Ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden muutostrendit seuraavat ilmaston lämpötilan muutostrendejä

Yle1:n uutisten mukaan huippukokouksessaan Brysselissä EU-maat ovat saavuttaneet poliittisen yksimielisyyden siitä, että vuoden 2030 ilmastotavoitetta on syytä kiristää. Päätöstä tarkemmasta päästövähennystavoitteesta haetaan kuitenkin vasta joulukuun huippukokouksessa. Kun tähän vielä lisätään se, että EU:n 7 vuoden budjetissa on jo – poliittisena konsensuksena, ilman tieteellistä näyttöä – sitouduttu tuon budjetin kokonaismäärästä yhdellä kolmasosalla ilmastonmuutoksen torjuntaan, tämä vuoden 2030 kiristetty ilmastotavoite ilmeisesti lisää tuota 7 vuoden budjettitavoitettakin sekä vielä siinä katastrofaalisina pitämiäni, tulevia menetyksiä.

Kun EU:n poliitikot – YK:n poliitikkoja myötäillen – ovat näin ihmisperäisiä hiilidioksidipäästöjä leikkaamassa pelkän poliittisen konsensuksen perusteella, katson tässä velvollisuudekseni esittää perusteet, miksi itse pidän koko Pariisin sopimusta perusteettomana ja vain katastrofaalisia menetyksiä tuottavana.

Viittaan myös puheenvuoroni https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/lauriheimonen/ihmisperaisten-co2-paastojen-leikkaukset-ovat-kestavan-kehityksen-uhka/ yhteenvetoon:
”POLIITIKKOJEN HAASTEENA TOIMIVA RATKAISU
Yhteenvetona on syytä todeta, että ihmisperäisten hiilidioksidipäästöjen ei voida todeta aiheuttavan minkäänlaista todellisuudesta todettavissa olevaa ilmaston lämpenemistä. Tämä jo tarkoittaa sitä, että Pariisin sopimukselle ei ole perusteita olemassa. Oma näkemykseni on, että poliitikkojenkin pyrkimys ylläpitää edellytyksiä kestävälle kehitykselle – mielenterveyskin mukaanluettuna, vaatii Pariisin sopimuksesta luopumista ja sen korvaavaamista vaihtoehtoisella, kestävää kehitystä ylläpitävällä strategialla, mihin yhtenä, keskeisenä pitämänäni asiana olen jo aikaisemminkin liittänyt pyrkimykset luonnollisiin ilmastonmuutoksiin ja sään ääri-ilmiöihin mukautumiseksi.”

Katsokaamme myös, mitä  David Wojick, Ph.D. sanoo viitteessään https://papundits.wordpress.com/2020/10/21/crisis-looms-in-alarmist-climate-science/ : ” – – – Climate science is dominated by alarmists addicted to the idea that increasing carbon dioxide will cause dangerous global warming. How much warming is thus the central scientific question. This is also a policy crisis. If we have no idea how sensitive the climate system will be to increasing CO2 levels then we have no basis for making climate change policy.The scientific method says observation trumps theoretical modeling. Käännös: Ilmastotiedettä hallitsevat paniikin lietsojat mieltyneinä ideaan, minkä mukaan lisääntyvä hiilidioksidi aiheuttaa vaarallista, maailmanlaajuista lämpenemistä. Missä määrin lämpenemistä tapahtuu, on täten keskeinen tieteellinen kysymys. Tämä on myös poliittinen kriisi. Jos meillä ei ole mitään käsitystä siitä, kuinka herkkä ilmastosysteemi tulee olemaan lisääntyvälle hiilidioksitasolle, sitten meillä ei ole mitään perusteita tehdä ilmastonmuutospolitiikkaa. Tieteellinen menetelmä toteaa havainnon voittavan teoreettisen mallinnuksen.”

Seuraavassa viittauksessani https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/lauriheimonen/101354-ilmasto-ongelman-toimiva-ratkaisu/pyrin kuvailemaan kokonaisuudessaan sitä todellisuutta, minkä perusteella ihmisperäisiä hiilidioksidipäästöjen leikkauksia pidän vääränä ja vain menetyksiä tuottavana ratkaisuna:

”Johtopäätökset

Keskeisin kysymys tällä hetkellä on siinä, miten päättäjät yksinkertaisella tavalla saadaan ymmärtämään se, etteivät ihmisperäiset hiilidioksidipäästöt ilmaston lämpenemistä hallitse, ja ettei senvuoksi hiilidioksidipäästöjen vähentämisellä pystytä ilmaston lämpötilaan käytännössä vaikuttamaan.

Siinä ei tarvita muuta kuin edellä kuvailemistani kahdesta asiasta jomman kumman ymmärtämistä:
– Ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden nousua hallitsee luonnollinen lämpeneminen, missä ihmisperäisten hiilidioksidipäästöjen osuus ei ole todellisuudesta tehdyin havainnoin todettavissa.
– Ilmakehän hiilidioksidipitoisuutta ylläpitävät yhdessa kaikki ilmakehään tulevat hiilidioksidiemissiot ja kaikki ilmakehästä muuhun ympäristöön tapahtuvat hiilidioksidiabsorptiot. Laskelmien mukaan ihmisperäisten hiilidioksipäästöjen osuus ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden tason ylläpidossa on nykyisellään korkeintaan noin 4 %.

Kun ihmisperäiset hiilidioksidipäästöt eivät lämpenemistä hallitse, ainoaksi, toimivaksi ratkaisuksi sen suhteen, mitä ihminen voi tehdä, jää luonnollisiin ilmastonmuutoksiin varautuminen ja niihin sopeutuminen. Hiilidioksidipäästöjen toimimattomaksi osoittautuneen vähentämisen sijasta nimenomaan tähän ilmastonmuutokseen varautumiseen ja siihen sopeutumiseen pitää poliitikkojenkin päätöksissään ensisijaisesti huomionsa kohdistaa.

Mitä energiapolitiikkaan tulee, siinä ei ole sijaa hiilidioksidipäästöjen toimimattomiksi osoittautuneille rajoitustoimenpiteille. Etusijalle on pantava riittävän puhtaasti tuotetun, kilpailukykyisen energian saannin turvaaminen.”

+5
LauriHeimonen
Sitoutumaton Lohja

Diplomi-insinööri, eläkeläinen

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu