvautuu valtamerien pintavesistä ilmakehään suoraan tulevia CO2-päästöjä vastaavalla vähentymisellä.”

Näin tästä tullaan tieteellisesti juuri siihen tulokseen, mitä lopputulemanani olen täällä jo yli kolme vuosikymmentä sitten puheenvuorossani todennut:

”Kun ihmisperäiset hiilidioksidipäästöt eivät lämpenemistä hallitse, ainoaksi, toimivaksi ratkaisuksi sen suhteen, mitä ihminen voi tehdä, jää luonnollisiin ilmastonmuutoksiin varautuminen ja niihin sopeutuminen. Hiilidioksidipäästöjen toimimattomaksi osoittautuneen vähentämisen sijasta nimenomaan tähän ilmastonmuutokseen varautumiseen ja siihen sopeutumiseen pitää poliitikkojenkin päätöksissään ensisijaisesti huomionsa kohdistaa.

Mitä energiapolitiikkaan tulee, siinä ei ole sijaa hiilidioksidipäästöjen toimimattomiksi osoittautuneille rajoitustoimenpiteille. Etusijalle on pantava riittävän puhtaasti tuotetun, kilpailukykyisen energian saannin turvaaminen.”

LauriHeimonen
Sitoutumaton Lohja

Diplomi-insinööri, eläkeläinen

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu