Mikä valmiuslaissa mättää?

Viime päivinä on lisääntynyt sekä median että hallituspuolueiden mekkala siitä, että perussuomalaiset eivät ole valmiita hyväksymään valmiuslakia esitetyssä muodossa. Puheenvuoroissa kuuluu argumentti, että laissa olisi nyt pykälät hybridivaikuttamisen osalta. Jotenkin soisi, että mediakin lukisi esityksen läpi. Siinä kun on vain 4 uutta pykälää, joilla lisätään toimivaltaa viranomaisille.

Mitä valmiuslaissa sitten on? Siinä on uusi määritelmä poikkeusoloihin, joka kattaa hybridivaikuttamisen eri muotoja. Tämän osalta perussuomalaiset ovat puheenjohtajansa suulla todenneet, että esitys on hyväksyttävä.

Uuden määritelmän nojalla viranomaiset saavat käyttää toimivaltaa, joka myöskin löytyy valmiuslaista. Toimivallan osalta voimme hyväksyä muut esitykset, mutta emme voi hyväksyä sitä, että valmiuslain 57 §:n nojalla laajan maahantulon tilanteessa suomalaisten sosiaaliturvaa voitaisiin leikata 50% kolmeksi kuukaudeksi kerrallaan.

Perussuomalaiset eivät voi myöskään hyväksyä uutta rajaturvallisuuteen liittyvää 17 lukua, jossa esitetään mahdollisuutta ottaa haltuun kuljetusyrittäjien kuljetusvälineitä, suomalaisten kiinteistöjä ja rakennuksia sekä rajoittamaan liikkumista tietyillä alueilla. Liikkumisrajoituksilla pyritään pitämään suomalaiset pois raja-alueelta häiritsemästä tulijoiden vastaanottoa. Nämä esitetyt pykälät eivät torju ihmisten välineellistämisellä tehtyä uhkaa vaan varmistaa maahantulijoiden sujuvaa vastaanottamista, jopa suuria määriä.

On kestämätöntä, että suomalaisten tulisi luopua vapaudestaan, omaisuudestaan ja sosiaaliturvastaan ulkomaalaisten eduksi, vieläpä mahdollisesti oman turvallisuutensa menettäen.

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/HallituksenEsitys/Sivut/HE_63+2022.aspx

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2011/20111552#O2L8P57

Lausunnolla ollut rajavartiolain esitys sisältää samankaltaiset pykälät liikkumisen rajoittamisesta, kuljetusvälineiden, rakennusten ja jopa asuntojen ja huoneistojen haltuunotosta. On merkillepantavaa, että rajavartiolain esitys menee jopa pidemmälle omaisuuden haltuun ottamiseksi, kuin mitä valmiuslakiin on esitetty. Lisäksi esitetään, että turvapaikkahakemuksia voitaisiin keskittää yhteen tai useampaan pisteeseen. Rajavartiolakiin esitetään lisäksi rajaesteiden pystyttämisen mahdollisuutta, joka sinänsä on hyvä uudistus, mutta ei ratkaise ongelmaa, jota nyt yritetään taklata.

https://api.hankeikkuna.fi/asiakirjat/8be05bda-6d82-44b7-a845-bfaecc20674c/6c247ffa-c74c-47f6-a1b8-1d46be8d374c/LAUSUNTOPYYNTO_20220519123120.PDF

Yksikään hallituksen esittämä pykälä ei siis mahdollista turvapaikkahakemusten vastaanoton keskeyttämistä laajan maahantulon tilanteessa, ei edes silloin kun vihamielinen toimija tuo rajalle väkeä. Kaikki esitetyt pykälät turvaavat vain sujuvaa vastaanottamista. Mikäli turvapaikkahakemusten vastaanoton keskeyttämistä ei säädetä ja nyt esitetyt lait menevät läpi, tarkoittaa se täysin rajatonta vastaanottamista Suomeen kun ei ole olemassa minkäänlaista hätäjarrua.

Hallitus vei asian taannoin EU-komissioon ja sai sieltä toivomansa vastauksen. Emme voi pysäyttää ketään rajalle. Emme yhtään henkilöä, joka sanoo sanan asylum. Emme edes niitä, joiden voidaan epäillä olevan turvapaikanhakijoiksi naamioituneita taistelijoita.

Suomi on suvereeni valtio, jolla on oikeus päättää keitä se alueelleen päästää ja Suomen on voitava suojella omaa kansaansa kansallista turvallisuutta uhkaavilta toimilta. Mutta meillä tulkitaan kaikkea toisinpäin, jokaisella tänne haluavalla on oikeus tulla maahamme sisään. Tilanne on täysin päätön.

Olemme kuulleet toistuvasti ministerien suusta, että jos tilanne tulee, rajat menevät kiinni. Raja-aseman kiinnilaittaminen ei estä yhtään turvapaikanhakijaksi itseään kutsuvaa tulemasta maahan sillä rajavartiolain 16§ toteaa, ettei rajanylityspaikan sulkemisella saa estää kenenkään oikeutta kansainvälisen suojelun saamiseen. On myös hyvä huomata, että yksikään ministeri ei seiso rajalla vaan siellä seisovat virkamiehet. Virkamies ei voi työssään noudattaa poliittisia julistuksia vaan heidän työnsä perustuu oikeusvaltiossa rangaistuksen uhalla lain suomiin toimivaltuuksiin, jota heidän on noudatettava. Mikäli lakia ei muuteta, ei rajamiehillä ole muuta vaihtoehtoa kuin ottaa kaikki sisään, riippumatta siitä minkä syyn vuoksi henkilö tulee.

Viimeksi tänä aamuna ministeri Mikkonen kertoi Ylen aamussa paljon puhutusta rajamenettelystä, jossa hakemukset tutkitaan rajan läheisyydessä ja ilman että tulija pääsee vapaasti maassa liikkumaan. Mikkonen unohti mainita, että rajamenettely perustuu EU:n lainsäädäntöön, jossa rajamenettelyyn voidaan ohjata sellaisista lähtömaista, jonka kansalaisille myönnetään EU:ssa keskimäärin kansainvälistä suojelua alle 20 prosentissa tapauksista. Tämä ei siis kosketa edes venäläisiä saati sitten muita kolmansia maita, joita voisi kuvitella esimerkiksi vihamielisen valtion tuovan rajalle.

On selvää, että vanhentuneet kansainväliset sopimukset olisi avattava ja laadittava uudelleen vastaamaan tätä päivää ja uusia uhkia kansallisvaltioille. Mutta tämänkaltaiset asiat ovat aikaa vieviä. Siksi hallituksen on nyt toimittava ja tuotava turvapaikanhaun keskeyttämisen mahdollistavat pykälät kiireellä eduskuntaan.

On jopa kornia, että sekä hallitus että media on alkanut syyttää oppositiota koko sotkusta. Ilmeisesti pahis on se, joka sanoo ongelman ääneen, ei se joka jättää toimimatta tiedostaessaan ongelman.

Kuten pj Purra totesi: ”Mikäli hallituksessa on puolueita, joiden ensisijainen tavoite ei ole suojata Suomea ja suomalaisten turvallisuutta, näiden puolueiden ei sitten pitäisi olla hallituksessa tällaisena aikana”.

MariRantanen1
Perussuomalaiset Helsinki

Kansanedustaja, kaupunginvaltuutettu, ensihoitaja
www.marirantanen.fi
mari.rantanen@eduskunta.fi

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu