Mihin sähkönmyyjiä tarvitaan?

Lähes jokainen tarvitsee sähköä, mutta mihin tarvitaan sähkönmyyjää? Eikö helpompaa olisi, että jokainen ostaisi sähkönsä itse suoraan tuottajalta ilman turhia välikäsiä? Mm. tällaisia ajatuksia esittivät jopa energia-alaa tuntemattomat poliitikot keskusteltaessa korkeista sähkön hinnoista.

Sähkönmyyjän tehtävä onkin jäänyt suurelle yleisölle tuntemattomaksi, vaikka jokainen kuluttaja asioi sähkömarkkinoilla pääosin juuri sähkönmyyjien kanssa. Sähkönmyyntisopimuksen lisäksi kuluttajalla on erillinen sopimus sähköverkkoyhtiön kanssa sähkön toimituksesta, mutta käytännössä kuluttajan ei verkkoyhtiön kanssa tarvitse asioida ellei ole tarvetta esimerkiksi liittymämuutoksiin. Sähköntuottajien kanssa kuluttajat eivät asioi.

Sähkönmyyjä hoitaa kuluttajan puolesta sähkön hankinnan tukkumarkkinoilta kuluttajan tarvetta vastaavasti. Sähkömarkkina toimii niin, että sähkö tilataan etukäteen sähköntuottajilta. Sähkönmyyjä tekee ennusteen jokaiselle tunnille siitä, paljonko myyjän asiakkaat yhteensä kullakin tunnilla kuluttavat sähköä. Ennuste laaditaan vähintään seuraavalle päivälle jos sähköä ostetaan pörssistä. Myyjä hankkii sähköä kuitenkin erilaisilla tavoilla, pörssin lisäksi myyjä voi ostaa sähköä esimerkiksi PPA -sopimuksilla aurinko- tai tuulivoimalaitoksista tai ostaa jonkun vakio-osuuden esimerkiksi ydinvoimalan tuotannosta. Myyjä voi tietysti hankkia sähköä myös suoraan kahdenvälisellä sopimuksella muunkin tuottajan kanssa. Tällöin myyjän voi olla tarve ennustaa sähköntarpeensa jopa vuosia eteenpäin.

Olennaista on, että myyjä on etukäteen tiedettävä, paljonko sähköä sen asiakkaat kulloinkin tarvitsevat. Tämän tiedon myyjä saa ennustamalla sopimuskantansa avulla asiakkaidensa kulutusta. Kun asiakas tekee myyjän kanssa esimerkiksi kahden vuoden määräaikaisen sopimuksen, laskee myyjä, että se tarvitsee seuraavat kaksi vuotta asiakkaan kulutuksen verran enemmän sähköä. Vastuulliset myyjät varmistavat, että ne saavat sähkön siihen hintaan markkinoilta, jolla ovat sen asiakkaalleen myyneet. Tällöin ei käy niin, että sähkön hinnan yllättäen noustessa myyjä meneekin konkurssiin, eikä asiakas saakaan luvattua sähköä luvattuun hintaan, vaan voi joutua tekemään uuden sopimuksen hyvin epäedullisessa tilanteessa.

Sähkön hankinnalla etukäteen asiakkaan kulutusta varten on kuitenkin myös kääntöpuolensa. Kun sähkö on asiakkaalle hankittu, on sen hinta myös lukittu. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että määräaikaista sopimusta ei voi irtisanoa sopimusaikana ellei korvaa myyntiyhtiölle arvioidun kulutuksen mukaista sähkön myyntiä takaisin markkinoille päivän hintaan. Tämä tarkoittaa käytännössä, että sähkön hintojen laskiessa asiakas ei hyödy määräaikaisen sopimuksen vaihtamisesta halvempaan, koska asiakas oli jo varannut itselleen sähkön kalliimpaan hintaan, ja tämä sähkö on myytävä takaisin markkinoille, ellei asiakas sitä käytäkään.  Jos asiakas ostaisi sähkönsä suoraan tukkumarkkinoilta monien yritysten tapaan, joutuisi asiakas myymään takaisin markkinoille myös ennustetun ja toteutuneen kulutuksen välisen eron jos asiakas säästäisi sähköä, ja toteutunut säästö riippuisi sähkön hinnan kehityksestä tukkumarkkinoilla.

Asiakkaalla on mahdollisuus valita myös jokin muu kuin määräaikainen sopimustyyppi, jolloin myyjä ei varaa sähkölle vuosiksi etukäteen tämän arvioitua kulutusta. Tällöin asiakkaan maksama hinta vaihtelee sen mukaan, mikä on sähkön hinta tukkumarkkinoilla. Pörssisidonnaisessa sopimuksessa hinta on läpinäkyvä, kun taas toistaiseksi voimassa olevassa sopimustyypissä hinta riippuu mm. kilpailusta myyjien välillä sekä näiden hankintakustannuksista kullakn hetkellä.

Varsinaisen ennustamis- ja hankintatehtävänsä lisäksi sähkönmyyjä hoitaa kuluttajien asiakaspalvelun ja laskutuksen. Kuluttajat maksavat sähkönsä jälkikäteen kulutuksena mukaan, mutta myyjät hankkivat ja maksavat kuluttajien kuluttaman sähkön etukäteen tekemiensä ennusteiden pohjalta. Sähkönmyyjä siis toimii sähköntuottajan ja -kuluttajan välissä mahdollisten kuluttajille huomattavasti helpomman sähkön käytön niin, että jokaisen tunnin sähkönkulutus tiedetään kuitenkin riittävän tarkasti etukäteen, jotta tuotantoa osataan suunnitella juuri oikea määrä.

MalkusLindroos
Sitoutumaton Espoo

Olen 43 -vuotias DI, kiinnostuksena energia, talous, ilmastonmuutos ja IT. Vattenfallin energia-asiantuntija. Mielipiteet omia, faktat eivät.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu