Poliitikkojenkin ymmärrettäväksi: CO2-päästöjen leikkauksista perusteettomina luovuttava!

Viitteeni https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/lauriheimonen/ihmisperaisten-co2-paastojen-aiheuttamaksi-uskotulle-ilmaston-uhkaavalle-lampenemiselle-ei-tieteellista-nayttoa-ole-olemassa/ mukaan on tosiasiana todettavissa, että ilmastomalleihin perustuva, ihmisperäisten hiilidioksidipäästöjen aiheuttamaksi uskottu, ilmaston uhkaavana pidetty lämpeneminen, vasta hypoteesina, ei poliitikkojen tieteelliseksi tavoitellun ilmastopolitiikan perusteeksi vielä riitä. Tässä yhteydessä on syytä yhteenvetona todeta kaksi perustetta, miksi ihmisperäiset hiilidioksidipäästöt eivät ilmaston lämpenemistä hallitse:
– Kun havaintojen mukaan ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden muutostrendien on aina todettu seuraavan ilmaston lämpötilan muutostrendejä eikä päinvastoin, hiilidioksidipäästöjen leikkaamiselle ei perusteita olemassa ole. Sensijaan lisääntyvästä ilmakehän hiilidioksidipitoisuudesta hyötyy maapallon kasvillisuus analogisesti kasvihuoneiden hiilidioksidipitoisuuden lisäämisen kanssa.
– ”Kun vielä esim. viimeaikaisesta ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden kokonaisnoususta on fossiilisista polttoaineista aiheutuvaa osuutta korkeintaan luokkaa 5 %, niiden leikkaamiseen ei sellaisenakaan perusteltua syytä olemassa ole. Tämä osuus fossiilisista polttoaineista on seuraus siitä, kun luonnonlakien mukaisesti kaikkien toistensa kanssa hallitsevasti laadultaan vastaavien hiilidioksidipäästöjen hakeutuessa keskenään dynaamiseen tasapainoon, olemassa olevien hiilidioksidinielujen ja hiilidioksidilähteiden mukaisesti, ihmisperäisten hiilidioksidipäästöjen osuus fossiilisista polttoaineista ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden kokonaisnousussa luonnonlakien mukaan muodostuu prosentuaalisesti samaksi, mitä se prosentuaalisesti on ollut hiilidioksidin kokonaispäästöissäkin” /lainaus kommentista https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/lauriheimonen/miten-koen-todellisuuden-ihmisperaisten-hiilidioksidipaastojen-aihettamaksi-uskotusta-ilmasto-ongelmasta/. Kun IPCC:n omaksumissa ilmastomallilaskelmissa kehäpäätelmänomaisesti viimeaikainen ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden nousu oletetaan kokonaan ihmisperäisistä hiilidioksidipäästöistä johtuvaksi, se johtaa esim. ylimitoitettuihin ja epätarkkoihin, IPCC:n omaksumiin ilmastoherkkyyksiin alueella 4,5 – 1,5 C-astetta, kun taas todellisuuden mukainen, fossiilisten polttoaineiden aiheuttama korkeintaan luokkaa 5 % oleva osuus ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden nousussa on vaikutukseltaan ilmastoherkkyyteen niin vähäinen, että sitä on vaikea nollasta erottaa.

Viittaan vielä puheenvuorooni https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/lauriheimonen/miten-koen-todellisuuden-ihmisperaisten-hiilidioksidipaastojen-aihettamaksi-uskotusta-ilmasto-ongelmasta/, mikä laajentaa oman kokemustaustani luomaa näkemystäni.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu