Ylen vaalikonedata – Eduskuntavaalit 2023 osa 2: Talous

Jatkanpa eilen aloittamaani Ylen eduskuntavaalien vaalikonevastausten (https://yle.fi/aihe/artikkeli/2016/05/18/avoin-data-tarjolla-ylen-sisaltoja-ja-metatietoa.) läpikäymistä. Edellisessä kirjoituksessa aiheena oli päihdepolitiikka (https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/luakso/ylen-vaalikonedata-eduskuntavaalit-2023-osa-1-paihdepolitiikka/). Tähän valitsin näiden vaalien ja eduskuntakauden näkyvimmän aiheen eli talouden. Ihan yleisenä huomiona kaikkiin tässä läpikäytyihin 5:een kysymykseen voi todeta, että näissä kysymyksissä näkyi todellä vähän alueellisia eroja missään puolueessa. Mainitsen vielä, että RKP:llä oli itäisissä vaalipiireissä vähän ehdokkaita ja siksi alueelliset erot ovat kyseisen puolueen vastauksissa suuria.

Kun valtion menoja ja tuloja tasapainotetaan, se on tehtävä mieluummin menoja vähentämällä kuin veroja korottamalla.

Ehdokkaiden vastausten perusteella tähän kysymykseen, puolueet ovat selvästi ja odotusten mukaisesti jakautuneet kahteen leiriin. Vasemmistoliitto, SDP ja Vihreät ehdokkaat kallistuivat veronkorotusten puolelle, kun muissa puolueissa oltiin valmiimpia vähentämään menoja. Näiden vastausten perusteella eilen julkistetulla hallituspohjalla on hyvä yhteisymmärrys. Kokoomus ja Perussuomalaiset ehdokkaat ovat hyvin myöntyväisiä karsimaan menoja. Ehkä hieman yllättäen Perussuomalaisten ehdokkaiden keskuudessa oli vielä Kokoomuksen ehdokkaitakin enemmän heitä, jotka olivat tämän väittämän kanssa täysin samaa mieltä. Kukaan ei näistä kahdesta puolueesta ollut väittämästä eri mieltä. Näiden vastausten perusteella on myös helppo ymmärtää, miksi mukanaolo edellisessä hallituksessa oli Keskustalle vaikeaa.

Valtion on mieluummin otettava lisää velkaa kuin vähennettävä palveluita

Ehdokkaiden vastaukset tähän kysymykseen heijastavat hyvin pitkälti samoja linjoja, joiden perusteella edelliseenkin kysymykseen oli vastattu. Vastaukset ovat odotettuja ja kahtia jako puolueiden välillä on selkeä.

Pääomatulojen verotusta on kiristettävä.

Kun mennään askel konkreettisempaan suuntaan, alkaa puolueiden välillä nähdä eroja. Kokoomuksen ehdokkaissa ei haluttu kiristää pääomatulojen verotusta kun taas Perussuomalaisissa löytyi tälle ajatukselle myöntyviä ehdokkaita. Samoin myös toisella laidalla Vasemmistoliiton ehdokkailla on selkeä linja, mutta SDP:ssä ja Vihreissä on hieman kantojen jakautumista.

Palkoista pitäisi sopia ensisijaisesti työpaikoilla.

Perussuomalaiset, Keskusta, KD ja RKP ovat samoilla linjoilla keskenään, mutta Kokoomus on vahvati paikallisen sopimisen kannalta. SDP:ssä ja Vasemmistoliitossa asiaa vastustetaan. Tämän kysymyksen kohdalla Vihreiden ehdokkaiden keskimääräinen suhtautuminen irtoaa vasemman laidan linjasta, mutta ei silti kallistu paikallisen sopimisen puolelle.

Ansiosidonnaisen työttömyysturvan kestoa pitää lyhentää.

Tämän talouskysymyksen kohdalla Kokoomus- ja Perussuomalaisehdokkaiden kannat eroavat selkeimmin ja esimerkiksi Keskustan ehdokkaat ovat lähempänä Kokoomuslaisia. Vihreät ovat tässäkin kysymyksessä hieman eri linjoilla SDP:n ja Vasemmistoliiton kanssa.

Luakso
Vihreät Kuopio

Ilmastotutkija ja varavaltuutettu Kuopiossa.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu