Sipilän hallitusko Suomi-kartan nyt sitten lopullisesti uudistaa?

Tammikuussa 2012 Suomen Kuvalehti esitteli uutta tulevaa kuntakarttaa. Ehdotus oli, että Suomeen jäisi 70 kuntaa (niitä oli 336) ja ne perustuisivat työssäkäyntialueisiin. 

Kartan julkistamisesta hermostui moni taho mm. Keskusta ja Mari Kiviniemi: " Me teemme kaikkemme kuntauudistuksen kaatamiseksi. Se on järjetön ja ihmisten arkielämälle vieras. Se on vain likaista valtapolitiikkaa”

Kaikki tiedämme miten em. kuntakartan kävi. Uudistamatta se jäi. Seliselitkin kyllä saatiin, miksi takkuilua tuli, miksi ei maaliin päästy.

Nyt on Sipilän hallituksen vuoro. Myös nyt Suomi -karttaa uudistetaan, muokataan ja muodistetaan. On tulossa niin radikaali uudistus, ettei sellaista kuulemma ole missään koko maailmassa. Tämän mukaan mennään:

 

Hallituksen linjaukset aluejaosta ja sote-uudistuksen periaatteista

Hallitus sopi sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen periaatteista ja alueiden määrästä 7.11.2015.  Itsehallintoalueita perustetaan 18 ja niiden pohjana ovat nykyiset maakunnat. Sosiaali- ja terveyspalveluja järjestetään 15 alueen puitteissa.

Hallituksen linjaukset sote-rahoitusuudistuksesta

Hallitus linjasi 20.10.2015, että kunnilla ei voi jatkossa olla merkittävää vastuuta sosiaali- ja terveydenhuollon rahoituksesta. Tulevien itsehallintoalueiden rahoitus valmistellaan ensisijaisesti valtion rahoitusvastuun pohjalta. Vaihtoehtoisesti selvitetään vielä myös mallia, joka perustuisi osittain itsehallintoalueiden omaan verotusoikeuteen.

Hallitusohjelman linjaukset 29.5.2015

Sosiaali- ja terveysministeriö valmistelee sote-uudistusta Juha Sipilän hallituksen hallitusohjelman mukaisesti.  Sen mukaan julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon uusi palvelurakenne perustuu kuntaa suurempiin itsehallintoalueisiin. Se tarkoittaa, että kaikkien julkisten sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisestä vastaisivat itsehallintoalueet, joiden päätöksenteko kuuluu vaaleilla valituille valtuustoille. Uudistuksen toteuttamiseksi valmistellaan lakiesitys.

Hallitusohjelman mukaan uudistus etenee vaiheittain. Ensin uudistetaan sote-palvelurakenne siten, että kaikista palveluista muodostuu eheä kokonaisuus, jota johdetaan alueittain. Hallitusohjelman mukaan itsehallintoalueita on yhteensä enintään 19.  Itsehallintoalueet tuottavat alueensa palvelut itse tai voivat käyttää palveluiden tuottamiseen yksityisiä tai kolmannen sektorin palveluntuottajia. Työssä otetaan huomioon uudistuksen tavoitteet ja eduskunnan perustuslakivaliokunnan kannanotot.

Ensivaiheessa selvitetään myös vaihtoehdot kuntien ja/tai valtion rahoitusmalleille. Sen jälkeen valmistellaan sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitusuudistus. Se tarkoittaa, että nykyisestä monikanavaisesta rahoituksesta siirrytään yksikanavaiseen rahoitukseen.

Hallitus uudistaa sairaaloiden työnjakoa siten, että osa vaativasta erikoissairaanhoidosta keskitetään sosiaali- ja terveysministeriön ohjauksessa erityisvastuualueille. Näin pystytään jo ennen varsinaisen sote-uudistuksen toimeenpanoa jouduttamaan rakenneuudistusta erikoissairaanhoidossa.

Lisäksi selvitetään valinnanvapausmallin yksityiskohdat ja EU:n potilasliikkuvuusdirektiivin edellyttämät lakimuutokset. Tavoitteena on vahvistaa perustason sote-palveluita ja turvata ihmisten nopea hoitoonpääsy. Mikäli selvitykset edellyttävät lakimuutoksia, ne toteutetaan vaalikauden loppuun mennessä.

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistukseen sisällytetään budjettikehysjärjestelmä, jolla hallitaan kustannuksia tehokkasti. Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmät yhtenäistetään järjestämisvastuussa olevilla alueilla ja järjestelmien kokonaisarkkitehtuuria kehitetään ja sen toteutumista valvotaan kansallisella tasolla.

http://alueuudistus.fi/soteuudistus/hallituksen-linjaukset

 

 

En tiedä mitä sanoisis! Olenkohan ikuinen känkkäränkkä, kun en oikein usko tähänkään uudistukseen?

Viimeisin epäuskon poikanen hiipi takaraivoon, kun kuuntelin, katselin Ylen Ykkösaamussa ministeri Rehulaa ja Ykkösaamun toimittaja Korkkia. Jos suoraan sanon, niin minä en ymmärtänyt puoliakaan mitä puhuivat tai no, ymmärsin kyllä , mutta jos maalaisjärjellä ajattelen mitä ja mistä miehet puhuivat, niin uskoni kyl meni. Millä ihmeellä tämä Sipilän hallituksen UudistusJuna nyt muka perille pääsee? Tässä on jo ensimmäinen pysäkkiTarasti esittää suuria muutoksia aluehallintoon. Ei tästäkään ihan noin vaan tykätä: Kuntien ja kuntayhtymien sosiaali- ja terveyspalvelujen kokonaisulkoistuksia ja suuria investointeja aiotaan rajoittaa määräaikaisella lailla. Päivystys on linjattu. Jne.

Ettei vaan ala tuntua siltä, että tämä hallitus tekee mitä tykkää. Se jyrää. Se, että eri tahoja, mm. kuntia kuullaan, siihenkään en enää usko. Kuullaan kyllä, mutta tuskin herkällä korvalla kuunnellaan.

Tämäkö hallitus Suomi-kartan nyt sitten lopullisesti uudistaa? En usko, en.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu