Totuus ilmastonmuutoksesta voittaa perusteettoman uskon!

YK:n poliitikot ovat jo yli kolme vuosikymmentä sitten perustaneet ilmastopanelin IPCC hakemaan tieteellistä näyttöä ihmisperäisten CO2-päästöjen aiheuttamaksi uskotulle, uhkaavalle ilmaston lämpenemiselle, mitä vielä tähän mennessäkään ei ole löytynyt. Päätöksiään CO2-päästöjen leikkaamiseksi poliitikot yhä tekevät uskonvaraisena yhteisymmärryksena, mistä esimerkkinä on mm. Eduskuntamme päätös puheenvuorossani https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/lauriheimonen/perusteeton-eduskunnan-paatos/

Viittaan puheenvuorooni https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/lauriheimonen/ilmakehan-co2-pitoisuuden-muutokset-seuraavat-valtamerien-pintavesien-keskimaaraisia-lampotilamuutoksia-2/, missä olen mm. kirjoittanut:

’”Vaikka ilmakehän ihmisperäisistä hiilidioksidipäästöistä aiheutuvaksi uskotulle, ilmaston uhkaavalle lämpenemiselle todellisuudesta haettua tieteellistä näyttöä ei vieläkään olemassa ole, poliittiseen konsensukseen perustuen ihmisperäisten hiilidioksidipäästöjen leikkauksista yhä pidetään kiinni.

Itse olen käytännön monitieteellisenä, metallurgisena, toimiviin ratkaisuihin johtavana tutkijana oppinut mallin, miten tätä ilmasto-ongelmaakin tulee metallurgisia ongelmia vastaavan analogisuuden vaatimalla tavalla käsitellä. Kumpaankin sopii sama periaate, minkä John Dewey’n kirjan Filosofian Uudistaminen suomentaja Tuukka Perhoniemi esipuheeseesaan toteaa:
”Totuuteen tarvitaan toimivuutta: aluksi on arvio tai hypoteesi, jota tulee koetella, ja mikäli se auttaa toimimaan halutulla tavalla maailmassa, se on oikea. Älyllisiä käsityksiä tulee siten arvioida sen mukaan, millaisia käytännön seurauksia ne tuottavat.”

”Käytännön metallurgisena, monitieteellisyyttä edellyttävänä, entisenä tutkijana näen nämä ilmasto-ongelmatkin analogisina metallurgisten käytännön ongelmien kanssa. Kummassakin on avainasiana ns. pragmaattinen logiikka eli kokemukseen perustuva kyky ajatella johdonmukaisesti oikein, mitä ongelmanratkaisuun liittyen kuvailen seuraavasti:
– Ensin selvitetään uskotun ongelman todellinen laatu.
– Sitten selvitetään teoreettisesti, mitä todellisuudessa on aihetta tarkemmin tutkia.
– Tutkimusta havaintoineen jatketaan, kunnes syy selviää.
– Jos syytä todellisuudesta ei ole löydettävissä, uskottua ongelmaa ei tiettävästi ole olemassakaan.”’

”Lopputulemanani totean, että kun ”Ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden nousu ei uhkaavana pidettyä ilmaston lämpenemistä aiheuta” ja että kun ”Ihmisperäiset hiilidioksidipäästöt eivät ilmaston hiilidioksidipitoisuutta hallitse”, Pariisin sopimukselle ei perusteita olemassa ole. Tämä tulee olemaan seuraus, kun ihmisperäisten hiilidioksidipäästöjen aiheuttamaksi uskottua syytä ilmaston uhkaavalle lämpenemiselle todellisuudesta ei ole todettavissakaan.”

Sisällön täydentämiseksi viittaus viitteisiini:

1) Valtameret ja ilmaston hiilidioksidipitoisuus https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/lauriheimonen/valtameret-ja-ilmaston-hiilidioksidipitoisuus/

2) Ihmisperäisten CO2-päästöjen aiheuttamaksi uskottu, ilmaston uhkaava lämpeneminen vailla tieteellistä näyttöä todellisuudesta

3) Päättäjien harkittavaksi https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/lauriheimonen/paattajien-harkittavaksi/

4) Ihmisperäiset CO2-päästöt eivät helteitä aiheuta! https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/lauriheimonen/ihmisperaiset-co2-paastot-eivat-helteita-aiheuta/

5) Ihmisperäisten hiilidioksidipäästöjen rooli ilmakehässä https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/lauriheimonen/ihmisperaisten-hiilidioksidipaastojen-rooli-ilmakehassa/

6) Valtamerien jääpeitteiden määrä ja ilmaston lämpötila https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/lauriheimonen/valtamerien-jaapeitteiden-maara-ja-ilmaston-lampotila/

7) Miten oppisimme suihkuvirtauksia oikein tulkitsemaan? https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/lauriheimonen/miten-oppisimme-suihkuvirtauksia-oikein-tulkitsemaan/

8) Vaikuttavatko suihkuvirtaukset valtamerien jääpeitteisiin? Nyt kun viitteen https://hifast.wordpress.com/2021/09/08/sea-ice-extent-global-antarctic-and-arctic-day-249-2021/

9) Ajankohtaiset näkemykseni hallituksenkin harkittavaksi https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/lauriheimonen/ajankohtaiset-nakemykseni-hallituksenkin-harkittavaksi/

10) CO2-leikkaukset hallituksen uudelleenarvioitavaksi https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/lauriheimonen/valtamerien-jaapeitteiden-maara-ei-uhkaavana-pidettya-ilmaston-lampenemista-tue/

11) Valtamerien jääpeitteiden määrä ei uhkaavana pidettyä ilmaston lämpenemistä tue https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/lauriheimonen/valtamerien-jaapeitteiden-maara-ei-uhkaavana-pidettya-ilmaston-lampenemista-tue/

12) Ilmastonmuutokseen liittyvä poliittinen konsensus edellyttää myös tieteellistä näyttöä todellisuudesta https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/lauriheimonen/ilmastonmuutokseen-liittyva-poliittinen-konsensus-edellyttaa-myos-tieteellista-nayttoa-todellisuudesta/

13) Ihmisperäisten CO2-päästöjen leikkaukset perusteeton ratkaisu! https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/lauriheimonen/ihmisperaisten-co2-paastojen-leikkaukset-perusteeton-ratkaisu-2/

14) CO2-päästöjen leikkausten tarpeettomuus https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/lauriheimonen/co2-paastojen-leikkausten-tarpeettomuus/

Lopputulemanani totean, että kun ”Ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden nousu ei uhkaavana pidettyä ilmaston lämpenemistä aiheuta” ja että kun ”Ihmisperäiset hiilidioksidipäästöt eivät ilmaston hiilidioksidipitoisuutta hallitse”, Pariisin sopimukselle ei perusteita olemassa ole. Tämä tulee olemaan seuraus, kun ihmisperäisten hiilidioksidipäästöjen aiheuttamaksi uskottua syytä ilmaston uhkaavalle lämpenemiselle todellisuudesta ei ole todettavissakaan.

+19
LauriHeimonen
Sitoutumaton Lohja

Diplomi-insinööri, eläkeläinen

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu