Ilmakehän CO2-pitoisuuden muutokset seuraavat valtamerien pintavesien keskimääräisiä lämpötilamuutoksia

Vaikka ilmakehän ihmisperäisistä hiilidioksidipäästöistä aiheutuvaksi uskotulle, ilmaston uhkaavalle lämpenemiselle todellisuudesta haettua tieteellistä näyttöä ei vieläkään olemassa ole, poliittiseen konsensukseen perustuen ihmisperäisten hiilidioksidipäästöjen leikkauksista yhä pidetään kiinni.

Itse olen käytännön monitieteellisenä, metallurgisena, toimiviin ratkaisuihin johtavana tutkijana oppinut mallin, miten tätä ilmasto-ongelmaakin tulee metallurgisia ongelmia vastaavan analogisuuden vaatimalla tavalla käsitellä. Kumpaankin sopii sama periaate, minkä John Dewey’n kirjan Filosofian Uudistaminen suomentaja Tuukka Perhoniemi esipuheeseesaan toteaa:
”Totuuteen tarvitaan toimivuutta: aluksi on arvio tai hypoteesi, jota tulee koetella, ja mikäli se auttaa toimimaan halutulla tavalla maailmassa, se on oikea. Älyllisiä käsityksiä tulee siten arvioida sen mukaan, millaisia käytännön seurauksia ne tuottavat.”

”Käytännön metallurgisena, monitieteellisyyttä edellyttävänä, entisenä tutkijana näen nämä ilmasto-ongelmatkin analogisina metallurgisten käytännön ongelmien kanssa. Kummassakin on avainasiana ns. pragmaattinen logiikka eli kokemukseen perustuva kyky ajatella johdonmukaisesti oikein, mitä ongelmanratkaisuun liittyen kuvailen seuraavasti:
– Ensin selvitetään uskotun ongelman todellinen laatu.
– Sitten selvitetään teoreettisesti, mitä todellisuudessa on aihetta tarkemmin tutkia.
– Tutkimusta havaintoineen jatketaan, kunnes syy selviää.
– Jos syytä todellisuudesta ei ole löydettävissä, uskottua ongelmaa ei tiettävästi ole olemassakaan.”

Ilmastonmuutoksiin liittyvänä kokonaisuutena olen ilmastonmuutosta koskevaa ongelmallisuutta oppinut ymmärtämään seuraavin tavoin:

1) Valtameret ja ilmaston hiilidioksidipitoisuus https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/lauriheimonen/valtameret-ja-ilmaston-hiilidioksidipitoisuus/ :
”Ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden muutokset seuraavat ilmaston lämpötilan muutoksia eikä päinvastoin, missä välittävänä, hallitsevana tekijänä on valtamerien pintavesien keskimääräinen lämpötila. Esimerkiksi viitteen http://www.co2web.info/Oceans-and-CO2_EngrsAust_Apr08.pdf mukaan valtameret ovat ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden pääasialliset säätäjät. Siinä esimerkiksi kuva 2 osoittaa, miten Mauna Loalla ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden mittaustulokset riippuvat valtamerien pintavesien keskimääräisestä lämpötilasta.”

2) Ihmisperäisten CO2-päästöjen aiheuttamaksi uskottu, ilmaston uhkaava lämpeneminen vailla tieteellistä näyttöä todellisuudesta https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/lauriheimonen/ihmisperaisten-co2-paastojen-aiheuttamaksi-uskottu-ilmaston-uhkaava-lampeneminen-vailla-tieteellista-nayttoa-todellisuudesta/ : ” – – – Henryn lain vaikutuksesta muut kuin valtamerien pintavesien hiilidioksidipitoisuuden ja lämpötilan muutokset eivät voi ilmakehän hiilidioksidipitoisuuteen olennaisesti vaikuttaa. Eli yksinkertaistettuna tämä tarkoittaa sitä, että esim. minkään ihmisperäisen päästön ei pitäisi ilmakehän hiilidioksidipitoisuutta olennaisesti nostaa, kun niiden ilmakehään tuoma hiilidioksidipitoisuuden lisäys Henryn lain mukaisesti aiheuttaa vastaavasti pienentymisen valtamerien pintavesistä ilmakehään tulevissa hiilidioksidipäästöissä.”

3) Päättäjien harkittavaksi https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/lauriheimonen/paattajien-harkittavaksi/ ”ihmisen kyvyttömyys vaikuttaa koettuihin ilmastonmuutoksiin”

4) Ihmisperäiset CO2-päästöt eivät helteitä aiheuta! https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/lauriheimonen/ihmisperaiset-co2-paastot-eivat-helteita-aiheuta/ – – – ”Nykyinen pohjoisella pallonpuoliskolla oleva hellekausi vaihteluineen on seurausta luonnollisista suihkuvirtauksista.”

5) Ihmisperäisten hiilidioksidipäästöjen rooli ilmakehässä https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/lauriheimonen/ihmisperaisten-hiilidioksidipaastojen-rooli-ilmakehassa/ ”YK:n poliitikot ovat jo yli kolme vuosikymmentä sitten perustaneet hallitusten välisen ilmastopaneelin IPCC tehtävänään hakea tieteellinen näyttö ihmisperäisten hiilidioksidipäästöjen aiheuttamaksi uskotulle, uhkaavalle ilmaston lämpenemiselle. Kun tätä näyttöä ei todettavissa ollut, se korvattiin ilmastomalleihin perustuvalla ilmastoherkkyydellä, mikä sekin on vasta hypoteesi ilman tieteellisyyden edellyttämää näyttöä todellisuudesta.”

6) Valtamerien jääpeitteiden määrä ja ilmaston lämpötila https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/lauriheimonen/valtamerien-jaapeitteiden-maara-ja-ilmaston-lampotila/ Kun valtamerien globaali jääpeite on viimeaikoina nimenomaan ollut lisääntymässä, ei siinä ilmaston keskimääräisen lämpenemisen merkkejä näkyvissä ole, puhumattakaan siinä olevien, minimaalisten ihmisperäisten hiilidioksidipäästöjen aiheuttamaksi uskotusta, uhkaavasta ilmaston lämpenemisestä.

7) Miten oppisimme suihkuvirtauksia oikein tulkitsemaan? https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/lauriheimonen/miten-oppisimme-suihkuvirtauksia-oikein-tulkitsemaan/ ”Nykyinen pohjoisella pallonpuoliskolla oleva hellekausi vaihteluineen on seurausta luonnollisista suihkuvirtauksista.” Katso viite
https://i2-prod.corkbeo.ie/incoming/article19572302.ece/ALTERNATES/s615b/0_Screen-Shot-2021-01-06-at-121937.png .’ Siitä käy ilmi, miten suihkuvirtaukset pohjoisella pallonpuoliskolla voivat lämpötilaltaan erilaisia ilmakehän virtauksia eriaikoina siirtää pohjoisella pallonpuoliskolla sekä pohjoisesta etelän suuntaan että etelän suunnasta pohjoisen suuntaan. Nykyinen ns. hellekausi liittyy juuri tähän, eikä sillä ole mitään tekemistä ihmisperäisten hiilidioksidipäästöjen kanssa. Kuten olen jo usein näillä sivuilla todennut, ilmakehän hiilidioksidipitoisuutta hallitsee valtamerien pintavesien keskimääräinen lämpötila, mistä sitten myös seuraa, että ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden todettavissa oleva nousu seuraa ilmaston lämpenemistä eikä päinvastoin.”

8) Vaikuttavatko suihkuvirtaukset valtamerien jääpeitteisiin? Nyt kun viitteen https://hifast.wordpress.com/2021/09/08/sea-ice-extent-global-antarctic-and-arctic-day-249-2021/ mukaan globaali valtamerien jääpeite näkyy olevan vähenemässa antarktisen jääpeitteen vähenemisen seurauksena, ilman että arktisen alueen valtamerien jääpeitteessä havaittavaa, vastaavaa vähenemistä olemassa ei ole, onko se seuraus suihkuvirtausten aiheuttamina pidettävistä, viimeaikaisista, katasrofaalisina pidettävistä lämpenemisistä Keski- Amerikan leveysasteilta aina New Yorkin alueelle saakka? Siihen voidaan vielä lisätä parhaillaan voimistuneina olevat eteläisen Kiinan meren voimistuneina olevat myrskyt.

9) Ajankohtaiset näkemykseni hallituksenkin harkittavaksi https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/lauriheimonen/ajankohtaiset-nakemykseni-hallituksenkin-harkittavaksi/ ”Kun Pariisin sopimuksen mukaisille ihmisperäisten hiilidioksidipäästöjen leikkauksille ei tieteen edellellyttämiä perusteita näytä olemassa olevan ja kun siksi siihen liittyvien hiilidioksidipäästöjen leikkaaminen tulee tuottamaan vain arvaamattomia menetyksiä, on syytä turvautua vaihtoehtoiseen strategiaan, missä keskeisinä osapuolina olisivat esimerkiksi mukautumiset luonnollisiin ilmastonmuutoksiin ja sään luonnollisiin ääri-ilmiöihin. ”

10) CO2-leikkaukset hallituksen uudelleenarvioitavaksi https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/lauriheimonen/valtamerien-jaapeitteiden-maara-ei-uhkaavana-pidettya-ilmaston-lampenemista-tue/ Yhteenvetonani on todettavissa, että ihmisperäisten hiilidioksidipäästöjen leikkauksista on vain menetyksiä tuottavina syytä luopua.

11) Valtamerien jääpeitteiden määrä ei uhkaavana pidettyä ilmaston lämpenemistä tue https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/lauriheimonen/valtamerien-jaapeitteiden-maara-ei-uhkaavana-pidettya-ilmaston-lampenemista-tue/ . Nykyinen vuoden 2021 globaali valtamerien pintavesien jäämäärä jatkaa sijoittumistaan vuosien 1918-2010 keskipoikkeaman mukaisen jääpeitteen alapuolella ja vuosien 2016-2020 välisten jääpeitteiden yläpuolella, mikä osoittaa, että ilmastossa ei ole mitään uhkaavia lämpötilamuutoksia tapahtumassa.

12) Ilmastonmuutokseen liittyvä poliittinen konsensus edellyttää myös tieteellistä näyttöä todellisuudesta https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/lauriheimonen/ilmastonmuutokseen-liittyva-poliittinen-konsensus-edellyttaa-myos-tieteellista-nayttoa-todellisuudesta/ . YK:n perustama, hallitusten välinen ilmastopaneeli IPCC on jo yli kolme vuosikymmentä yrittänyt hakea tieteellistä näyttöä todellisuudesta ihmisperäisten hiilidioksidipäästöjen aiheuttamaksi uskotulle, uhkaavalle ilmaston lämpenemiselle, mutta ei ole siinä hypoteesia pidemmälle päässyt.

13) Ihmisperäisten CO2-päästöjen leikkaukset perusteeton ratkaisu! https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/lauriheimonen/ihmisperaisten-co2-paastojen-leikkaukset-perusteeton-ratkaisu-2/ . ”On syytä kertailla tosiasioita:
– Ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden nousu on seuraus ilmaston lämpenemisestä eikä sen syy.
– Valtamerien pintavesien keskimääräinen lämpötila hallitsee ilmakehän hiilidioksidipitoisuutta Henryn lain mukaisesti.
– Henryn laki koskee kaasun paineen ja sen liukoisuuden suhdetta esim. veteen. Sen mukaisesti ilmakehässä hiilidioksidipitoisuuden osapaine säätyy valtamerien pintavesien keskimääräisen lämpötilan säätelemän osapaineen mukaiseksi. Kun esimerkiksi ihmisperäisten hiilidioksidipäästöjen aiheuttama hiilidioksidipäästö nostaa ilmakehän hiilidioksidipitoisuutta, tästä on seurauksena valtameren pintavedestä tulevien hiilidioksidipäästöjen pienentyminen niin paljon, että ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden osapaineen ihmisperäisistä hiilidioksidipäästöistä aiheutunut nousu käytännöllisesti katsoen kumoutuu.

14) CO2-päästöjen leikkausten tarpeettomuus https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/lauriheimonen/co2-paastojen-leikkausten-tarpeettomuus/ . Olen todennut:
– Ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden nousu ei uhkaavana pidettyä ilmaston lämpenemistä aiheuta.
– Ihmisperäiset hiilidioksidipäästöt eivät ilmaston hiilidioksidipitoisuutta hallitse.

Lopputulemanani totean, että kun ”Ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden nousu ei uhkaavana pidettyä ilmaston lämpenemistä aiheuta” ja että kun ”Ihmisperäiset hiilidioksidipäästöt eivät ilmaston hiilidioksidipitoisuutta hallitse”, Pariisin sopimukselle ei perusteita olemassa ole. Tämä tulee olemaan seuraus, kun ihmisperäisten hiilidioksidipäästöjen aiheuttamaksi uskottua syytä ilmaston uhkaavalle lämpenemiselle todellisuudesta ei ole todettavissakaan.

+5
LauriHeimonen
Sitoutumaton Lohja

Diplomi-insinööri, eläkeläinen

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu