Eduskunnan hallituksen on ilmastonmuutokseen liittyvissä toimissaan edettävä tieteellisen näytön mukaisesti!

Eduskuntamme hallituksen tulee – tavalla tai toisella – huomioon ottaa se, mitä mm. puheenvuorossani CO2-päästöjen aiheuttamaksi oletettu, uhkaava ilmaston lämpeneminen vailla tieteellistä näyttöä todellisuudesta! https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/lauriheimonen/co2-paastojen-aiheuttamaksi-oletettu-uhkaava-ilmaston-lampeneminen-vailla-tieteellista-nayttoa-todellisuudesta/ olen todenut:

”b) Muualta kuin valtamerien pintavesistä tulevilla hiilidioksidipäästöillä ei hallitsevaa asemaa ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden nousussa olemassa ole, mikä koskee myöskin ihmisten aikaansaamia hiilidioksidipäästöjä. Tämä perustuu siihen, että luonnonlakien mukaan valtameristä ilmakehään tulevat hiilidioksidipäästöt pienenevät sitä mukaa, kun muualta ilmakehään tulevat hiilidioksidipäästöt ilmakehään lisääntyvät. Tämä on seuraus siitä, että uuden tasapainon hakeminen valtamerien pintaveteen liuenneena olevan hiilidioksidin ja ilmakehän hiilidioksidin osapaineen välillä tapahtuu olennaisesti nopeammin valtameristä tulevien hiilidioksidipäästöjen pienenemisen kautta kuin ilmakehästä pintaveteen tapahtuvan hiilidioksidin liukenemisen kautta. Viittaan tässä Henryn esittämiin mekanismeihin. Nehän perustuvat siihen, että kun ilmakehään tulee hiilidioksidia muualta kuin valtamerien pintavesistä, fysikaalisen kemian mukaisen uuden tasapainon saavuttamiseksi, ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden ja veteen liuenneena olevan hiilidioksidin välille valtamerien pintavesista ilmakehään tuleva hiilidioksidipäästö vastaavasti pienenee.”

LauriHeimonen
Sitoutumaton Lohja

Diplomi-insinööri, eläkeläinen

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu