Valtamerien pintalämpötila ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden luonnollisena hallitsijana

Viittaan, mitä näillä sivuilla olen jo aikaisemminkin todennut:

Viitteen mukaan http://www.co2web.info/Oceans-and-CO2_EngrsAust_Apr08.pdf valtameret ovat hiilidioksidin pääasialliset säätäjät:

”Energy conservation is rational and does not have to be justified by fear of climate change, argues Lance Endersbee. He predicts that carbon dioxide levels in the atmosphere may actually decline in the next few years due to falling ocean temperatures, and warns that carbon sequestration and carbon trading may turn out to be futile activities in addressing climate change.” Käännökseni:
’Energiasta huolehtiminen on järkevää eikä sitä pidä perustella ilmastonmuutospelolla, vakuuttaa Lance Erdersbee. Hän ennustaa, että hiilidioksiditasot ilmakehässä saattavat todellisuudessa aleta muutamina seuraavina vuosina laskevien merilämpötilojen vuoksi ja varoittaa, että sekä hiilenkäytön vähentäminen ja hiilikauppa saattavat osoittautua turhiksi ilmastonmuutokseen kohdistuviksi toimenpiteiksi.’

Kun YK:n poliitikkojen perustama, hallitustenvälinen ilmastopaneeli IPCC:kään – yli kolmen vuosikymmenen yrittämisen jälkeenkään – ei ole pystynyt esittämään tavoitteenaan olevaa tieteellistä näyttöä ihmisperäisten hiilidioksidipäästöjen aiheuttamaksi uskotulle, uhkaavalle ilmaston lämpenemiselle, on syytä selvittää, miksi näin on. Vastaus siihen löytyy, kun katsotaan, mitä esim. viimeisen 100 miljoonan vuoden aikana ilmastossa on tapahtunut:

Viimeisen 100 miljoonan vuoden aikana mannerliikunnot ovat muuttaneet valtamerien muotoa ja valtamerien virtauksia niin, että ilmaston lämpötila on alentunut antarktisella alueella luokkaa 40 C-astetta, arktisella alueella luokkaa 20 C-astetta ja päiväntasaaja-alueella luokkaa 2 C-astetta. Tämä on sitten saanut valtamerien keskimääräisen pintaveden jäähtymään niin, että samana aikana ilmakehän hallitseva hiilidioksidipitoisuus, Henry’n lain mukaisesti, on pudonnut keskimäärin luokkaa 1600 ppm olevasta arvosta nykyiseen keskimäärin luokkaa 400 ppm olevaan arvoon.

Viimeisen 800 000 vuoden aikana ilmaston lämpötila on vaihdellut orbitaalisista syistä eli toisin sanoen sen mukaan, miten kaukana maapallo lievästi elliptisellä radallaan Auringosta on ollut. Tästä ovat sitten seuranneet ns. jääkaudet ja lämpimät kaudet. Kun jääkausien aikana valtamerien pintavesien keskimääräinen lämpötila laskee, Henry’n lain mukaisesti on todettu myös ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden laskeneen. Vastaavasti myös lämpiminä kausina ilmakehän hiilidioksidipitoisuus on palautunut lämpimän kauden arvoihin.

Nykyisenä Holoseeni-nimisenä lämpimänä kautena ilmakehän hiilidioksidipitoisuutta, Henry’n lain mukaisesti, hallitsee valtamerien pintavesien keskimääräinen lämpötila. Kaikki muut hiilidioksidipäästöt, mitä ilmakehään tulee, ovat minimaalisia valtamerien hiilidioksidipäästöihin verrattuina. Kun otetaan esimerkiksi hiilidioksidipäästöt fossiilisista polttoaineista, joiden määrä on korkeintaan luokkaa 5 % hiilidioksidipäästöjen kokonaispäästöistä, ne hakevat tasapainon valtamerien hiilidioksidipäästöjen kanssa. Tämä tasapaino syntyy siitä, kun Henry’n lain mukaan ihmisperäisten päästöjen aiheuttama ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden nousu uuden tasapainon saavuttamiseksi johtaa valtamerien pintavedestä tulevien, keskimääristen hiilidioksidipäästöjen osuuden pienentymiseen. Eli toisin sanoen ihmisperäisten hiilidioksidipäästöjen osuuden vaikutus lopullisessa ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden nousussa jää pienemmäksi kuin mitä sen lähtökohtainen osuus 5 % hiilidioksidipäästöissä on ollut.

Nykyisenä Holoseeni-nimisenä lämpimänä kautena on useita pienempiä tekijöitä, jotka myös vaikuttavat ilmastonmuutoksen vaihteluun:
a) Auringon aktiivisuuden vaihteluun liittyvät Enso-ilmiöt, joista El Niño saa aikaan mm. valtamerien pintavesien havaittavissa olevaa lämpenemistä ja sitä tietä havaittavissa olevaa ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden nousua, kun taas La Niñalla on päinvastainen vaikutus.
b) Satunnaiset mannerliikunnotkin voivat vielä vaikuttaa nykyisen lämpimän kauden ilmastoon, kuten mahdollisesti esim. pienen jääkauden syntyyn noin 400 vuotta sitten ja keskiajan lämpimään kauden syntyyn.
c) Sitten on myös troposfäärissä vaikeasti ennustettavia suihkuvirtauksia, mitkä voivat muuttaa ilmastoa hetkellisesti arvaamattomaankin suuntaan.
d) Nykyinen hellekin näyttää olevan vaikeasti ennustettavissa. Sen seuraukset ovat kyllä selvästi nähtävissä arktisen alueen valtamerien jääpeitteen vähenemisenä. Jne.

Kun tieteellistä näyttöä ihmisperäisten hiilidioksidipäästöjen aiheuttamaksi uskotulle, ilmaston uhkaavalle lämpenemiselle ei todellisuudesta olemassa ole, poliitikot näyttävät perustavan ihmisperäisten hiilidioksidipäästöjen leikkaustarpeen poliittiseen konsensukseen:
a) Vihreillä edustajilla tämä näyttää johtuvan ideologisesta uskosta..
b) Suuri osa poliitikoista ilmeisesti luottaa ilmastoasiantuntijoina pitämiinsä järjestöihin ja yksittäisiin, tieteilijöinä pitämiinsä henkilöihin ilman, että he itse pystyvät asianmukaisesti asiaan liittyviä tieteellisiä vaatimuksia ymmärtämään.
c) Olen myös ollut huomaavinani, että poliittisilla tahoilla fossiilisista polttoaineista halutaan maailmanlaajuisesti luopua, koska niiden käytöstä kilpailukykyisesti hyötyvät lähinnä vain itse fossiilisten polttoaineiden tuottajat. Tämä näkemykseni on syntynyt siitä, kun sekä YK:n että EU:n poliitikot ovat täysin sitoutuneina Pariisin sopimukseen ilman tieteellistä näyttöä IPCC:n omaksumalle ilmastoherkkyydelle.

Ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden muutostrendit ovat kautta aikojen aina seuranneet ilmaston lämpötilan muutostrendejä eikä päin vastoin.

Olen näillä sivuilla jo useasti toistanut, että kun ihmisperäisten hiilidioksidipäästöjen aiheuttamaksi uskotulle, uhkaavalle ilmaston lämpenemiselle ei tieteellistä näyttöä todellisuudesta olemassa ole, Pariisin sopimuksesta on syytä luopua ja korvata se vaihtoehtoisella strategialla, missä keskeisinä tavoitteina olisivat luonnollisiin ilmastonmuutoksiin ja sään ääri-ilmiöihin asianmukaiset mukautumiset.

+3
LauriHeimonen
Sitoutumaton Lohja

Diplomi-insinööri, eläkeläinen

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu