Ihmisperäisten CO2-päästöjen leikkaukset vailla tieteen edellyttämää näyttöä!

Kun YK:n poliitikot konsensuksen omaisesti ovat aikatauluttaneet ihmisperäisten hiilidioksidipäästöjen leikkauksia uskotun, uhkaavana pidetyn ilmaston lämpenemisen estämiseksi, siltä puuttuu tieteellinen näyttö todellisuudesta. Olen itse näiden leikkausten perusteettomuuden osoittanut monin tavoin, esim. näin:

– Jo yli kolme vuosikymmentä sitten YK:n poliitikot perustivat ilmastopaneelin IPCC hakemaan tieteellistä näyttöä hiilidioksidipäästöjen aiheuttamaksi uskotulle, ilmaston uhkaavalle lämpenemiselle. Kun tätä tieteellistä näyttöä ei todettavissa ollut olemassa, tyydyttiin vasta hypoteettisiin mallinnoksiin, millä perusteilla poliitikot ovat nytkin kaikkia, ihmisperäisiä hiilidioksidipäästöjä leikkaamassa. Katso esim. viite https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/lauriheimonen/hiilidioksidin-paastoleikkauksilta-puuttuu-tieteellinen-naytto/.

– Viittaan puheenvuorooni Ilmasto-ongelman toimiva ratkaisu? https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/lauriheimonen/101354-ilmasto-ongelman-toimiva-ratkaisu/, missä olen mm. todennut, että keskeisin kysymys tällä hetkellä on siinä, miten päättäjät yksinkertaisella tavalla saadaan ymmärtämään se, etteivät ihmisperäiset hiilidioksidipäästöt ilmaston lämpenemiseen havaittavasti vaikuta, ja ettei sen vuoksi ihmisperäisten hiilidioksidipäästöjen vähentämisellä pystytä ilmaston lämpötilaankaan käytännössä vaikuttamaan. Siihen ymmärtämiseen riittää yksikin seuraavassa kuvailemistani kolmesta asiasta:

A) Ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden nousua hallitsee luonnollinen lämpeneminen, missä ihmisperäisten hiilidioksidipäästöjen osuus ei ole todellisuudesta tehdyin, tieteen edellyttämin havainnoin todettavissa.

B) Ilmakehän hiilidioksidipitoisuutta ylläpitävät yhdessa kaikki ilmakehään tulevat hiilidioksidiemissiot ja kaikki ilmakehästä muuhun ympäristöön tapahtuvat hiilidioksidiabsorptiot. Aikaisempien, fysikaalisten laskelmien mukaan ihmisperäisten hiilidioksipäästöjen osuus ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden tason ylläpidossa on nykyisellään korkeintaan noin 4 %.

C) Kun käyttöön on otettu luonnonlakien mukaiset, fysikaalisen kemian laskelmat, on todettu, että valtamerien pinnan tasolla olevan ilmakehän hiilidioksidin keskimääräisen, ilmakehään ulkopuolisten hiilidioksdipäästöjen aiheuttaman hiilidioksidin osapaineen ilmakehässä hakeutuessa tasapainoon valtamerien pintavesiin keskimäärin liuenneena olevan hiilidioksidin kanssa, valtamerien pintavesistä ilmakehään tulevat hiilidioksidipäästöt vastaavasti pienenevät sitä mukaa, kun ilmkehän hiilidioksidipitoisuus kaikkien mahdollisten ilmakehään tulevien hiilidiksidipäästöjen seurauksena kasvaa, missä mukana ovat ihmisperäisetkin hiilidioksidipäästöt. Eli toisin sanoen ihmisperäistenkin hiilidioksidipäästöjen vaikutus ilmakehän hiilidioksidiptoisuuden nousuun kumoutuu sitä mukaa, kun vastaavasti valtameristä tulevat hiilidioksidipäästöt pienenevät. Näin on esim. Henry jo osoittanut.

Kun ihmisperäiset hiilidioksidipäästöt eivät lämpenemistä hallitse, ainoaksi, toimivaksi ratkaisuksi sen suhteen, mitä ihminen voi tehdä, jää luonnollisiin ilmastonmuutoksiin varautuminen ja niihin sopeutuminen. Hiilidioksidipäästöjen toimimattomaksi osoittautuneen vähentämisen sijasta nimenomaan näihin luonnollisiin ilmastonmuutoksiin varautumiseen ja niihin sopeutumiseen pitää poliitikkojenkin päätöksissään ensisijaisesti huomionsa kohdistaa.

LauriHeimonen
Sitoutumaton Lohja

Diplomi-insinööri, eläkeläinen

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu