Pariisin sopimuksen vaihtoehtoinen strategia

Viimeisen 100 miljoonan vuoden aikana ilmakehän hiilidioksidipitoisuus on pudonnot luokkaa 1600 ppm olevasta arvosta luokkaan 400 ppm olevaan nykyiseen arvoonsa lähinnä mannerliikunnoista johtuneen, valtamerien pintavesien keskimääräisen jäähtymisen seurauksena. Tämä valtamerien pintavesien keskimääräisen lämpötilan olennainen aleneminen on ollut hallitseva seuraus mannerliikuntojen vaikeuttamasta valtamerien pintavesien virtaamisesta päiväntasaaja-alueelta ylempien leveysasteiden alueille, mihin on myös liittynyt ilmaston lämpötilan olennainen aleneminen, mikä on ollut päiväntasaajalla -2 C-astetta, arktisella alueella -20 C-astetta ja antarktisella alueella -40 C-astetta.

Valtamerien nykyinenkin pinta-ala on yli 70 % maapallon kokonaispinta-alasta. Henry’n lain mukaisesti maapallon ilmaston keskimääräisen lämpötilan trendimuuosten myötä nämä valtamerien pintavedet kokonaisuudessaan – hiilidioksidilähteineen ja hiilidioksidinieluineen – hallitsevasti johtavat siihen, millaiseksi keskimäärin ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden trendimuutokset muodostuvat.

Viitteessäni https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/lauriheimonen/ilmakehan-co2-pitoisuus-vaihtelee-henryn-lain-mukaisesti/ olen todennut:
”On myös hyvä ymmärtää, että valtamerien pintavesien aiheuttamat keskimääräiset, hallitsevat hiilidioksidipäästöt ovat todella suuria verrattuina muihin hiilidioksidipäästöihin. Kun käytän esimerkkinä hiilidioksidipäästöjä fossiilisista polttoaineista, todetaan niiden nykyisin olevan korkeintaan luokkaa 5 % hiilidioksidin kokonaispäästöistä ilmakehään. Kun lisäksi Henry’n lain mukaan muualta ilmakehään tulevat hiilidioksidipäästöt – dynaamisen tasapainon saavuttamiseksi – pienentävät valtameristä hallitsevasti tulevia hiilidioksidipäästöjä, jää esim. fossiilisista polttoaineista peräisin olevan ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden vaikutus ilmakehän hiilidioksidin kokonaispitoisuuteen tuota 5 %:akin vähäisemmäksi.”

Kun ihmisperäisten hiilidioksidipäästöjen kokonaismääräkään hiilidioksidin kokonaispäästöistä ilmakehään ei luokkaa 8 % suurempi ole, ja kun vielä näidenkin ihmisperäisten hiilidioksidin kokonaispäästöjen vaikutus Henry’n lain mukaan on valtamerien pintavesien aiheuttaman hiilidioksidimäärän asianmukainen pienentäminen, on todettava, että millään ihmisperäisten hiilidioksidipäästöjen leikkauksilla ei olennaista vaikutusta ilmaston lämpenemisen estämiseksi olisi, vaikka hiilidioksidipäästöjen kokonaismäärä ilmaston uhkaavaa lämpenemistä aiheuttaisikin. Kun vielä on todettavissa, että kautta aikojen – viimeaikaisetkin havainnot mukaan lukien – on todettavissa, että ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden muutostrendit ovat aina seuranneet ilmaston lämpötilan muutostrendejä eikä päinvastoin, Pariisin sopimuksen mukaisille ihmisperäisten hiilidioksidipäästöjen leikkauksille ei perusteita olemassa ole.

On syytä vielä kerrata, mitä kommentissani https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/hannusinivirta/merellisia-vaarinkasityksia-ilmasto/#comment-3402296 olen mm. todennut:
”– Nykyisenä Holoseeni-nimisenä lämpimänä kautena ilmaston lämpötila on edellisiä pienemmissä määrin vaihdellut, missä vaihtelussa nykyinen ilmaston lämpötila on lähellä koko Holoseeni-ajan keskiarvoa, eikä siten ole lämpötilaltaan millään tavalla huolestuttava.
– Mitä ihmisperäisten hiilidioksidipäästöjen aiheuttamaksi uskottuun, uhkaavana pidettyyn ilmaston lämpenemiseen tulee, sille ei näyttöä todellisuudesta olemassa ole, niinkuin sitä tarvittavaa näyttöä IPCC:n omaksumalle ilmastoherkkydellekään ei pystytty osoittamaan.”

Olen näillä sivuilla jo usein tuonut esille näkemykseni, minkä mukaan Pariisin sopimus tulee vielä olemaan pakko korvata vaihtoehtoisella strategialla, missä luonnollisiin ilmastonmuutoksiin ja sään ääri-ilmiöihin sopeutuminen tulee olemaan keskeinen asia.

+2
LauriHeimonen
Sitoutumaton Lohja

Diplomi-insinööri, eläkeläinen

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu