Sukupuolikeskustelu nykymuodossaan on turhaa saivartelua

Voiko miehillä olla kuukautiset? Tämän teeman ympärillä on käyty viimeisin versio säännöllisesti toistuvasta, jopa erikoisen suuria tunteita herättävästä ja ennen kaikkea väsyttävästä sukupuolikeskustelusta. Säästän aikaanne ja kerron heti vastauksen kysymykseen: Ei. Ja samalla kyllä.

Naurettavankin tunteellisia reaktioita poikivan sukupuolikeskustelun väsyttävyyden ytimessä on se, että suurimmaksi osaksi mitään keskustelua ei oikeasti ole. Keskusteluun kun tarvitaan vähintään kaksi. Se, mitä jatkuvasti nähdään keskustelun sijasta, on satoja toinen toistaan kovaäänisempiä huutomonologeja oman näkemyksen järkkymättömästä oikeellisuudesta. Dialogin on korvannut mielipidekilpailu, jossa jokainen on julistanut itsensä voittajaksi, voittokriteerin ollessa lähinnä oman mielipiteen esittämisen äänenvoimakkuus.

Jos aiheesta haluttaisiin oikeasti käydä avointa keskustelua, huomattaisiin hyvin nopeasti vastapuolien puhuvan täysin eri asioista. Siinä missä konservatiiviset ihmiset tarkoittavat sukupuolella ensisijaisesti biologista sukupuolta, puhuvat liberaalit ihmiset tyypillisesti sosiaalisesta sukupuolesta. Molemmat ovat aitoja tosielämässä esiintyviä asioita, mutta keskenään eriä.

Biologinen sukupuoli määräytyy fyysisten ominaisuuden summana. Biologisen sukupuolen määräytymisen keskiössä ovat sukupuolikromosomit X ja Y: tyypillisesti XY-kombinaation omaava henkilö on mies ja XX:stä tulee nainen. Aina näinkään ei kuitenkaan ole, sillä on olemassa tekijöitä, jotka voivat mutkistaa sukupuolen määräytymistä, kuten kromosomeihin liittyvät taudit ja mutaatiot, tai sukupuolispesifisien geenien inaktivaatio.

Sosiaalisella sukupuolella taas tarkoitetaan sitä, mitä sukupuolta ihminen kokee olevansa. Usein puhuttaessa sosiaalisesta sukupuolesta ei nähdä oleellisena biologisen sukupuolen laitaa, ja sukupuoliulottuvuudet ovat monesti merkittävästi moninaisempia.

Hedelmällinen sukupuoliskeskustelu kariutuu siihen, että sosiaalista ja biologista sukupuolta ei onnistuneesti eroteta toisistaan, eikä usein tiedostetusti halutakaan erottaa. On totta, että mies ei voi saada kuukautisia ja samaan aikaan on totta, että mies voi saada kuukautiset. Kaikki riippuu siitä, mitä kukin miehellä tarkoittaa. Aiheen ympärillä käytävien keskusteluiden ongelma on se, että kaikkien oma käsitys miehestä on omasta mielestä juuri se absoluuttisen oikea, eikä katsota aiheelliseksi punnita muita näkökulmia. Tällainen ajattelu ei voi johtaa mihinkään muuhun kuin erimielisyyksiin. Jos halutaan oikeasti keskustella, on haluttava ymmärtää, mitä toinen osapuoli tarkoittaa. Kaikki muu on turhaa saivartelua, eikä järkevää keskustelua nähnytkään.

Haluan loppuun selventää muutamia asioita, jotka keskustelun eri puolille tuntuvat olevan epäselviä. Ensinnäkin on silmäänpistävän selkeää, että monilla kromosomeilla miehisyyttä perustelevilla ihmisillä ei ole aavistustakaan mistään, mikä liittyy geeneihin tai kromosomeihin. Biologinen sukupuoli ei ole alkuunkaan niin yksinkertainen asia, kuin miltä ”konservatiiviset” ihmiset saavat sen kuulostamaan.

On kyllä totta, että biologinen mies, jolla on XY-sukupuolikromosomit, eikä sukupuolen määräytymisen kannalta oleellisten geenien inaktivaatioita tai muita häiriöitä, ei voi synnyttää tai saada kuukautisia.

Kuitenkaan kaikki ihmiset, joilla on XY-sukupuolikromosomit, eivät aina ole biologisia miehiä. Esimerkiksi yleensä Y-kromosomissa sijaitsevan SRY-geenin inaktivaatio tai puuttuminen voi johtaa siihen, että henkilölle kehittyykin naisen sukupuolielimet. Toisaalta SRY-geeni voi siirtyä X-kromosomiin translokaation seurauksena, jolloin XX-kromosomit omaavasta henkilöstä kehittyykin mies eikä nainen.

Edellä mainitun lisäksi monelle tuntuu olevan epäselvää, että sosiaalinen sukupuoli on oikeasti olemassa oleva asia. Toisin kuin jotkut antavat ymmärtää, on tieteellisesti todistettavissa, miten useat eri tekijät vaikuttavat/johtavat tilanteeseen, jossa henkilön sukupuoli-identiteetti ei vastaa biologista sukupuolta.

Elättelen toiveita, että jollain saman keskustelun uudella käsittelykerralla keskustelua voitaisiin käydä faktapohjalta siten, että käytetään kaikkia saatavilla olevia faktoja, eikä vain niitä, jotka tukevat juuri omaa mielipidettä. Niin kauan kuin yritetään tehdä harmaasta mustavalkoista, yritetään tehdä järjellisestä järjetöntä.

Lucas Mäki

Politiikasta ja yhteiskunnallisista asioista kiinnostunut 21-vuotias hammaslääketieteen opiskelija

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu