CO2-päästöt ilmakehässä seuraus ilmaston lämpenemisestä eikä sen syy!

Valtioneuvoston viitteessä Vihreä siirtymä https://vm.fi/vihrea-siirtyma todetaan:
”Vihreä siirtymä tukee talouden rakennemuutosta ja hiilineutraalin hyvinvointiyhteiskunnan rakentamista. Kestävän kasvun ohjelma vauhdittaa ratkaisuja, joilla vähennetään päästöjä niin Suomessa kuin muualla maailmassa. Suomi pyrkii saavuttamaan hiilineutraaliuden vuoteen 2035 mennessä ja pysäyttämään luonnon monimuotoisuuden köyhtymisen vuoteen 2030 mennessä.”

Olen mm. viitteesä https://judithcurry.com/2017/03/20/discussion-thread-improving-the-interface-between-climate-science-and-policy/#comment-842716 todennut:

”As we well know CO2 content in atmosphere is controlled by striving for dynamic balance between all CO2 emissions from sources to atmosphere and all CO2 absorptions from atmosphere to other parts of environments. If the emissions are more than absorptions, the CO2 content in atmosphere is increasing, but if they are less, the CO2 content in atmosphere is decreasing.

Recently the CO2 content in atmosphere has increased about 2.2 ppm a year. As the total amount of CO2 emissions to atmosphere has then contained only about 4 % CO2 from fossile fuels, in this yearly increase of 2.2 ppm in the atmospheric CO2 content there has been only about o.o88 % CO2 from fossile fuels, at the most.

You see that already influence of the CO2 emissions from fossile fuels on the recent increase of CO2 content in atmosphere is minimal. Even though the total increase of CO2 content in atmosphere would dominate the present climate warming, the share of CO2 content from fossile fuels would there be too minimal in order to cause any threat of climate warming. In addition, according to geological and recent observations, trends of CO2 content in atmosphere follow trends of climate temperature and not vice versa. There are no observations in reality, according to which cutting of anthropogenic CO2 emissions could have prevented or lessened climate warming. As, for instance, CO2 cuttings according to the Kyoto protocol have caused only losses, the same kind of failures can be expected concerning cuttings based on the Paris agreement.”
Yhteenvetona tästä suomenokseni:
Nähdään, että jo fossiilisista polttoaineista tulevien CO2-päästöjen vaikutus ilmaston viimeaikeisen CO2-pitoisuuden nousuun on merkityksetön. Vaikka CO2-pitoisuuden kokonaisnousu atmosfäärissä nykyistä ilmaston lämpenemistä halitsikin, CO2-pitoisuuden osuus fossiilisista polttoaineista olisi liian mitätön aiheuttaakseen mitään ilmaston lämpenemisuhkaa. Lisäksi, geologisten ja viimeaikaisten havaintojen mukaan, CO2-pitoisuuden yleiset kehitykset atmosfäärissä seuraavat ilmaston lämpötilan yleisiä kehityssuuntia eikä päinvastoin. Ei 0le mitään havaintoja todellisuudesta, minkä mukaan ihmisperäisten CO2-päästöjen leikkauket olisivat voineet estää tai vähentää ilmaston lämpötilaa. Kuten esim. Kyoto-sopimuksen mukaiset CO2-leikkaukset ovat aiheuttaneet vain menetyksiä, samanlaisia epäonnistumisia voidaan odottaa myös koskien Pariisin sopimusta.

Viittaan vielä puheenvuorooni Valtamerien pintavesien keskimääräinen lämpötila säätää ilmakehän CO2-pitoisuuden https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/lauriheimonen/valtamerien-pintavesien-keskimaarainen-lampotila-saataa-ilmaken-co2-pitoisuuden/:

’Ilmakehän keskimääräisen hiilidioksidipitoisuuden muutokset seuraavat ilmaston lämpötilan muutoksia eikä päinvastoin, missä välittävänä mekanismina hallitsevana on valtamerien pintavesien keskimääräinen lämpötila. Esimerkiksi viitteen http://www.co2web.info/Oceans-and-CO2_EngrsAust_Apr08.pdf mukaan valtameret ovat ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden pääasialliset säätäjät. Siinä esimerkiksi kuva 2 osoittaa, miten Mauna Loalla ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden mittaustulokset riippuvat valtamerien pintavesien keskimääräisestä lämpötilasta.

Tosiasiani toistoa viitteistäni :

”Itse asiassa, kun Henryn lain mukaan valtamerien pintavesiin keskimääräisesti liuenneena olevan hiilidioksidin osapaine hakeutuu tasapainoon lisääntyvän, vastaavan ilmakehän hiilidioksidin keskimääräisen osapaineen kanssa, se – Henryn lain mukaisesti – saa aikaan valtameren pintavesistä ilmakehään haihtuvien, keskimääräisten hiilidioksidipäästöjen pienentymisen. Tämä tarkoittaa sitä, että Henryn lain vaikutuksesta muut kuin valtamerien pintavesien hiilidioksidipitoisuuden ja lämpötilan muutokset eivät voi ilmakehän hiilildioksidipitoisuuteen olennaisesti vaikuttaa. Eli yksinkertaistettuna tämä tarkoittaa sitä, että esim. minkään ihmisperäisen CO2-päästön ei pitäisi ilmakehän hiilidioksidipitoisuutta olennaisesti nostaa, kun niiden ilmakehään tuoma hiilidioksidipitoisuuden lisäys Henryn lain mukaisesti aiheuttaa vastaavasti pienentymisen valtamerien pintavesistä ilmakehään tulevissa hiilidioksidipäästöissä.”

Jokainen, joka nämä tosisiat ymmärtää, käsittää, että poliitikkojen ylläpitämät CO2-päästöjen leikkaukset – ilman tieteellistä näyttöä todellisuudesta – ovat vain menetyksiä tuottavina perusteettomia.’

LauriHeimonen
Sitoutumaton Lohja

Diplomi-insinööri, eläkeläinen

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu