Hyvän ja pahan taistelukentällä

Hyvän ja pahan taistelulla on ihmiskunnan historiassa pitkät perinteet. Erityisesti ne ovat liittyneet kristinuskoon, jonka opetuksissa käsiteparia on käytetty laajalti.

Törmäsin hiljattain artikkeliin, missä kerrottiin professori Brian Klaasin ajatuksia pahuudesta. Kuinkas muuten, kuin Vladimir Putiniin kytkettynä. Klaas on kertomansa mukaan tavannut satoja ”pahoja ihmisiä” kirjoittaessaan kirjaansa Paha Valta (Atena 2022). Ohessa on esitetty muutama subjektiivinen ajatus tähän samaan tärkeään aihepiiriin liittyen.

*****

Pahuus näyttäytyy meille usein yksittäisten ihmisten tekojen kautta. Ääritapauksissa puhutaan esimerkiksi joukkohaudoista, kuten Ukrainassa. Syyllisiä ovat kidutuksiin ja teloituksiin osallistuneet sotilaat, mutta luonnollisesti myös heidän esimiehensä.

Laajamittaiseen pahuuteen luisuminen edellyttää tuekseen yhteisesti ymmärrettyä tarinaa. Natsien hallitsemassa Saksassa se rakennettiin etsimällä syyllisiä ensimmäisen maailmansodan jälkeiseen kurjuuteen. Putinin Venäjällä tarinan eväät perustuvat puolestaan menetetyn suuruuden palauttamiseen. Siis hyvin kansallismielisiin lähtökohtiin.

Autoritäärisesti johdetut valtiot muodostavatkin oivan kasvualustan pahuudelle. Useimmissa tapauksissa johtajien oma vallanhalu ruokkii tähän liittyvää kehitystä. Aina löytyy myös niitä, jotka ovat sopivan manipulaation jälkeen valmiit toteuttamaan hyvinkin julmia tekoja kanssaihmistensä keskuudessa. Mietitäänpä vaikkapa Kiinaa, joka sortaa uiguurivähemmistöään laajasti, julmasti ja systemaattisesti.

*****

Demokraattisessa oikeusvaltiossa pahuuden esiintyminen edellä kuvattuun tapaan on lähes mahdotonta. Monet kontrollimekanismit estävät tämän. Ne eivät kuitenkaan poista sitä tosiasiaa, että valtaa käyttävien joukkoon pääsee kaikissa yhteiskunnissa nousemaan ”pahoja” ihmisiä. Siis sellaisia, jotka ovat valmiit edistämään omaa tai viiteryhmänsä etua kanssaihmisiä sortavin keinoin.

Läntisissä demokratioissakin yhteiskuntarauha on valitettavan riippuvainen ihmisten hyvinvoinnista. Kun yhteiskuntaa kohtaa katastrofi, syntyvät ainekset pahuuden esiinmarssille. Tyypillinen esimerkki on talouden äkillinen romahtaminen ja sen myötä syntyvä laaja inhimillinen hätä. Syyllisten etsintä saakin usein arveluttavia muotoja.

*****

Myös itsekkyys ja pahuus kulkevat käsi kädessä. Mitä enemmän henkilökohtainen menestys ja hyvinvointi yksilölle merkitsevät, sitä helpommin hän ajautuu käyttämään kyseenalaisia keinoja muiden ihmisten suuntaan.

Itsekkyyttä ja pahuutta on myös aina osattu hyödyntää valtaa pitävien toimesta. Nykypäivän esimerkkinä tästä näyttäytyvät sotasaalista Ukrainassa keräävät venäläissotilaat. Taloudellinen hyödyntavoittelu ja väestöön kohdistettu terrori kulkevat siellä tänäkin päivänä käsi kädessä.

*****

Hyvän ja pahan erottaminen toisistaan ei kuitenkaan ole aina niin yksiselitteistä. Ainoastaan ääritapaukset piirtyvät selkeästi esiin tapahtumien virrasta. Harmaan sävyjä on valitettavan paljon.

Paras lääke pahuuden vastustamiseen on ihmisen sisäinen eettinen vahvuus. Sallitun ja rajat ylittävän toiminnan tunnistamisesta jää siis riippumaan paljon.

*****

Vanha viisaus inhimillisen ymmärryksen lisäämisestä lienee yksi parhaita keinoja vaikuttaa ihmiskunnan tulevaan kehitykseen. Sivistyksellä kitketään myös pahuutta keskuudestamme, mutta mikään patenttiratkaisu sekään tuskin on.

Vanhemmat ja muut kasvattajat luovat kuitenkin jo pienelle ihmiselle tärkeän eettisen perustan, josta sitten aikanaan kumpuavat niin hyvät kuin pahatkin teot. Tämän alkutaipaleen kasvatustyön tärkeyttä ei siksi voidakaan koskaan liiaksi korostaa.

*****

Valittaen on todettava, että tämänkin kirjoituksen luonnostelun aikana itäinen naapurimme on laittanut mahtikäskyllä 300 000 uutta reserviläistä liikekannalle. Paha ei siis tule poistumaan Ukrainasta, vaan pyrkii vahvistamaan otettaan ihmisistä.

+7
marcokrogars

yleisesikuntaupseeri, dosentti
25 vuotta Rajavartiolaitoksessa, Puolustusvoimissa ja Puolustusministeriössä

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu