Kuoppaiset ovat kylätiet

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen sivustolta on luettavissa: ” Teiden kunnossapidolla turvataan ensisijaisesti teiden päivittäinen liikennöitävyys. ELY-keskukset huolehtivat maanteiden hoidosta ja kunnossapidosta sekä liikenteen sujuvuudesta ja turvallisuudesta alueillaan. Valtaosa tienpidosta on teiden hoitoa, kunnossapitoa, parantamista ja pienempiä tiehankkeita.  Lisäksi huolehdimme teiden kunnosta esim. päällysteitä uusimalla, parantamalla teiden rakenteita.

Väyläviraston linjausten mukaan teiden kunnossapidon painopisteenä ovat päätiet. Muilla teillä toimenpiteet kohdennetaan paikallisten olosuhteiden mukaan siten, että päivittäinen liikkuminen ja kuljetukset turvataan kaikilla maanteillä.

Se nyt ei kuitenkaan tarkoita sitä, että maaseudun tiet olisivat turvallisia, kun niitä paikataan miten sattuu, eikä aina ollenkaan, vaikka tarvetta olisi.

Nyt jälleen kerran on nostettava pöydälle se asia, kuinka paljon autoilijoilta rahastetaan erinäisiä veroja, kuinka paljon siitä verotuotosta käytetään esim. tiestön kunnon ylläpitämiseen, kun voisi olettaa, että riittäisi siitä rahastuksesta varaa pitää kaikki tiet kunnossa maaseudun tiestö mukaan lukien.

ELY-keskus tilaa kaikki kunnossapito- ja rakentamistyöt kilpailutetuilta urakoitsijoilta. Liikenne ja liikkuminen on välttämätöntä ja mietityttää miten mm. tiestöön liittyvät asiat ovat niin hajanaisen toiminnan alaisuudessa, kuin ELY-keskukset, joiden toiminta-alaan sisältyy muun muassa työmarkkinoiden toiminta- ja työllisyysasioita, yritysten neuvonta-, rahoitus- ja kehityspalveluita, maaseutuyrittäjyys- ja elinvoimaisuuspalveluja, elinkeinoelämän ja innovaatioympäristön kehittämistä, ympäristönsuoleluasioita, luonnon monimuotoisuudenhoitoa, kulttuuriympäristöä, vesivarojen käyttöä ja -hoitoa, sekä liikenneasioiden hoitoa, tai siis jonkinlaista vastuuta liikenneasioista.

ELY-keskukset kuuluvat työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) hallinnonalaan. Keskuksia ohjaavat työ- ja elinkeinoministeriön lisäksi sisäasiainministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, ympäristöministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö sekä Väylävirasto.

Kuoppaiset ovat kylätiet, hallitus kurittaa autoilijoita rahastamalla veroina, mutta käyttää nekin verorahat ihan johonkin muuhun, kuin teiden kunnossapitoon. Toteamuksena vielä sekin, etteivät ne sähköautotkaan tien pinnan yläpuolella liitelemällä kulje.

+1
lempan
Perussuomalaiset Lohja
Ehdolla kuntavaaleissa

Tavallinen tasamaan tallaaja ilman poliittisia meriittejä, tosin jäsenkorttia kannan periaatteesta.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu