Fossiiliset polttoaineet ja kilpailukyky

Puheenvuorossani https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/lauriheimonen/olematon-ilmaston-hatatila/ olen kirjoittanut:

”Ainakin 500 asiantuntijaa, joista enemmistö on eurooppalaisia, ovat allekirjoittaneet julistuksen, minkä mukaan ei ole olemassa mitään ilmastohätätilaa, ja mikä on toimitettu myös Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerille”.

Puheenvuoroni https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/lauriheimonen/ipccn-omaksuma-harhakuva-ilmastoherkkyydesta/ lopputulemanani totean:

”Ihmisperäinen maailmanlaajuinen lämpeneminen on vain hypoteesi. Ei ole olemassa mitään näyttöä siitä, että ihmisperäiset hiilidioksidiemissiot (CO2) ovat maailmanlaajuisen lämpenemisen pääasiallisin syy. Päinvastoin viimeaikaiset tarkat tiedot vahvistavat todeksi sen, että CO2:n lisääntymisellä on vain vaatimaton vaikutus ilmastoon, mutta se on valtavan edullinen maanviljelylle, metsätaloudelle ja fotosynteesille, mikä on elämän perusta maapallolla.

Tämän kaiken tulkitsen niin, että ilman näyttöä todellisuudesta oleva, ihmisperäiseksi uskottu, uhkaava ilmaston lämpeneminen YK:n hallitusten välisen ilmastopaneeli IPCC:n sanelemana yritetään korvata poliittisella konsensuksella ilman havaintoihin liityvää, tieteellistä näyttöä todellisuudesta.”

Kun YK:n poliitikot ovat perustaneet hallitustenvälisen ilmastopaneeli IPCC:n hakemaan tieteellistä näyttöä ihmisperäisten hiilidioksidipäästöjen aiheuttamaksi uskotulle, uhkaavalle ilmaston lämpenemiselle, kaikesta jo kolme vuosikymmentä kestäneestä yrittämisestä huolimatta ei IPCC omaksumaansa poliittista konsensusta pidemmälle asiassa ole pystynyt etenemään. Asialta puuttuu näyttö todellisuudesta, joten ihmisperäisten hiilidioksidipäästöjen leikkaukst eivät ole toimiva ratkaisu. Ainoana toimivana ratkaisuna näen sen, että Pariisin sopimus toimimattomana peruutetaan ja korvataan strategialla, mihin kuuluvat esim. tarvittavat toimenpiteet luonnollisiin ilmastonmuutoksiin ja sään ääri-ilmiöihin sopeutumiseksi.

Kun ihmisperäisten hiilidioksidipääsöjen aiheuttamaksi uskotulle, uhkaavalle ilmaston lämpenemiselle ei näyttöä todellisuudesta ole olemassa, tämä tekee mahdolliseksi myös Puolan säilyttämään toteuttamansa, fossiilisiin polttoaineisiin perustuvan energiatuotantonsa. Myöskään Fortumin – saksalaisen Uniperin osaomistajana – ei tarvitse kantaa huolta fossiilisiin polttoaineisiin perustuvien voimalaitosten kehitystöistä.

Parhaana ratkaisuna fossiilisista polttoaineista luopumiselle näen sen, mitä Eija-Riitta Korhola jo väitöskirjassaan on todennut: fossiilisista polttoaineista on syytä luopua vasta sitä mukaan kuin kilpailukyky sitä edellyttää.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu