Erikoisia tulkintoja ja lähteiden käyttöä kannabisaloitteissa

”Kannabis lailliseksi, säännellyksi ja verolle” – kansalaisaloite (https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/11377)  keräsi väistyneellä viikolla tarvittavat 50 000 allekirjoitusta ja etenee eduskuntaan. Kyse ei ole maailmaa mullistavasta aiheesta, mutta se herättää silti melkoisesti tunteita. Myös itsessäni. Aihe jakaa ihmisiä voimakkaasti kahteen leiriin ja tekee sitä myös Vihreissä, joiden julkisesti oletetaan olevan laajasti aloitteen kannalla. Tämä kirjoitus ei ole kuitenkaan missään nimessä kannanotto asian puolesta eikä vastaan. En myöskään koe omaavani riittävästi tietoa, että osaisin edes ottaa asiaan vahvaa kantaa. Rehellisyyden nimissä tunnustan lähtökohtaisesti suhtautuvan aloitteeseen hyvin epäilevästi, mutta olen avoin ja valmis muuttamaan kantaani. Dekriminalisointiin suhtaudun positiivisesti.

Kannabiksen laillistamista perustelevat väitteet vetoavat usein tieteeseen ja tutkimukseen. Kansalaisaloitteessa onkin kunnioitettava lista viitteitä. Koska halusin pienellä vaivalla tutustua, mitä tutkimus asiasta sanoo, lähdin liikkeelle aloitteen (https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/11377)  lähteistä.

Omissa arvoissani annan huomattavaa painoarvoa terveys-, hyvinvointi- ja turvallisuusasioille ja esimerkiksi verotulojen hankkiminen tai rikollisten tarpeettomaksi tekeminen ensiksi mainituista tinkimällä ei ole mielestäni hyväksyttävää. Siten aloitteessa lause “Uusien arvioiden mukaan kannabiksen laillistamisen mahdollisista ei-toivotuista vaikutuksista, kuten esimerkiksi alaikäisten lisääntyneestä käytöstä tai päihtyneenä ajamisesta, ei ole näyttöä [8].” kiinnitti ensimmäiseksi huomioni. 

Artikkeli [8] johon viitataan on: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0028390821001647?via%3Dihub

Artikkelissa sanotaan, että “Traffic fatalities involving cannabis temporarily increased in some states post-legalisation”. Pidän sen perusteella aloitteessa esitettyä väitettä aika harhaanjohtavana. Siitäkin huolimatta, että artikkelissa sanotaan kuolemien nousseen (vain) väliaikaisesti, ja kuolemien kasvu ei ole sama asia kuin päihtyneenä ajamisen kasvu. Alaikäisten kannabiksen käytön lisääntymisestä ei kuitenkaan tosiaan tutkimuksen mukaan ole näyttöä.

Listaan tähän kuitenkin muutamia poimintoja kyseisestä tutkimuksesta, johon viitataan. Ne kertovat siis laillistamisen vaikutuksista:

 • ”Large-scale administrative health records suggest cannabis use disorders and associated health consequences have increased nationally.”
 • “The prevalence of cannabis use has increased in all adult subgroups”
 • -“Pregnant women: Increases in prevalence of past-month cannabis use are similar among pregnant and non-pregnant women.”
 • ”there were more presentations to medical services related to chronic regular cannabis use”
 • ”legalisation and lower prices appear to encourage larger purchases”
 • ”Prices are lower for products with higher THC”
 • ”THC content in cannabis extracts for inhalation has risen from 40.9% to 70.3%”
 • ”There is also clear evidence for increases in the potency of cannabis products in both legal and illicit marketplaces

Nämä ovat mielestäni aika huomattavia perusteita ennemminkin aloitetta vastaan kuin sen puolesta.

 

Vastaavanlaisia kysymyksiä ja epäilyksiä heräsi myös aiemmin, kun tutkin Vihreiden puoluekokouksessa ollutta aloitetta (https://www.vihreat.fi/puoluekokous-2021-aloitteet/). Silloin ensimmäisenä huomioni kiinnittyi seuraavanlaiseen kuvaan (en tiedä onko tekijänoikeuksilla näissä merkitystä, mutta söhersin varmuuden vuoksi itse vastaavan kuvan):

Tähän on mielestäni tiivistetty hyvin pitkälti kaikki oleellinen. Kuva tukee siis vahvasti laillistamista tiukalla sääntelyllä. Aloitteessa kyseisestä kuvasta on sanottu näin: “Vuonna 2019 julkaistun tiedeartikkelin [4] kaaviota on täydennetty ja se on käännetty suomeksi.” Kuvahan ei näytä mitenkään tieteelliseltä, mutta kansantajuistamisessa tällaiset yksinkertaistukset ovat ihan ok. Artikkeli, johon lähde viittaa on:

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00952990.2019.1680683

Lähde/julkaisu vaikuttaa ihan luotettavalta. Kyseisessä artikkelissa kuva ei kuitenkaan ole mikään tieteellisen tutkimuksen tulos vaan havainnollistava kuva perusteista, jolla laillista sääntelyä yleisesti puolustetaan (jos tulkitsin oikein). Artikkelissa kyseisen kuvan viitteenä käytetään kahta lähdettä:

Kumpikin vaikuttaa epämääräisiltä pdf tiedostoilta, joita ei enää edes löydy.

En ole tämän syvemmin tutustunut kumpaakaan aloitteeseen ja niissä todennäköisesti on myös hyvin tehtyä lähteiden käyttöä. Nämä kaksi kohtaa olivat kuitenkin ne ensimmäiset kohdat, joihin tutustuin, ja nämä eivät herätä luottamusta. On kuitenkin syytä muistaa, että vaikka parit lähteet ovat epämääräisiä tai kyseenalaisesti tulkittuja, ei se tee itse asiasta perusteetonta. Mielestäni lähteiden käyttöön liittyvät erikoisuudet vievät kuitenkin kyseisiltä aloitteilta vähän uskottavuutta. Toisaalta taas kyse on kuitenkin vain aloitteista, joilta ei oikein voi vaatia tieteellistä uskottavuutta. Tässä tapauksessa on kuitenkin ongelmallista, kun kyseisiä aloitteita on markkinoitu nimenomaan tieteellä ja tutkimuksella. Kirjoitukseni pointti ei kuitenkaan ole niinkään arvostella kyseisiä aloitteita tai niiden toteutustapaa. Enemminkin haluan kannustaa aloitteen tekijöitä tuomaan perusteluitaan esiin paremmin ja selkeämmin sekä korostaa sitä, että asiasta keskustelu vasta alkaa eikä kantoja kannata vielä suuntaan tai toiseen lyödä lukkoon. Tämä myös muistutuksena itselleni. 

Loppukommentit:

Otan mielelläni vastaan aiheeseen liittyviä tutkimuksia ja nimenomaan niitä, jotka puoltavat aloitetta.

Mahdollista (kärjistyvää) keskustelua silmälläpitäen muistutan:

 • Aloitetta tai kannabiksen laillistamista kannattavat eivät ole huumemyönteisiä vaan aloitteen kannatus lähtee siitä, ettei nykysysteemi toimi riittävän tehokkaasti ongelmien kitkemisessä ja aiheuttaa myös niitä.
 • Aloitetta vastustavat eivät ole “historian väärällä puolella” tai tietämättömiä typeryksiä, vaan aidosti ja perustellusti huolissaan haitoista, joita kannabiksen laillistamiseen liittyy.
 • Kenenkään kokemuksia kannabiksesta tai nykysysteemistä ei ole syytä vähätellä.
Luakso
Vihreät Kuopio

Ilmastotutkija ja varavaltuutettu Kuopiossa.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu