Totuus ilmaston ihmisperäiseksi uskotusta, uhkaavasta lämpemisongelmasta!

Viittaan puheenvuorooni https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/lauriheimonen/101354-ilmasto-ongelman-toimiva-ratkaisu/ . Siinä ilmaston ihmisperäiseksi uskotun, uhkaavan lämpenemisen olen osoittanut perusteettomaksi. Moninaisen käsittelyn jälkeen yhteenvetonani olen ilmasto-ongelman ratkaisusta todennut:

Johtopäätökset

Keskeisin kysymys tällä hetkellä on siinä, miten päättäjät yksinkertaisella tavalla saadaan ymmärtämään se, etteivät ihmisperäiset hiilidioksidipäästöt ilmaston lämpenemistä hallitse, ja ettei senvuoksi hiilidioksidipäästöjen vähentämisellä pystytä ilmaston lämpötilaan käytännössä vaikuttamaan.

Siinä ei tarvita muuta kuin edellä kuvailemistani kahdesta asiasta jomman kumman ymmärtämistä:
– Ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden nousua hallitsee luonnollinen lämpeneminen, missä ihmisperäisten hiilidioksidipäästöjen osuus ei ole todellisuudesta tehdyin havainnoin todettavissa.
– Ilmakehän hiilidioksidipitoisuutta ylläpitävät yhdessa kaikki ilmakehään tulevat hiilidioksidiemissiot ja kaikki ilmakehästä muuhun ympäristöön tapahtuvat hiilidioksidiabsorptiot. Laskelmien mukaan ihmisperäisten hiilidioksipäästöjen osuus ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden tason ylläpidossa on nykyisellään korkeintaan noin 4 %.

Kun ihmisperäiset hiilidioksidipäästöt eivät lämpenemistä hallitse, ainoaksi, toimivaksi ratkaisuksi sen suhteen, mitä ihminen voi tehdä, jää luonnollisiin ilmastonmuutoksiin varautuminen ja niihin sopeutuminen. Hiilidioksidipäästöjen toimimattomaksi osoittautuneen vähentämisen sijasta nimenomaan tähän ilmastonmuutokseen varautumiseen ja siihen sopeutumiseen pitää poliitikkojenkin päätöksissään ensisijaisesti huomionsa kohdistaa.

Mitä energiapolitiikkaan tulee, siinä ei ole sijaa hiilidioksidipäästöjen toimimattomiksi osoittautuneille rajoitustoimenpiteille. Etusijalle on pantava riittävän puhtaasti tuotetun, kilpailukykyisen energian saannin turvaaminen.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu