Luonnollisiin ilmastonmuutoksiin varautuminen ja niihin sopeutuminen avainasia!

Puheenvuorossani Ilmasto-ongelman toimiva ratkaisu? https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/lauriheimonen/101354-ilmasto-ongelman-toimiva-ratkaisu/ olen pyrkinyt osoittamaan, että vailla tieteellistä näyttöä todellisuudesta ihminen on kykenemätön hallitsemaan ilmaston lämpenemistä:

”Keskeisin kysymys tällä hetkellä on siinä, miten päättäjät yksinkertaisella tavalla saadaan ymmärtämään se, etteivät ihmisperäiset hiilidioksidipäästöt ilmaston lämpenemistä hallitse, ja ettei senvuoksi hiilidioksidipäästöjen vähentämisellä pystytä ilmaston lämpötilaan käytännössä vaikuttamaan.

Siinä ei tarvita muuta kuin edellä kuvailemistani kahdesta asiasta jomman kumman ymmärtämistä:

– Ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden nousua hallitsee luonnollinen lämpeneminen, missä ihmisperäisten hiilidioksidipäästöjen osuus ei ole todellisuudesta tehdyin havainnoin todettavissa.

– Ilmakehän hiilidioksidipitoisuutta ylläpitävät yhdessa kaikki ilmakehään tulevat hiilidioksidiemissiot ja kaikki ilmakehästä muuhun ympäristöön tapahtuvat hiilidioksidiabsorptiot. Laskelmien mukaan ihmisperäisten hiilidioksipäästöjen osuus ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden tason ylläpidossa on nykyisellään korkeintaan noin 4 %.

Kun ihmisperäiset hiilidioksidipäästöt eivät lämpenemistä hallitse, ainoaksi, toimivaksi ratkaisuksi sen suhteen, mitä ihminen voi tehdä, jää hiilidioksidipäästöjen toimimattomaksi osoittautuneen vähentämisen sijasta nimenomaan tähän ilmastonmuutokseen varautumiseen ja siihen sopeutumiseen pitää poliitikkojenkin päätöksissään ensisijaisesti huomionsa kohdistaa.

Mitä energiapolitiikkaan tulee, siinä ei ole sijaa hiilidioksidipäästöjen toimimattomiksi osoittautuneille rajoitustoimenpiteille. Etusijalle on pantava riittävän puhtaasti tuotetun, kilpailukykyisen energian saannin turvaaminen.”

Näiden lisäksi olen näillä sivuilla usein viitannut siihen, miten Henry on tieteellisesti osoittanut sen, että valtamerien pintavesien keskimääräinen lämpötila muutoksineen hallitsee ilmakehän maanpinnan läheisen pintaosan keskimääräistä hiilidioksidipitoisuutta. Sen sijaan muut ilmakehään tulevat hiilidioksidipäästöt eivät havaittavasti ilmakehän hiilidioksidipäästöjen osapainetta ilmakehässä nosta, kun niiden aiheuttama ilmakehän hiilidioksidin osapaineen lisäys vastaavasti pienenee ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden ja valtamerien pintaosaan liuenneena olevan hiilidioksidipitoisuuden välille. Tämä tasapaino syntyy, kun luonnonlakien mukaan valtamerien pintavesistä peräisin olevat hiilidioksidipäästöt vastaavasti pienenevät.

Olen pannut merkille, että esim. ilmastopaneeli IPCC:n mallintajat eivät ole tavoiteltavaa tieteellistä näyttöä ihmisperäisten hiilidioksidipäästöjen aiheuttamaksi uskotulle ilmaston lämpenemiselle löytäneet, kun he laskelmansa perustavat pelkästään fysiikkaan, kun taas tämä esittämäni asia perustuu fysikaalisen kemiaan.

LauriHeimonen
Sitoutumaton Lohja

Diplomi-insinööri, eläkeläinen

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu