Ilmastonmuutokseen liittyvä poliittinen konsensus edellyttää myös tieteellistä näyttöä todellisuudesta

Olen jo puheenvuoroni https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/lauriheimonen/ihmisperaisten-co2-paastojen-aiheuttamaksi-uskottu-ilmaston-uhkaava-lampeneminen-vailla-tieteellista-nayttoa-todellisuudesta/ otsikkona todennut: Ihmisperäisten CO2-päästöjen aiheuttamaksi uskottu, ilmaston uhkaava lämpeneminen vailla tieteellistä näyttöä todellisuudesta.

Yhteenvetona viitteessä https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/lauriheimonen/valtamerien-jaapeitteiden-maara-ei-uhkaavana-pidettya-ilmaston-lampenemista-tue/ esittäämästäni puheenvuorosta Valtamerien jääpeitteiden määrä ei uhkaavana pidettyä ilmaston lämpenemistä tue on todettavissa, että ”valtamerien tämänkään jääpeitteen mukaan koko vuoden aikana ei minkäänlaista, uhkaavana pidettävää ilmaston lämpenemistä tapahtumassa ole”.

YK:n perustama, hallitusten välinen ilmastopaneeli IPCC on jo yli kolme vuosikymmentä yrittänyt hakea tieteellistä näyttöä todellisuudesta ihmisperäisten hiilidioksidipäästöjen aiheuttamaksi uskotulle, uhkaavalle ilmaston lämpenemiselle, mutta ei ole siinä hypoteesia pidemmälle päässyt.

Viitteen http://www.co2web.info/Oceans-and-CO2_EngrsAust_Apr08.pdf mukaan valtameret ovat ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden pääasialliset säätäjät. Tämän viitteen Oceans are the main regulators of carbon dioxide – Valtameret ovat pääasialliset hiilidioksidin säätelijät – kuva 2 osoittaa , miten Mauna Loan kokemuspohjaiset mittaustulokset osoittavat ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden kehityskulun riippuvan valtamerien pintavesien keskimääräisen lämpötilan kehityskulusta. Vaikka nuo Mauna Loan mittaukset eivät vielä ilmakehän keskimääräistä hiilidioksidipitoisuuden nousua tarkasti osoitakaan, ne kuitenkin todistavat sen, että 71 % maapallon pinta-alasta hallitsevien valtamerien pintavesien lämpötilasta aiheutuvat hiilidioksidipäästöt ovat hallitseva tekijä ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden säätelyssä.
Mekanismi tässä on luonnonlakien mukainen. Vastaavus sille, että valtameret ovat pääasialliset ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden säätelijät löytyy myös näistä:
– Viimeisen 100 miljonan vuoden aikana mannerliikuntojen aiheuttamat valtamerien pintavesien jäähtyminen on johtanut ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden putoamaan 1600 ppm:stä luokkaa 400 ppm olevaan arvoon.
– Viimeisen 800 000 vuoden aikana jääkausien ja lämpimien kausien aikana ilmakehän hiilidioksidipitoisuus on noussut lämpiminä kausina valtamerien pintavesien lämmetessä ja vastaavasti laskenut valtamerien pintavesien jäähtyessä.
– Nykyisenä Holoseeni-nimisenä lämpimänä kautena ilmakehän hiilidiokdipitoisuus on myös ollut nousussa merivesien pintavesien lämmetessä El Niño-ilmiöön liittyen.

Tietyillä viiveillä valtamerien päästöistä aiheutuva, hallitseva hiilidioksidipäästöjen määrä, Henryn lain mukaisesti, korvautuu osittain muilla, määrältään olennaisesti vähäisemmillä, määriltään vastaavilla hiilidioksidipäästöillä, mistä keskeisimpänä esimerkkinä on syytä mainita ilmaston uhkaavan lämpenemisen aiheuttajina pidetyt, ihmisperäiset hiilidioksidipäästöt. Kun nämä muut kuin valtamerien pintavesistä tulevat päästöt nostavat ilmakehän hiilidioksidipitoisuutta, luonnonlakien mukaan tarve Henryn lain mukaisen, valtamerien pintavesien keskimääräisen osapaineen tasoittamiseksi edellyttää valtamerien pintavesistä tulevien hiilidioksidipäästöjen keskimääräistä vähenemistä. Tämä tarkoittaa siis sitä, että Henryn lain mukaisen tasapainon muodostumiseksi ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden ja valtamerien pintavesiä hallitsevan keskimääräisen hiilidioksidin osapaineen välille valtamerien pintavesistä aiheutuvien hiilidioksidipäästöjen osapaine asianmukaisesti vähenee.

Tässä on taas hyvä kerrata tosiasia, minkä mukaan todellisuudesta ei ole minkäänlaista, tieteellisenä pidettävää näyttöä siitä, että ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden kokonaisnousukaan ilmaston lämpenemistä hallitsisi, siitä puhumattakaan että sitä tekisi tuossa kokonaisnousussa oleva minimaalinen ihmisperäinen osuus. Tämä selviää, kun vielä tutustutaan puheenvuorooni https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/lauriheimonen/valtamerien-pintalampotila-ilmakehan-hiilidioksidipitoisuuden-luonnollisena-hallitsijana/ Valtamerien pintalämpötila ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden luonnollisena hallitsijana, minkä loppupäätelmänäni olen todennut:
”Olen näillä sivuilla jo useasti toistanut, että kun ihmisperäisten hiilidioksidipäästöjen aiheuttamaksi uskotulle, uhkaavalle ilmaston lämpenemiselle ei tieteellistä näyttöä todellisuudesta olemassa ole, Pariisin sopimuksesta on syytä luopua ja korvata se vaihtoehtoisella strategialla, missä keskeisinä tavoitteina olisivat luonnollisiin ilmastonmuutoksiin ja sään ääri-ilmiöihin asianmukaiset mukautumiset.”

+3
LauriHeimonen
Sitoutumaton Lohja

Diplomi-insinööri, eläkeläinen

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu