Venäjä etenee Harkovan alueella

Harkovan alueella on käynnistynyt venäläisjoukkojen offensiivi, jonka tavoitteita spekuloidaan julkisuudessa. Vaikuttaa siltä, että ukrainalaiset yllätettiin siitä huolimatta, että jotain tämän kaltaista on odotettu tapahtuvaksi. Uutistietojen mukaan rajan ylittäneet joukot eivät kohdanneet alkuvaiheessa mittavaa vastarintaa. Etenemistä rajoittavia miinakenttiä ei myöskään ollut.

Hyökkäys tapahtui Ukrainan ollessa sotilaallisen heikkouden tilassa. USA:n aseapupaketin vaikutukset eivät vielä heijastu mittavasti etulinjaan, eikä miehistöpulasta kärsivä armeija ole saanut riittävästi sotilaita riveihinsä. Ongelmat ovat seurausta lännen saamattomuudesta ja Ukrainan sisäpolitiikan kiemuroista. Ne olisi voitu välttää toimimalla johdonmukaisemmin jo yli 800 päivää jatkuneessa sodassa.

*****

Jo vuonna 2022 ihmettelin niitä, jotka vähättelivät Venäjän tuolloin toteuttamaa liikekannallepanoa ja sotatalouteen siirtymistä. Tuolloinhan mediassa spekuloitiin mm. Venäjän sisäisellä romahduksella ja Putinin syrjäyttämisellä. Siis idealistisilla toiveilla, jotka syntyivät pitkäjänteiseen puurtamiseen tottumattomien länsimaisten ihmisten mielissä, vailla mitään todellisuuspohjaa.

Putin on puolestaan ilmeinen puurtaja. Hänen elämäntehtäväkseen näyttää yksiselitteisesti paljastuneen Venäjän keisarikunnan vaikutuspiirin palauttaminen, eikä tätä ymmärretä riittävän selkeästi lännessä. Yksilökeskeisyyden huumassa on unohtunut, että iso osa maailman valtioista toimii hyvin perinteisistä valtapoliittisista lähtökohdista. Tilanne ei muutu sillä, että ilmiön olemassaolo torjutaan. Pelisäännöt ovat yksinkertaiset – voima ratkaisee, eivät suuret puheet.

*****

Harkovan alueella käynnistyneen operaation tavoite lienee myös hyvin yksinkertainen – Ukrainan armeija pakotetaan lisäämään joukkoja tuolla alueella. Koska reservejä ei juurikaan ole, on vahvistukset siirrettävä muilta rintamalohkoilta. Puolustajan voimat siis hajautuvat ja helpottanevat venäläisjoukkojen hyökkäystä toisaalla. Hyvin klassista sodankäyntiä, mihin ei sisälly ensimmäistäkään yllätysmomenttia.

Ukrainan näkökulmasta erityisen ongelman muodostaa rintamalinjan pituus. Tällä hetkellä taisteluja käydään jopa noin 800 kilometrin pituisella alueella, mikä hajauttaa puolustajan voimat tehokkaasti. On arvioitu, että Ukrainan asevoimien vahvuus olisi tällä hetkellä 500 000–800 000 sotilasta. Valitettavasti osa tuosta joukosta on sijoitettu muualle kuin itäiselle rintamalle. Huolto tarvitsee toteuttajansa ja Valko-Venäjän vastainen pohjoinen rajalinja tulee varmistaa. Etulinjan poteroista löytyykin siksi kovin ohut miehitys.

Esimerkkinä mainittakoon, että Suomen Puolustusvoimien sodan ajan vahvuus on 280 000 sotilasta. Kun tästä joukosta irrotetaan Ilmavoimat ja Merivoimat, jää Maavoimiin taistelijoita reilut 200 000. Jokainen voi mielessään kuvitella, miten tuo joukko riittää puolustamaan pitkää Venäjän vastaista maarajaamme. Edes natojäsenyys ei tule missään tilanteessa merkittävästi kasvattamaan maasotaan kykenevien joukkojen määrää alueellamme. Laatu ei myöskään korvaa määrää – tämä elämänviisaus on käynyt selkeästi ilmi Ukrainassa meneillään olevasta sodasta.

*****

Heti Harkovan alueella tapahtuneen hyökkäyksen käynnistyttyä, alkoivat laajat siviiliväestön evakuoinnit rajan tuntumassa olleista kylistä ja asutuskeskuksista. Mediasta välittynyt vaikutelma kertoi yllätyksestä ainakin tältä osin, sillä matkaan oli lähdettävä hyvin vähin varustein. Monissa tapauksissa evakuointeja näytetään tehdyn vasta venäläisten asevaikutuksen alla. Evakkotaival on aina täynnä epävarmuutta ja siitähän meillä Suomessa on mittavat kokemukset.

Tulevana kesäkautena tultaneen kohtaamaan tilanne, missä Ukraina menettää tasaiseen tahtiin alueitaan idässä. Venäläisten sotamenestys tuskin tulee olemaan valtaisaa, mutta joukkojen eteneminen kohti länttä tapahtunee vääjäämättä. Rintamalinjan siirtyminen aivan miljoonakaupunki Harkovan kupeeseen, on myös vaikeuttamassa ihmisten elämää. Hyvin nopeasti voidaan joutua tilanteeseen, missä venäläistykistö kykenee tulittamaan kaupunkia.

Juuri nyt näyttää siltä, että Ukrainan tulee menettämään monia alueita Harkova – Zaporizzja linjan itäpuolella. Venäjän sotatalous on käynnissä kaikessa laajuudessaan ja joukkoja perustetaan tasaiseen tahtiin. Rintamalle riittää siis lähettäväksi jatkuvasti tuoretta sotilaallista voimaa. Ukraina puolestaan joutuu taistelemaan vielä pitkään väsynein ja kulunein joukoin, eikä tästä asetelmasta syntyvän lopputuloksen ymmärtämiseen tarvita suurtakaan sotilaallista viisautta.

marcokrogars

yleisesikuntaupseeri, dosentti
25 vuotta Rajavartiolaitoksessa, Puolustusvoimissa ja Puolustusministeriössä

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu