Lasten silpomisista

Lakivaliokunta päätti 30.9 antamassaan mietinnössä hyväksyä ”Tyttöjen sukupuolielinten silpominen kiellettävä”-kansalaisaloitteen. Päätös on merkittävä ja valiokunta oli tältä osin täysin yksimielinen. Viimein eduskunnasta löytyy yhteisymmärrys sille, että tyttöjä ei Suomessa saa silpoa ja rikoksentekijät on saatava vastuuseen asiasta. Kansalaisaloite käsitellään vielä eduskunnan täysistunnossa, jossa se saanee sinettinsä ja hallituksen on ryhdyttävä toimiin, jotta silpominen säädetään nykyistä selkeämmin rikoslaissa rangaistavaksi ja lakiesitykset tuodaan vielä tällä hallituskaudella eduskuntaan. Tässä yhteydessä on syytä kiittää kansalaisaloitteen alullepanijoita erittäin tärkeän asian esille nostamisesta.

Valiokunta käsitteli samassa yhteydessä poikien ei-lääketieteellisiin ympärileikkauksiin liittyvää problematiikkaa. Kuten tyttöjen osalta, on ei-lääketieteellinen ympärileikkaus lähtökohtaisesti pahoinpitely jo nyt. Korkein oikeus on kuitenkin ennakkoratkaisuissaan päätynyt pitämään oikeuttamisperusteena uskonnollisia, kulttuurisia ja sosiaalisia syitä mikäli toimenpide suoritetaan lääketieteelliseltä kannalta asianmukaisesti, asiallisissa hygieenisissä olosuhteissa ja toimenpiteen edellyttämää kivunlievitystä käyttäen. Ongelma vain on se, että samalla korkein oikeus on tullut hyväksyneeksi toimenpiteen suorittajaksi muun kuin lääkärin ja tekopaikaksi mm kodin olohuoneen. Ainoa tuomio on tullut siitä, ettei teettäjä ole kysynyt toiselta huoltajalta lupaa. Korkein oikeus on kuitenkin todennut myös, että asian suhteen olisi saatava lainsäädäntöä sillä nyt asiaa punnitaan yksittäisten tapausten valossa. Oikeustila on siis kestämätön.

Lakivaliokunta totesi mietinnössään, että poikien ei-lääketieteellisten sallimisen edellytyksistä ei ole säädetty lain tasolla. Näin ollen valiokunnan lähtökohta on se, että lainsäädännön tulee lähteä poikien ei-lääketieteellisten ympärileikkausten sallimisesta. Valiokunnassa jätettiin kaksi vastalausetta. Kd ja Rkp esittivät, että poikien osuus poistetaan koko mietinnöstä. Perussuomalaisten valiokuntaryhmä esitti kaikkien pojille ei-lääketieteellisistä syistä tehtävien ympärileikkausten kieltämistä ja säätämiseksi rikoslaissa rangaistavaksi, samoin kuin tytöille. Olimme hyvin hämmentyneitä, ettei yhdestäkään muusta puolueesta tullut tukea tämän haitallisen perinteen kieltämiseksi, edes niistä, joiden virallisissa julistuksissa asia on. Onneksi puolueilla on vielä eduskunnan täysistuntokäsittelyssä mahdollisuus muuttaa kantaansa.

On mahdotonta hyväksyä sitä, että Suomessa voidaan käytännössä rikkoa lapsen koskemattomuutta ja itsemääräämisoikeutta aikuisen halun ja vakaumuksen mukaan. Lisäksi kuten edellä olen kuvannut, tämä on hyväksytty tehtäväksi jopa korkeimman oikeuden ratkaisuissa ilman lääkärin koulutusta ja kotioloissa. Perussuomalaisten valiokuntaryhmä lähti vastalauseessaan siitä, että kaikilla lapsilla on oltava oikeus koskemattomuuteen ja itsemääräämisoikeuteen eikä ketään tule asettaa eriarvoiseen asemaan sukupuolen perusteella.

On sääli, että kanttia tämän asian kieltämiseen ei ole. Vaikka kyse on perinteestä, voitanee perustellusti kysyä, onko tässä ajassa tarpeen hyväksyä lapselle kivuliasta ja peruuttamatonta toimenpidettä ilman hänen suostumustaan ja perustuen vanhemman tahtoon? Samaan aikaan kun esimerkiksi monia muita asioita, kuten riisipakettien kuvia, joudutaan muuttamaan tähän aikaan sopivammiksi, saa lapsen koskemattomuuteen kajoavat haitalliset perinteet jatkua? Olisi ehkä syytä tarkistaa kantojaan, emmehän me noudata Hammurabinkaan lakeja enää.

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Mietinto/Sivut/LaVM_6+2020.aspx

https://korkeinoikeus.fi/fi/index/ajankohtaista/tiedotteet/2016/korkeinoikeuslinjasipoikienymparileikkaamiseenliittyvaaoikeuskaytantoa.html

https://finlex.fi/fi/oikeus/kko/kko/2016/20160024

https://finlex.fi/fi/oikeus/kko/kko/2016/20160025

https://stm.fi/documents/1271139/1367411/Ohje+poikien+ei+l%C3%A4%C3%A4ketieteellisest%C3%A4+ymp%C3%A4rileikkauksesta.pdf/80fa20c0-1917-4dc0-912d-16cc5fb380eb

https://www.laakariliitto.fi/uutiset/ajankohtaista/suomen-laakariliitto-ja-suomalainen-laakariseura-duodecim-kulttuurierot-ohjaavat-poikien-ymparileikkausta/

https://www.laakariliitto.fi/laakarinetiikka/lapset-ja-nuoret/ymparileikkaus/

https://www.lastenkirurgiyhdistys.fi/suomen-lastenkirurgiyhdistys-sul/

https://www.vihreat.fi/files/liitto/Aloitetyoryhman_esitykset2012.pdf

MariRantanen1

Kansanedustaja, kaupunginvaltuutettu, ensihoitaja www.marirantanen.fi mari.rantanen@eduskunta.fi

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu