Yhteiskunta sodan palvelukseen

Venäjällä ollaan tuoreimman uutisoinnin mukaan siirtymässä vaiheeseen, missä yhteiskunta kytketään laajalti tukemaan sotaponnisteluja. Puhutaan sotataloudesta, mutta käytännössähän tässä on kyse varautumisesta kuluttaviin ja laajamittaisiin sotatoimiin.

 

Sotatalouden myötä yritysten tuotantoa ohjataan suuntaan, missä sotivan armeijan päivittäiset tarpeet kyetään täyttämään. Juuri nyt Ukrainan sodassa käytetään esimerkiksi tykistön ammuksia monin verroin enemmän, kuin koko maailman tämänhetkinen yhteenlaskettu tuotanto on. Suuresta kulutuksesta syntyy materiaalinen vaje, joten uusia ammustuotantoon kykeneviä teollisuuslaitoksia on perustettava pikavauhtia.

 

Venäjällä lisätuotannon käynnistäminen on helppoa. Kun keskusjohtoisen maan koneisto käskee yksittäistä yritystä siirtymään esimerkiksi 152 mm tykistökranaattien tuotantoon, niin sen jälkeen tuotantonlinja pystytetään vallitsevien reunaehtojen puitteissa. Näitä reunaehtoja ovat yksinomaan käytännön järjestelyihin liittyvät haasteet. Mitään ympäristönäkökohtia tai muitakaan irrationaalisia sivupolkuja ei tarvitse sen enempää pohtia.

 

Sotatalouteen siirtymisellä voidaan nähdä Venäjän kohdalla myös laajempia merkityksiä. Kysymys ei ole välttämättä yksinomaan Ukrainan sodan tuottamasta pakosta, vaan taustalla voivat vaikuttaa valtiojohdon suunnitelmat laajentaa nykyisiä hyökkäystoimia myös muille läntisille raja-alueille.

 

Venäläisestä näkökulmasta esimerkiksi maayhteyden varmistaminen Kaliningradin alueelle olisi toteutettava nyt tai ei koskaan. Onnistuneeseen operaatioon tarvitaan joukkojen mobilisointia reservistä, Valko-Venäjän armeijan liittämistä osaksi sotatoimia ja läntisen Euroopan konkreettista uhkaamista ydinaseilla.

 

Ydinpeloteen merkitys saadaan heijastettua läntisten poliitikkojen verkkokalvoille viimeistään silloin, kun taktista ydinasetta käytetään näytösluonteisesti rajattuun ukrainalaiskohteeseen. Jatkumo sotataloudesta ydinaseiden käyttöön saattaa vaikuttaa suurelta askeleelta, mutta sodan eskalaatiologiikassa asiat kytkeytyvät vahvasti toisiinsa.

 

Juuri nyt Venäjä on ottamassa askeleen, missä yhteiskunnan voimavarat saatetaan laajassa mittakaavassa tukemaan sotatoimia. Näin toimimalla on samalla tehty myös päätös siitä, että kohteena olevien teollisuusresurssien käyttö alkuperäiseen tehtäväänsä on yhteiskunnan näkökulmasta vähäpätöisempää, kuin Venäjän sotatoimien tukeminen. Kranaattien valmistaminen aiheuttaa kurjistumista muualla, mutta se ollaan siis valmiit kestämään.

 

Itäisen naapurimme sotainen puuhailu ei ole kuitenkaan juuri millään tavoin heijastunut suomalaisten arkeen. Poliitiikan fokus oli menneellä viikolla sateenkaaren väreissä ja translain valmistelussa. Niistä on todella pitkä matka tykistökranaattien valmistamiseen poikkeusjärjestelyin.

 

No tähän ei maassamme toki koskaan edes kyettäisi, sillä ympäristöhallinto torpedoisi kaikki yrityksetkin tehokkaasti. Valmius- ja puolustustilalain astuttua voimaan oltaisiinkin jo sitten jo totaalisen myöhässä koko asian suhteen.

 

Suomessa sotatalouden aikaa on eletty viimeksi 1940-luvulla. Tuolloin meilläkin valmistettiin tykistön ja heittimistön kranaatteja teollisuuslaitoksissa, jotka eivät tätä toimintaa rauhan aikana harjoittaneet. Näitä tuotantolaitoksia oli tuolloin tosin olemassa, toisin kuin tänä päivänä. Perinteisen teollisen toiminnan onnistuneen alasajon myötä ei sotatalouteen siirtyminen ole Suomessa kovinkaan helppoa.

 

Naapurimaamme  yhteiskunnan kytkeminen sodan palvelukseen on kuitenkin vahva viesti tulevasta. Sota Euroopassa tulee laajenemaan ja jatkumaan vuosia.

 

Turnauskestävyyttä ei materiaalisella puolella saavuteta rauhan ajan varastoinnilla, vaan suomalaisella yhteiskunnalla tulee olla riittävä kyky tuottaa laajamittaisten sotatoimien tarvitsemaa materiaalia nopeallakin aikajänteellä.

 

Suuren reservimme menestyksellinen hyödyntäminen puolustustaistelussa ei onnistu ilman mittavaa materiaalivirtaa. Nato auttaa jatkossa meitä, mutta omaakin kykyä on löydyttävä!

+6

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu