Ihmisperäisten CO2-päästöjen leikkauksista on luovuttava tarpeettomina ja vain menetyksiä tuottavina!

Lehden Materia 1 2023 mukaan Suomessa valmistellaan tulevia CO2-päästöjen leikkauksia seuraavin toimin: ”Työ- ja elinkeinoministeriö on nimittänyt työryhmän, jonka tehtävänä on valmistella hiilirajamekanismin kansallista toimeenpanoa 23.1.2023-31.12.24”. Kysymyshän tässä on YK:n poliitikkojen jo yli kolmekymmentä vuotta sitten omaksumasta tarpeesta leikata hiilidioksidipäästöjä uhkaavaksi uskotun ilmaston lämpenemisen torjumiseksi. Hiilidioksidipäästöjen leikkaustarpeesta poliitikot pitävät yhä kiinni, vaikka siltä puuttuu tarvittava tieteellinen näyttö todellisuudesta.

Puheenvuorossani Ihmisperäisten CO2-päästöjen leikkaukset vailla tieteen edellyttämää näyttöä! https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/lauriheimonen/ihmisperaisten-co2-paastojen-leikkaukset-vailla-tieteen-edellyttamaa-nayttoa/ olen mm. todennut:

”A) Ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden nousua hallitsee luonnollinen lämpeneminen, missä ihmisperäisten hiilidioksidipäästöjen osuus ei ole todellisuudesta tehdyin, tieteen edellyttämin havainnoin todettavissa.

B) Ilmakehän hiilidioksidipitoisuutta ylläpitävät yhdessa kaikki ilmakehään tulevat hiilidioksidiemissiot ja kaikki ilmakehästä muuhun ympäristöön tapahtuvat hiilidioksidiabsorptiot. Aikaisempien, fysikaalisten laskelmien mukaan ihmisperäisten hiilidioksipäästöjen osuus ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden tason ylläpidossa on nykyisellään korkeintaan noin 4 %.

C) Kun käyttöön on otettu luonnonlakien mukaiset, fysikaalisen kemian laskelmat, on todettu, että valtamerien pinnan tasolla olevan ilmakehän hiilidioksidin keskimääräisen, ilmakehään ulkopuolisten hiilidioksdipäästöjen aiheuttaman hiilidioksidin osapaineen ilmakehässä hakeutuessa tasapainoon valtamerien pintavesiin keskimäärin liuenneena olevan hiilidioksidin kanssa, valtamerien pintavesistä ilmakehään tulevat hiilidioksidipäästöt vastaavasti pienenevät sitä mukaa, kun ilmkehän hiilidioksidipitoisuus kaikkien mahdollisten ilmakehään tulevien hiilidiksidipäästöjen seurauksena kasvaa, missä mukana ovat ihmisperäisetkin hiilidioksidipäästöt. Eli toisin sanoen ihmisperäistenkin hiilidioksidipäästöjen vaikutus ilmakehän hiilidioksidiptoisuuden nousuun kumoutuu sitä mukaa, kun vastaavasti valtameristä tulevat hiilidioksidipäästöt pienenevät. Näin on esim. Henry jo osoittanut.”

LauriHeimonen
Sitoutumaton Lohja

Diplomi-insinööri, eläkeläinen

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu