Määräykset koulujen sulkemisesta antoivat aluehallintovirastot hallituksen suosituksesta

Suomen Kuvalehdessä (30.4) ollut apulaisprofessori Pauli Rautiaisen haastattelu avasi silmiäni koulujen sulkemiseen liittyen. Rautiainen totesi, että: ”Valmiuslaki kuuluu valtioneuvoston päätösvaltaan, mutta tartuntatautilakiin liittyvät päätökset tekee aluehallintovirasto, itsenäisesti.” ja myös että: ”Koulut suljettiin tartuntatautilain nojalla.”

Minun oli pakko perehtyä asiaan tarkemmin. Netistä löysin tartuntatautilain 58 §:n mukaisen päätöksen Etelä-Suomen aluehallintoviraston toimialueelle. Ymmärsin, että Valtioneuvosto oli 16.3. antanut ainoastaan suosituksen koulujen sulkemisesta. Varsinaisen sitovan määräyksen antoi Etelä-Suomen aluehallintovirasto. Muut aluehallintovirastot nähtävästi antoivat saman määräyksen. Olisivatko ne voineet päättää omien arvioidensa pohjalta toisinkin?

Perusopetuksessa etäopetukseen siirryttiin valmiuslain nojalla, mutta koulujen sulkemisen määräsivät siis aluehallintovirastot hallituksen suosituksesta. Mielenkiintoista olisikin ollut tietää, olisiko aluehallintovirasto voinut toimia toisin?

Rautiaiselta kysyttiin myös koulujen avaamisesta aluehallintoviraston toimesta. Hän totesi, että: ”Itse asiassa jokainen kunta voi päättää. Aivan kuten epidemian alussa tietyt kunnat päättivät koulujen sulkemisesta.”

Etäopetus perusopetuksessa ei ole mahdollista enää 14.5. alkaen, mutta tartuntalain 58 §:n nojalla kunta voi päättää koulujen sulkemisesta, mikäli ”…toimenpide on välttämätön yleisvaarallisen tai yleisvaaralliseksi perustellusti epäillyn tartuntataudin leviämisen estämiseksi. Aluehallintovirasto voi tehdä alueellaan vastaavat päätökset silloin, kun ne ovat tarpeen usean kunnan alueella”.

Nähtäväksi jää, miten peruskouluissa toimitaan 14.5. alkaen. Kuka antaa suosituksia ja kuka määräyksiä? Hallituksen päätökseen (29.4.) liittyen todetaan, että STM ja OKM valmistelevat yhdessä ohjauskirjeen aluehallintovirastoille. Kannattaa kuitenkin muistaa, että kaikki tartuntatautilakiin liittyvät hallituksen päätökset ovat vain suosituksia. Aluehallintovirasto ja kunnat voivat tehdä suosituksista määräyksiä, tai päättää olla antamatta määräyksiä.

Rautiainen viittasikin siihen, että epidemiaa hallitaan jatkossa enemmän alueellisesti. Olisikin kiva nähdä, että määräyksiä annetaan todellisesta tarpeesta. Uuttamaata, Varsinais-Suomea ja Pirkanmaata lukuun ottamatta tartuntalain nojalla tehtäville rajoituksille kouluissa ei ole mielestäni kovin suuria edellytyksiä maakuntatasolla. Tosin näiden kolmenkin sisällä on kuntia, joilla todetut tartunnat ovat olleet hyvin vähäisiä tai niitä ei ole edes ollut.

Toivoisin kovasti, että aluehallintovirastot ja kunnat käyttävät niille annettua valtaa, ja tekevät viisaita päätöksiä oman alueen olosuhteista käsin. Ja että hallitus muistaisi sen, että aluehallintovirastot ja kunnat osaavat tehdä omiakin päätöksiä. Ketteryyttä tarvitaan..

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu