Ilmakehän CO2-pitoisuus vaihtelee Henry’n lain mukaisesti

Kautta aikojen ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden muutostrendit ovat seuranneet ilmaston lämpötilan muutostrendejä eikä päinvastoin:

– Viimeisen 100 miljoonan vuoden aikana mannerliikuntojen aiheuttama ilmaston keskimääräisen lämpötilan raju aleneminen on Henry’n lain mukaisesti pudottanut ilmakehän keskimäärästä hiilidioksidipitoisuutta luokasta 1600 ppm nykyiseen luokkaan 400 ppm. Syynä on hallitsevasti ollut valtamerien pintavesien keskimääräinen, mannerliikuntoihin liittyvä jäähtyminen.

– Viimeisen 800 000 vuoden aikana vallinneiden jääkausien ja niiden välisten lämpimien kausien aikana ilmakehän hiilidioksidipitoisuutta ovat hallinneet orbitaaliset syyt – so. kun maapallon etäisyys auringosta on vaihdellut lievästi elliptisellä radallaan, siitä johtuvien ilmaston lämpötilojen muutosten seurauksina ovat Henry’n lakia seuraten muuttuneet myös ilmaston hiilidioksidipitoisuudet valtamerien pintavesien lämpötiloja seuraten.

– Nykyisenä Holoseeni-nimisenä lämpimänä kautena ilmaston keskimääräisen lämpötilan ja sen seurauksena ilmakehän keskimääräisen hiilidioksidipitoisuuden vaihteluja ovat tietyissä määrin aiheuttaneet vielä nykyisetkin, pienemmissä määrin tapahtuvat mannerliikunnot sekä auringon aktiivisuusmuutokset, niihin vielä mahdollisena lisäyksenä erilaiset troposfäärin suihkuvirtaukset. Sateliittimittauksin on todettu esim. viimeaikaisen ilmakehän keskimääräisen hiilidioksidipitoisuuden nousun olevan seurausta El Niño-ilmiöön liittyvästä valtamerien pintavesien keskimääräisestä lämpenemisestä. Nykyinen ilmaston keskimääräinen lämpötila ja sitä seuraava ilmakehän keskimääräinen hiilidioksidipitoisuus vaihteluineen ovat suuruudeltaan keskimääräisiä verrattuina koko Holoseeni-ajan vaihteluihin.

Kun ilmaston keskimääräisen lämpötilan trendimuutoksia seuraavat aina valtamerien pintavesien keskimääräisen lämpötilan trendimuutokset, nämä saavat sitten hallitsevina aikaan myös Henry’n lain mukaiset, syntyvät ilmakehän CO2-pitoisuuden trendimuutokset sekä hiilidioksidilähteiden kuin myös hiilidioksidinielujen muutosvaikutuksina.

On myös hyvä ymmärtää, että valtamerien pintavesien aiheuttamat keskimääräiset, hallitsevat hiilidioksidipäästöt ovat todella suuria verrattuina muihin hiilidioksidipäästöihin. Kun käytän esimerkkinä hiilidioksidipäästöjä fossiilisista polttoaineista, todetaan niiden olevan korkeintaan luokkaa 5 % hiilidioksidin koknaispäästöistä ilmakehään. Kun lisäksi Henry’n lain mukaan muualta ilmakehään tulevat hiilidioksidipäästöt – dynaamisen tasapainon saavuttamiseksi – pienentävät valtamerestä hallitsevasti tulevia hiilidioksidipäästöjä, jää esim. fossiilisista polttoaineista peräisin olevan ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden vaikutus ilmakehän hiilidioksidin kokonaispitoisuuteen tuota 5 %:akin vähäisemmäksi.

Kaikessa yksinkertaisuudessaan on syytä tässäkin todeta, että ihmisperäisten hiilidioksidipäästöjen aiheuttamaksi uskotulle, uhkaavalle ilmaston lämpenemiselle ei tarvittavaa näyttöä todellisuudesta olemassa ole.

+8
LauriHeimonen
Sitoutumaton Lohja

Diplomi-insinööri, eläkeläinen

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu