Vastuullisuus tarkoittaa todellisuuden edellyttämiä tekoja!

Esimerkiksi Tekniikka&Talous-lehdessä 29.4.2022 Vantaan Energia mainoksessaan toteaa; ”Meille vastuullisuus on konkreettisia tekoja” siitä, ”Miltä hiilinegatiivinen näyttää”. Samassa lehdessä Mika Pantzar kysyy: ”Pitääkö tieteestä viestiä tarjonta- vai kysyntäjohteisesti? – – – Tutkijan tehtävä on esittää uusia kysymyksiä sen sijaan että vastattaisiin vanhoihin kysymyksiin vanhoilla vastauksilla. Tämä edellyttää uudenlaisia vuorovaikutustapoja.”

Kun Vantaan Energia hakee riittävää näyttöä hiilineutraalisuuteen so. hiilidioksidipäästöjen aiheuttamaksi uskotun ilmaston lämpenemisen ehkäisemiseksi hiilidiokdipäästöjä leikkaamalla, Mika Pantzar – ymmärrykseni mukaan – kysyy, vastaako hiilineutraalisuuden tarjonta vasta ilman tieteellisyyden edellyttämää näyttöä todellisuudesta olevaa kysyntää. Ilmeisesti Vantaan Energia luottaa siihen, mitä varten YK:n poliitikkojen perustama ilmastopaneeli IPCC on olemassa. Sehän on perustettu hakemaan tieteellinen näyttö ihmisperäisten hiilidioksidipäästöjen aiheuttamaksi uskotulle ilmaston lämpenemiselle. Tämä kuitenkin on edelleenkin vain uskonvarainen, koska jo yli kolme vuosikymmentä kestäneestä IPCC:n mallintamisesta huolimatta mainittu tieteellinen näyttö edelleenkin puuttuu.

Käsitykseni mukaan poliittisten hallitusten yleisesti hyväksymä IPCC:n mallintaminen perustuu toistuviin, fysikaalisiin laskelmiin, joille ei tieteen edellyttämää näyttöä todellisuudesta olemassa ole. Se, miten hallitukset päätöksissään näyttävät IPCC:n jatkuvasti uudistuneetkin mallinnokset hyväksyvän, perustuu siihen, että eri puolueilla voi olla siihen erilaiset perusteet: ne voivat olla ideologiset, misinformatiiviset eli vääriin tietoihin perustuvat tai disinformatiiviset eli tahallisesti vääristeltyjä oman maan edun tavoittelemiseksi.

Olen puheenvuorossani CO2-päästöleikkaukset luonnonlakien vastaisina tuottavat vain menetyksiä! https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/lauriheimonen/co2-paastoleikkaukset-luonnonlakien-vastaisina-tuottavat-vain-menetyksia yhteenvetonanani todennut:

”Tämä kaikki osoittaa, että ihmisperäiset CO2-päästöt eivät mikään ilmaston lämpenemisuhka ole ja että ilmakehän hiilidioksidipitoisuutta hallitsee valtamerien pintavesien keskimääräinen lämpötila. Näin hiilidioksidin päästöleikkausten toteuttaminen tarpeetomana tuottaa vain menetyksiä.”

+5
LauriHeimonen
Sitoutumaton Lohja

Diplomi-insinööri, eläkeläinen

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu