Ihmisperäisten CO2-päästöjen leikkauksilta puuttuuu tieteellinen näyttö todellisuudesta!

Valmistauduttaessa tuleviin eduskuntavaaleihimme eilenaamulla TV1:ssä haastateltiin kolmen puolueemme edustajia. Siinä nämä kaikki kolme – tavalla tai toisella – osoittivat uskovansa ihmisperäisten hiilidioksidipäästöjen aiheuttamaksi uskottuun hiilidioksidipäästöjen leikkaustarpeeseen. Olen myös ymmärtänyt, että poliitikkojemme ylläpitämän Suomen ilmastopaneelin puheenjohtajan mukaan vuoteen 2035 mennessä ihmisperäiset hiilidioksidipäästöt tullaan perusteellisesti leikkaamaan Itse olen esim. puheenvuorossani Luonnollisiin ilmastonmuutoksiin varautuminen ja niihin sopeutuminen avainasia! https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/lauriheimonen/luonnollisiin-ilmastonmuutoksiin-varautuminen-ja-niihin-sopeutuminen-avainasia/.

Puheenvuorossani Ilmasto-ongelman toimiva ratkaisu https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/lauriheimonen/101354-ilmasto-ongelman-toimiva-ratkaisu/ olen pyrkinyt osoittamaan, että vailla tieteellistä näyttöä todellisuudesta ihminen on kykenemätön hallitsemaan ilmaston lämpenemistä.

Keskeisin kysymys tällä hetkellä on siinä, miten päättäjät yksinkertaisella tavalla saadaan ymmärtämään se, etteivät ihmisperäiset hiilidioksidipäästöt ilmaston lämpenemistä hallitse, ja ettei senvuoksi hiilidioksidipäästöjen vähentämisellä pystytä ilmaston lämpötilaan käytännössä vaikuttamaan.

Siinä ei tarvita muuta kuin seuraavista kolmesta asiasta yhdenkin ymmärtämistä:

– Ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden nousua hallitsee luonnollinen lämpeneminen, missä ihmisperäisten hiilidioksidipäästöjen osuus ei ole todellisuudesta tehdyin havainnoin todettavissa.

– Ilmakehän hiilidioksidipitoisuutta ylläpitävät yhdessa kaikki ilmakehään tulevat hiilidioksidiemissiot ja kaikki ilmakehästä muuhun ympäristöön tapahtuvat hiilidioksidiabsorptiot. Laskelmien mukaan ihmisperäisten hiilidioksipäästöjen osuus ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden tason ylläpidossa on nykyisellään korkeintaan noin 4 %.

– Näiden lisäksi olen näillä sivuilla usein viitannut siihen, miten Henry on tieteellisesti osoittanut sen, että valtamerien pintavesien keskimääräinen lämpötila muutoksineen hallitsee ilmakehän keskimääräistä hiilidioksidipitoisuutta. Sen sijaan muualta ilmakehään tulevat hiilidioksidipäästöt eivät havaittavasti ilmakehän hiilidioksidipäästöjen osapainetta ilmakehässä nosta, kun tämä nousu saa välittömästi aikaan uuden tasapainon muodostumisen ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden ja valtamerien pintavesiin liuenneena olevan hiilidioksidipitoisuuden välille niin, että valtamerien pintaosasta ilmakehään tulevat hiilidioksidipäästöt vastaavasti pienenevät yhtä paljon kuin muualta ilmakehään tulevat hiilidioksidipäästöt ovat sitä nostamassa.

Olen pannut merkille, että esim. ilmastopaneeli IPCC:n mallintajat eivät ole tavoiteltavaa tieteellistä näyttöä ihmisperäisten hiilidioksidipäästöjen aiheuttamaksi uskotulle ilmaston lämpenemiselle löytäneet, kun he laskelmansa perustavat pelkästään fysiikkaan, kun taas tämä esittämäni asia perustuu fysikaaliseen kemiaan.

LauriHeimonen
Sitoutumaton Lohja

Diplomi-insinööri, eläkeläinen

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu