IPCC:N OMAKSUMALLA ILMASTOHERKKYYDELLÄ EI NÄYTTÖÄ TODELLISUUDESTA!

Kuten koronavirusongelmissa niin myös ilmasto-ongelmissa toimivaan rakaisuun pääseminen edellyttää asianvaatimia havaintoja todellisuudesta (https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/lauriheimonen/missa-koronavirusongelmien-ja-ilmasto-ongelmien-analogisuus/ ):
”Poliitikkojen päättäjinä on pakko ymmärtää, että korona- ja ilmasto-ongelmien analogisuus on siinä, että toimivat, käyttöön otettavat ratkaisut syntyvät vain kokemukseen perustuvista havainnosta. Kun YK:n poliitikot vasta hypoteettisin perustein ovat päätöksissään vaatimassa hiilidioksidipäästöjen leikkauksia uhkaavaksi oletetun ilmaston lämpenemisen hillitsemiseksi, se on vailla toimivia perusteita, eikä sitä siten toimivana ratkaisuna voida pitää. Nuo perusteettomiksi osoittautuvat hiilidioksidipäästöjen leikkaukset ovat omiaan tuomaan samanlaisen, taloudellisen katastrofin, mitä koronavirus nyt on aiheuttamassa, kun sitä ei ajoissa ole osattu torjua.”

Kun Pariisin sopimus perustuu IPCC:n omaksumaan, vailla näyttöä todellisuudesta olevaan ilmastoherkkyyteen, siihen perustuvat CO2-päästöjen leikkaukset ovat siten perusteettomia ja tulevat aiheuttamaan jo uhkaavina pidettäviä, taloudellisia menetyksiä. Näihin päästöleikkauksiin liittyvä, jo todettu ongelmallisuus on omiaan johtamaan noihin edellä mainittuihin, katastrofaalisina pidettäviin, taloudellisiin menetyksiin. Seuraavaksi pyrin selvittämään, miten tämän selvitys omaan kokemustaustaani liittyy.

Tekniikk&Talous- lehdessä olen jo 17.5.2005 kirjoittanut:
’IPCC:n esittämän arvion mukaan ihmisperäiset hiilidioksidipäästöt kasautuvat ilmaan, voimistavat kasvihuoneilmiötä ja siten aiheuttavat ilmaston lämpenemisen. Se on kuitenkin vain hypoteesi, kuten Rion kokouksen periaatteetkin sen ilmaisevat:: ” …tieteen varmuuden puutetta ei tule käyttää perusteena olla ryhtymättä ennalta ehkäiseviin toimiin.” Ilmastomalleja kehittelevät ilmatieteilijät pitävät sitä totena, mutta se ei takaa ennusteiden asianmukaisuutta.’

Yhteenvetona viittaan siihen, mitä jo 24.3.2012 puheenvuorossani https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/lauriheimonen/101354-ilmasto-ongelman-toimiva-ratkaisu/ olen johtopäätöksenäni esittänyt:

”Keskeisin kysymys tällä hetkellä on siinä, miten päättäjät yksinkertaisella tavalla saadaan ymmärtämään se, etteivät ihmisperäiset hiilidioksidipäästöt ilmaston lämpenemistä hallitse, ja ettei senvuoksi hiilidioksidipäästöjen vähentämisellä pystytä ilmaston lämpötilaan käytännössä vaikuttamaan.
 
Siinä ei tarvita muuta kuin edellä kuvailemistani kahdesta asiasta jomman kumman ymmärtämistä:
 
– Ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden nousua hallitsee luonnollinen lämpeneminen, missä ihmisperäisten hiilidioksidipäästöjen osuus ei ole todellisuudesta tehdyin havainnoin todettavissa.
– Ilmakehän hiilidioksidipitoisuutta ylläpitävät yhdessa kaikki ilmakehään tulevat hiilidioksidiemissiot ja kaikki ilmakehästä muuhun ympäristöön tapahtuvat hiilidioksidiabsorptiot. Laskelmien mukaan ihmisperäisten hiilidioksipäästöjen osuus ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden tason ylläpidossa on nykyisellään korkeintaan noin 4 %.
 
Kun ihmisperäiset hiilidioksidipäästöt eivät lämpenemistä hallitse, ainoaksi, toimivaksi ratkaisuksi sen suhteen, mitä ihminen voi tehdä, jää luonnollisiin ilmastonmuutoksiin varautuminen ja niihin sopeutuminen. Hiilidioksidipäästöjen toimimattomaksi osoittautuneen vähentämisen sijasta nimenomaan tähän ilmastonmuutokseen varautumiseen ja siihen sopeutumiseen pitää poliitikkojenkin päätöksissään ensisijaisesti huomionsa kohdistaa.”

Viittaan vielä esim. puheenvuorooni Ihmisperäisten CO2-päästöjen leikkaukset ovat kestävän kehityksen uhka!
https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/lauriheimonen/ihmisperaisten-co2-paastojen-leikkaukset-ovat-kestavan-kehityksen-uhka/ .

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu