Mistä koulutusasteesta puhutaan, kun puhutaan koulusta?

Koulusta ja opetuksesta kirjoitetaan eri tahojen toimesta paljon. Hyvästä opettajasta ja opetuksesta on monenlaisia näkemyksiä. Meidän on näitä näkemyksiä punnittaessa syytä muistaa, että koulussa oppii ja opiskelee monenikäistä väkeä, lapsia, nuoria ja täysi-ikäisyyden jo kauan sitten saavuttaneita aikuisia. Ikä voi vaikuttaa suurestikin opiskelumotivaatioon. Osaamistasossa on suurta vaihtelua eri aineissa ja suomen kielen taidotkin vaikuttavat opetuksen tehokkuuteen ja oppimiseen.

Erilaisia koulutusasteita on myös suuri määrä. Koulutaipaleensa lapset aloittavat alkuopetuksessa peruskoulun ensimmäisellä ja toisella luokalla. Seuraavan neljän vuoden aikana perustaidot vahvistuvat, ennen kuin siirrytään yläkoulun puolelle kolmeksi vuodeksi. Yläkoulun aikana on syytä saavuttaa osaamistaso, jotta selviää peruskoulun päästötodistuksen saatuaan toisella asteella lukiossa tai ammattikoulussa. Opetustapoihin vaikuttaa lukiossa oppiaine, ja vastaavasti ammattikoulussa hankitaan tiedot ja taidot juuri tietyssä ammatissa toimimiseen. Kirjoistakaan ei ole välttämättä hyötyä käytännön asioiden oppimisessa. Ammattikoulussa on myös aikuisopiskelijoita, joiden toimintatavat saattavat erota merkittävästikin juuri peruskoulunsa päättäneestä. Toisen asteen jälkeen jatketaan usein yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa, osa heti lukion jälkeen ja toiset vasta pidemmän työuran jälkeen. Yksi haluaa viettää railakasta opiskelijaelämää, mutta toinen haluaa vain keskittyä opiskeluun.

Koulumaailma on siis aikamoinen eri koulutusasteista muodostuva sekamelska, jossa opettajan on löydettävä sopivat opetusmetodit juuri omille oppilailleen tai opiskelijoilleen, joista muodostuu helposti hyvinkin heterogeeninen ryhmä. Opettajallakin on rajatut resurssit opetuksen toteuttamiseen.

Kun käsitellään koulun kehittämistä, niin pitäisi ensin määritellä, mitä koulutusastetta käsitellään, ja tarvittaessa pilkkoa koulutusastettakin pienempiin osiin. Koulun kehittäminen on myös eri asia kuin oman opetuksen kehittäminen, mutta yksittäinen opettaja saattaa nähdä nämä samana asiana. Opettajan on hyvä tuoda esille toimiviksi havaittuja opetusmenetelmiä, mutta samalla tiedostaa, etteivät nämä menetelmät välttämättä sovi jollekin toiselle koulutusasteelle tai edes toiselle opettajalle samalla koulutusasteella, varsinkin jos opetettava ainekin on toinen.

 

 

 

0

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu