Alueuudistuksen monet kasvot

Tuleva alueuudistus vaikuttaa koko sosiaali- ja terveysalaan sekä pelastustoimeen kun nämä toiminnot siirtyvät kaupungilta ja kunnilta hyvinvointialueille. Vaaleissa valittavat päättäjät toimivat jatkossa hyvinvointialueiden valtuustoissa, hallituksissa ja tarkastuslautakunnissa. Valtuusto valitsee keskuudestaan hallituksen, joka valmistelee esitykset, joiden toimeenpanosta valtuusto päättää. Tämä uudistus on valtava muutos kuntakentässä. Kaupungeille jää monia tehtäviä mutta valtava osa lähtee pois.

Perustason vahvistaminen oleellista

Tärkeää on vahvistaa perustason hoitoa. Erilaisia haasteita on ollut mm. hoitoon pääsyssä, lastensuojelussa ja vanhusten palveluissa. Erityisen puutteellista on ollut yhä lisääntyvien mielenterveysongelmien hoito. Perustason hoitoa on ollut mahdoton saada kohtuullisessa ajassa ja osin tästä syystä palveluja tarvitsevat on lähetetty erikoissairaanhoitoon, jossa niin ikään on pitkät jonot. Perustason mielenterveyspalveluja tuleekin vahvistaa ja toivonkin että terapiatakuu saadaan voimaan.

Tämän ehdotetun terapiatakuu-lakimuutoksen myötä soveltuvaa varhaista hoitoa tarjottaisiin jo perusterveydenhuollossa. Hoidon tarve tulee arvioida välittömästi apua haettaessa, ja oireen mukaisen hoidon tulee alkaa kuukauden sisällä. Aina ei tarvita pitkää terapiaa tai erikoissairaanhoitoa. joihin tarvitaan erikoislääkärin diagnoosi. Moneen oireiluun auttaa kevyempi apu, esim. lyhytterapia. Mutta näitäkään hoitoja ei vielä ole saatavilla riittävästi. Psykoterapeutteja ei ole riittävästi ja koulutus on opiskelijalle itselleen todella kallis. Tärkeintä olisi nopea pääsy avun piiriin, ongelmat eivät jonossa helpotu.

Lääketieteellisen tutkimuksen mahdollistaminen jatkossa

Se mistä vähemmän on puhuttu alueuudistukseen liittyen ja mikä itseäni huolettaa, on lääketieteellisen tutkimuksen tuleva rooli hyvinvointialueilla.

Suomessa tehdään maailman huipputasoa olevaa kliinistä tutkimusta, niin erikoissairaanhoidossa kuin perusterveydenhuollossakin. Tähän liittyy olennaisena osana lääketutkimus ja suurelle yleisölle ehkä tutuimpia ovat uudet innovaatiot syöpähoidoissa. Tutkimustyön kautta terveydenhuollon ammattilaiset saavat uusimman tutkimustiedon ja tätä kautta mahdollistuu uusimmat innovatiiviset hoidot suomalaisille monissa vakavissa sairauksissa. Lääketieteellisen tutkimuksen myötä voidaan siis parantaa ja ennaltaehkäistä sairauksia sekä lisätä työ- ja toimintakykyä. Näin ollen ne ovat osaltaan myös keskeinen keino hallita hyvinvointialueiden kokonaiskustannuksia ja purkaa hoitovelkaa.

HUSissa tehdään paljon lääketieteellistä tutkimusta ja siteet lääketieteellisen tiedekunnan ja HUSin välillä ovat tiiviit. Tämä on tuonut tärkeää synergiaa tutkimuksen tekoon ja lääkärien kouluttamiseen. Tällä hetkellä yliopiston rooli alueuudistuksessa on vielä avoin. Kliinisen tutkimuksen teko on iso osa lääketieteen kehitystä, ilman sitä ei tule uusia hoitomuotoja eikä lääketiede kehity. Sitä emme varmasti kukaan halua.

Tehdään tästä hyvä

Alueuudistuksen pohjimmainen tarkoitus on perustason vahvistaminen ja alueiden tasapuolisuuden varmistaminen. Näin tätä on perusteltu.  Vielä en kuitenkaan kykene näkemään sitä, miten tämä valtava byrokraattinen uudistus vaikuttaa konkreettisesti asiakkaiden ja potilaiden palvelujen laatuun ja saatavuuteen. Mietin millä tavoilla hallintoa uudistamalla palvelut saadaan kattaviksi ja paremmiksi ja hoitoon pääsy nopeaksi? Ettei vain kävisi niin että kaikki jatkuu ennallaan. Mietin myös, miten voidaan ratkaista alan suurin ongelma eli henkilöstöpula joka osaltaan aiheuttanut perustason romahtamisen? Väitän, ettei tämä alueuudistus sitä asiaa ratkaise.

En kuitenkaan sano, etten olisi innostunut uudistuksesta. Paula Risikon sanoja lainatakseni, fiilikseni on juuri tämä; ”Mehän vasta innostuneita tästä ollaan, kun me halutaan tehdä tästä hyvä!”. Ensimmäiset askeleet uudistuksessa on jo otettu. Väliaikaiset toimielimet virkamiesvetoisesti valmistelevat tulevaa, jotta rakenteita on olemassa, kun vaaleilla valitut luottamushenkilöt aloittavat työnsä. Nimetyt poliitikot seuraavat valmistelua. Vaalit ovat tammikuussa ja siitä se työ alkaa. Emme kukaan tietenkään oleta, että uudistus on valmis nyt. Ehei, ollaan ihan alussa. Sen vuoksi, tärkeää on rakentaa hyvä kivijalka uudistukselle ja tehdä hyviä päätöksiä heti alusta alkaen.

Valtuustoihin on  tärkeää valita päättäjiä, joilla on alan substanssiosaamista. Ihmisiä, jotka tietävät mistä he päättävät. Ihmisiä, jotka osaavat ottaa huomioon asioita laaja-alaisesti, eri näkökulmat huomioon ottaen. Alasta tietämättömiltä ja osaamattomilta perehtymiseen voi mennä tovi. Toki ei sekään mahdotonta ole, mutta päivätyön ohessa melko haastavaa, väitän.

0
Maarit Raja-Aho
Kokoomus Vantaa
Ehdolla aluevaaleissa

Vantaan kaupunginvaltuutettu (kok.), kaupunginhallituksen, maakuntavaltuuston ja HUS-valtuuston jäsen. Liikunta elämäntapana.
Terveysalan monipuolinen osaaja, vahva myynnin ja markkinoinnin tausta ja osaaminen tuonut moneen tekemiseen laajaa näkökulmaa. Haluan oppia joka päivä uutta ja etsin ahaa-elämyksiä. Niitä löytää kyllä kun osaa olla tarkkana.
Mielipiteet ovat omiani.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu