Avokonttorikoulut eivät ole syntyneet sattumalta vaan ohjeistuksen tuloksena

”Avokonttorikoulut” ovat olleet tällä viikolla esillä medioissa. Nämä koulurakennukset eivät ole syntyneet sattumalta, vaan suunnittelua on ohjannut Rakennustiedon ohjekortti perusopetuksen tilojen tilasuunnittelusta (RT 103081). Näiden ohjeiden velvoittavuudesta voidaan olla montaa eri mieltä. Koulujen suunnitteluun ovat vaikuttaneet myös ohjeet Perusopetuksen tilat – Suunnittelun lähtökohdat (RT 103080) ja Perusopetuksen tilat – Sisustussuunnittelu (RT 103184).

Tilojen suunnittelua tulisi ohjeen mukaan tehdä yhteistyössä tilaajan ja käyttäjien kanssa. Käyttäjien kuunteluun olisi ehkä ollut syytä käyttää enemmän aikaa. Ohjetta ovat olleet koostamassa pääosin hallintovirkamiehet, yliopistoväki ja arkkitehdit, mutta löytyy tästä joukosta opettajataustaista väkeäkin.

Ohjeessa painotetaan erilaisia ja erikokoisia tiloja, jotka muodostavat tilakokonaisuuksia, joissa voidaan työskennellä esimerkiksi vuosiluokkakohtaisissa ryhmissä. Painoarvoa tilojen suunnittelussa annetaan myös monialaisten oppimiskokonaisuuksien järjestämismahdollisuuksille. Turvallisesta omasta luokkatilasta ei sanota mitään.

Tiloista on tehtävä monikäyttöisiä ja helposti erilaisiin oppimistilanteisiin ja työskentelytapoihin muunneltavia, jotta tilat tulevat tehokkaaseen käyttöön. Tilojen yhdistelyn ja eriyttämisen tulee olla mahdollista. Pienryhmätyöskentelyyn on myös varattava riittävästi tiloja. Toimintaa tuetaan sopivilla kalusteratkaisuilla. Opetustiloissa tulee olla myös elementtejä, jotka aktivoivat liikkumaan.

Myös tilojen ääniympäristön hallinnasta on annettu ohjeita, mutta nähtävästi nämä ovat olleet täysin riittämättömiä koulumaailman todellisuuteen peilaten. Visuaalisten ärsykkeiden hallitsemisesta en löytänyt mainintoja.

Tämän kirjoituksen tarkoitus oli lähinnä tuoda esille, että uudet ”avokonttorikoulut” eivät ole syntyneet sattumalta. Mietin tosin, että kun ohjeistuksessa painotetaan tilojen muunneltavuutta, niin miksi muuntelemalla ei saada paljon esillä olleita ongelmia korjattua, vaan edessä on melko kalliita remontteja.

Pienenä päivityksenä artikkeliin on todettava, että yllä mainitut ohjeet ovat kesältä 2019, joten näitä ”avokonttorikouluja” on kyllä osattu suunnitella ilman näitä ohjeitakin. Ennemminkin näyttää siltä, että näissä ohjeissa on käytetty referensseinä ja kuvalähteinä jo aikaisemmin 2010-luvulla rakennettuja kouluja. Toisaalta jo vuodelta 2008 olevassa ohjeessa koulurakennuksen tilasuunnittelusta (RT 96-10939) on jo melko samankaltaisia piirteitä kuin esittelemässäni tuoreemmassa versiossa.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu