CO2-päästöjen leikkausten perusteettomuus!

Puheenvuoroni Perusteeton Eduskunnan päätös https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/lauriheimonen/perusteeton-eduskunnan-paatos/ sisältö vaatii vielä oman selvennöksensä, jotta sen poliitikotkin asianmukaisesti ymmärtäisivät. Olen perusteluksekseni siihen valinnut aikaisemman puheenvuoroni:

YK:n poliitikoilla ei ole vaadittavaa tieteellistä näyttöä CO2-päästöjen aiheuttamaksi uskotusta, uhkaavana pidetystä ilmaston lämpenemisestä!

Kertauksena tässä sen sisältö:

Jo yli kolme vuosikymmentä sitten YK:n poliitikot perustivat hallitusten välisen ilmastopaneelin IPCC hakemaan tieteellistä näyttöä ihmisperäisten hiilidioksidipäästöjen aiheuttamaksi uskotulle, uhkaavana pidetylle ilmaston lämpenemiselle, mutta – kaikesta yrittämisestä huolimatta – tätä haettua tieteellistä näyttöä ei todellisuudesta ole löydetty. Jo tämä osoittaa, että perustetta poliitikkojen omaksumalle tarpeelle ihmisperäisten hiilidioksidipäästöjen leikkaamiseksi ei olemassa ole.

Alkajaisiksi viitteen https://rclutz.com/2022/02/01/arctic-ice-maxing-in-january/ perusteella on hyvä painottaa sitä, kuinka tämän vuoden 2022 tammikuun arktinen jääpeite ylitti reilusti viimeisen 16 vuoden keskimääräisen arktisen jääpeitteen. Tämäkin jo hyvin kuvastaa sitä, ettei pohjoisella maapallon puoliskolla mitään uhkaavaa lämpenemistä voi olemassa olla.

Kun katsotaan viitettä https://sunshinehours.net/2022/01/24/sea-ice-extent-global-antarctic-and-arctic-day-23-2022/, huomataan, että valtamerien jääpeitteen määrän muutossuunnan osalta antarktisella alueella tilanne on päinvastainen arktista aluetta hallitsevaan valtamerien pintavesien jääpeitteesiin nähden:
– arktisella alueella esim. valtamerien jääpeite on kasvanut esim. viimeisen tammikuun aikana, kun taas
– antarktisella alueella valtamerien jääpeite on ollut pienentymässä tuon viimeisen tammikuun aikana.

Vaikka tuo tässä mainittu antarktisen jääpeitteen pienentyminen liittyykin tuon alueen kesäaikaan, se kokonaisuudessaan on keskimäärältään kuitenkin niin voimakasta, että se määrältään reilusti ylittää vastaavana aikana syntyvän arktisen alueen lisääntyneen jääpeitteen määrän. Tämä osoittaakin sen, että kun pohjoisella maapallon puoliskolla ilmaston lämpötila on viime aikoina laskenut, se onkin eteläisellä maapallon puoliskolla noussut, mistä esimerkkeinä ovat esim. Austraaliassa mitattu jopa 51 C-asteen lämpötlia ja Etelä-Amerikassa mitatut noin 40 C-asteen lämpötilat.

Mauna Loan mittauksista käy niinikään myös hyvin selville, kuinka ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden mittauksissa ilmakehän hiilidioksidipitoisuus muuttuu vuodenaikoihin liittyen niin, että se nousee eteläisen pallonpuoliskon kesän aikana, mutta laskee pohjoisen pallonpuoliskon kesän aikana. Kun esimerkiksi viitteessä https://sunshinehours.net/2022/01/24/sea-ice-extent-global-antarctic-and-arctic-day-23-2022/ on osoitettu, että Mauna Loan hiilidioksidipitoisuuden keskimääräiset mittaustulokset seuraavat korrelaatioina valtamerien pintavesien keskimääräistä lämpötilaa, se tieteellisesti osoittaa, että valtamerien pintavesien keskimääräinen lämpötila ilmakehän hiilidioksidipitoisuutta hallitsee.

Kun todellisuudesta tehtyjen havaintojen mukaan valtamerien pintavesien keskimääräinen lämpötila hallitsee ilmakehään tulevia hiilidioksidipäästöjä ja sen seurauksena myös ilmakehän keskimääräistä hiilidioksidipitoisuutta, muilla ilmakehään tulevilla hiilidioksidipäästöillä ei hallitsevaa asemaa ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden nousussa olemassa ole. Syy tähän löytyy Henryn lain mukaisista luonnonlaeista. Viittaan tässä esim. siihen, mitä puheenvuorossani – Näkemykseni ihmisperäisten hiilidioksidipäästöjen aiheuttamaksi uskotusta, uhkaavasta ilmaston lämpenemisestä – https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/lauriheimonen/nakemykseni-ihmisperaisten-hiilidioksidipaastojen-aiheuttamaksi-uskotusta-uhkaavasta-ilmaston-lampenemisesta/ olen todennut:

’Lopputulemanani totean, että kun ”Ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden nousu ei uhkaavana pidettyä ilmaston lämpenemistä aiheuta” ja että kun ”Ihmisperäiset hiilidioksidipäästöt eivät ilmaston hiilidioksidipitoisuutta hallitse”, Pariisin sopimukselle ei perusteita olemassa ole. Tämä tulee olemaan seuraus, kun ihmisperäisten hiilidioksidipäästöjen aiheuttamaksi uskottua syytä ilmaston uhkaavalle lämpenemiselle todellisuudesta ei ole todettavissakaan.’

Puheenvuorossani Fysikokemiallinen totuus ilmastonmuutoksesta https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/lauriheimonen/fysikokemiallinen-totuus-ilmastonmuutoksesta/ olen omaksunut totuutena tämän:

”Tähän tulokseen olen tullut, kun asiaan olen hakenut tarvittavan tieteellisen näytön todellisuudesta. Tätä ilmastonmuutosta koskevassa käsittelyssä eivät riitä
– ideologinen käsittely,
– pelkkä usko ihmisperäisten hiilidioksidipäästöjen aiheuttamaksi uskottuun, uhkaavaan ilmaston lämpenemiseen,
– tunnettujenkaan tutkijoiden misinformaatioksi osoittautuva käsitys ihmisperäisten hiilidioksidipäästöjen aiheuttamaksi uskotusta ilmaston lämpenemisestä
– eikä myöskään kilpailevien osapuolien ylläpitämä disinformaatio koskien oman hyödyn tavoittelua.

Puheenvuorossani – Ilmakehän CO2-pitoisuuden muutokset seuraavat valtamerien pintavesien keskimääräisiä lämpötilamuutoksia – https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/lauriheimonen/ilmakehan-co2-pitoisuuden-muutokset-seuraavat-valtamerien-pintavesien-keskimaaraisia-lampotilamuutoksia-2/:
”Henryn lain vaikutuksesta muut kuin valtamerien pintavesien hiilidioksidipitoisuuden ja lämpötilan muutokset eivät voi ilmakehän hiilidioksidipitoisuuteen olennaisesti vaikuttaa. Eli yksinkertaistettuna tämä tarkoittaa sitä, että esim. minkään ihmisperäisen päästön ei pitäisi ilmakehän hiilidioksidipitoisuutta todettavasti nostaa, kun niiden ilmakehään tuoma hiilidioksidipitoisuuden lisäys Henryn lain mukaisesti aiheuttaa vastaavasti pienentymisen valtamerien pintavesistä ilmakehään tulevissa hiilidioksidipäästöissä”’

+3
LauriHeimonen
Sitoutumaton Lohja

Diplomi-insinööri, eläkeläinen

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu