Tulevan hallituksemme on opittava ymmärtämään ilmastonmuutos tieteen edellyttämällä tavalla!

YK.n poliitikot perustivat jo yli kolme vuosikymmentä sitten ilmastopaneeli IPCC:n hakemaan tieteellistä näyttöä ihmisperäisten hiilidioksidipäästöjen aiheuttamaksi uskotulle, uhkaavana pidetylle ilmaston lämpenemiselle. Vaikka tätä tieteellistä näyttöä ei vieläkään olemassa ole, yhä poliitikot ovat vain pitämässä kiinni hiilidioksidipäästöjen perusteettomaksi osoittautuneesta leikkaamisesta.

Olen Uuden Suomen puheenvuorossani Luonnonlakien mukaan ihmisperäiset hiilidioksidipäästöt eivät ilmakehän CO2-pitoisuutta nosta! https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/lauriheimonen/luonnonlakien-mukaan-ihmisperaiset-hiilidioksidipaastot-eivat-ilmakehan-co2-pitoisuutta-nosta/ mm. todennut, että tieteen edellyttämää näyttöä todellisuudesta ei olemassa ole, minkä mukaan ihmisperäiset hiilidioksidipäästöt uhkaavana pidettävää ilmaston lämpenemistä aiheuttaisivat:

– Tähän tulokseen olen tullut, kun ymmärrän, että fysikaalisen kemian luonnonlakien mukaisen tasapainon hakeutuminen valtamerien pintavesiin keskimäärin liuenneena olevan hiilidioksidipitoisuuden ja ilmakehän valtamerien pintavesiin kosketuksissa olevan hiilidioksidin keskimääräinen pitoisuus saa aikaan vastavan suuruisen, keskimääräisen, valtamerien pintavesistä aiheutuvien hiilidioksidipäästöjen pienenemisen kuin mitä ilmakehään tulevat muut päästöt ovat keskimääräisesti ilmakehässä hiilidioksidia lisäämässä (esim. Henryn toteamana). Näin eivät ihmisperäiset hiilidioksidipäästöt – eivätkä muutkaan vastaavanlaiset hiilidioksidipäästöt – olennaista hiilidioksidipitoisuuden nousua ilmakehässä aiheuta.

– Mm. Mauna Loan päiväntasaajaseudun mittauksissa on todettavissa, miten valtamerien pintavesien keskimääräinen lämpeneminen siellä ilmakehähän keskimääräistä hiilidioksidipitoisuutta hallitsee.

– Kautta aikojen on todettavissa, että valtamerien pintavesien keskimääräinen lämpötila ilmakehän hiilidioksidipitoisuutta hallitsee:
a) Esimerkiksi viimeisen 100 miljoonan vuoden aikana mannerliikunnot ovat valtamerien muotoa muokatessaan saaneet aikaan valtamerien pintavesien sellaisen jäähtymisen, että ilmakehän keskimääräinen hiilidioksidipitoisuus on pudonnut luokkaa 1600 ppm olevasta keskimääräisestä arvosta luokkaa 400 ppm olevaan nykyiseen keskimääräiseen arvoon.
b) Viimeisen 800 000 vuoden aikana – Maapallon kiertäessä Aurinkoa elliptisellä radallaan – Maapallolle tuleva Auringon säteily on sillä tavalla vaihdellut, että ovat syntyneet jääkaudet ja lämpimät kaudet, joiden seurauksina valtamerien pintavesien keskimääräinen lämpötilavaihtelu on saanut aikaan myös ilmakehän keskimääräisen hiilidioksidipitoisuuden vaihtelun niin, että jääkausina ilmakehän keskimääräinen hiilidioksidipitoisuus on olennaisesti alentunut, kun taas lämpiminä kausina ilmakehän keskimääräineb hiilidioksidipitoisuus on olennaisesti noussut.
c) Nykyisenä lämpimänä kautena on lisäksi todettavissa auringon aktiivisuusmuutosten aiheuttamat, edellisiä lievemmät ilmaston ja valtamerien pintavesien lämpötilamuutokset sekä niitä seuranneet, edellisiä lievemmät ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden muutokset.

Kun nyt uusi eduskunta on perustamassa uutta hallitusta, siinä keskeisenä asiana pidän sitä, että hallituspuolueet ymmärtävät lopettaa ilman tieteellistä perustaa olevat, menetyksiä tuottavat ihmisperäisten hiilidioksidipäästöjen leikkaukset.

LauriHeimonen
Sitoutumaton Lohja

Diplomi-insinööri, eläkeläinen

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu