Korona-strategia ja tartuntatautilaki

Suomen korona-strategiana on ollut lieventää tautihuippua ja tällä tavoin pyrkiä siihen, että terveydenhuollon kapasiteetti riittää sairastuneille. Lisäksi Suomi on pyrkinyt siihen, että riskiryhmiin kuuluvia ihmisiä suojellaan erityisesti. Tautia siis hidastetaan, ei tukahduteta. Tästä kertoo myös A-studiossa viime viikolla vierailleen Sosiaali- ja terveysministeriön (Stm) kansliapäällikkö Kirsi Varhilan toteamus, jossa hän kertoi, että Suomi menee kauniisti R0-luvulla 1,6.

R0-luku kertoo sen kuinka monta henkilöä tartunnan saanut tartuttaa eteenpäin. Jotta tauti voisi tukahtua, tulee R0-luvun olla selvästi alle 1. Kaikesta päätellen näyttää siltä, että Suomi edelleen hakee nk laumaimmuniteettia, vaikka varsinaisen termin käyttö on loppunutkin. Ja itse asiassa sen käytöstä pillastuu koko hallitus. Mutta mikäli toiminta lähtee siitä, että taudin annetaan tarttua ilman tehokasta testausta, jäljittämistä, eristämistä ja hoitoa, ei termin käyttämättä jättäminen asiaa muuksi muuta.

Oma hämmästelyni tässä kuitenkin lähtee siitä, voiko tartuntatautilain lähtökohta taudin leviämisen ehkäisy ylittyä sillä, että Suomi vain päättää tautihuipun madaltamisesta ja taudin hidastamisesta? Koronavirus on luokiteltu valtioneuvoston asetuksella 13.2.2020 yleisvaaralliseksi tartuntataudiksi ja tartuntatautilain velvoittava lähtökohta on se, että tällaisten tautien leviäminen on pystyttävä estämään nopeasti.

Tartuntatautilain esitöissä todetaan, että Stm huolehtii poikkeuksellisten epidemioiden torjuntatoimien operatiivisesta johtamisesta ja Terveyden ja hyvinvoinninlaitos antaa tarvittavaa asiantuntijatukea, mutta ei ole siis toimiva viranomainen. Lain esitöissä todetaan lisäksi, että tartuntojen jäljittäminen on kuntien ja sairaanhoitopiirien tartuntataudeista vastaavien lääkärien tehtävä, mutta Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle säädettäisiin velvoite kuntien ja piirien ohjaukseen ja tukeen sekä velvoite toteuttaa selvityksiä, kun epidemia on levinnyt usean piirin alueelle, kun tauti on erityisen vakava tai selvitys on muutoin valtakunnallisesti tärkeä esimerkiksi harvinaisuutensa takia.

Olisikin mielenkiintoista kuulla oikeusoppineiden ja lääketieteen asiantuntijoiden käsitys siitä, millä tavalla tartuntatautilain velvoitteet on toteutettu tässä epidemiassa? Millä tavalla voidaan perustella se, että hallitus nojautuu pelkästään Thl:n asiantuntijuuteen sillä mm monet virologit ovat olleet eri mieltä tehdyistä linjauksista? Kantaako Stm vastuun toimista ja sitä kautta myös ministerit? Mikä merkitys alkuvaiheessa oli kuntien ja sairaanhoitopiirien tartuntataudeista vastaavilla lääkäreillä ja aluehallintovirastoilla? Jos sairaanhoitopiirit ovat erimielisiä Thl:n toimista, onko heillä toimintavaltuus erilaisiin toimiin virka-aseman perusteella?

Ja mitä suurin kysymys, voiko hallitus ylittää päätöksillään tartuntatautilain tarkoituksen estää viruksen leviämistä linjauksella sen hidastamiseksi? Jos voi, voisiko tämä koskea myös jotakin toista yleisvaarallista tautia kuten vaikka Ebolaa? Ei oikein käy tietenkään järkeen, mutta silloin tämänkin taudin osalta tulisi tehdä kaikki tarvittava sen leviämisen tukahduttamiseksi.

Koronan tukahduttamiseksi on esitetty ratkaisuksi sekä Who:n että usean virologin toimesta aggressiivista testausta, jäljittämistä, eristämistä ja tarvittavaa hoitoa. Testaukseen ja jäljittämiseen ovat mm useat yliopistot tarjonneet apua, mutta he odottavat edelleen pyyntöä viranomaisilta, joka tässä tapauksessa lienee operatiivinen johtaja Stm. Nyt rajoitustoimenpiteiden aikana olisi varmasti paras aika laittaa asia kuntoon näiden toimenpiteiden osalta sillä nyt testaamisen lisääminen ja altistuneiden tehokas jäljittäminen on jäänyt lähinnä puheeksi, joka ei näy tilastoissa.

Mielenkiinnolla vastauksia odotetellessa.

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2016/20161227#Pidp446168880

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2020/20200069

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia/Sivut/HE_13+2016.aspx

https://www.helsinki.fi/fi/uutiset/terveys/helsingin-yliopisto-tarjoaa-terveydenhuollolle-apua-koronakriisissa

https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000006452783.html

MariRantanen1
Perussuomalaiset Helsinki

Kansanedustaja, kaupunginvaltuutettu, ensihoitaja
www.marirantanen.fi
mari.rantanen@eduskunta.fi

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu