Kuumaa kamaa

Vaikka en mikään intohimoinen facebookilainen olekaan, niin pikkupakko on todeta, että kyllä se aikamoinen SOME -paikka on. Joka päivä sieltä joku uutinen, joka ei muualta vastaan tulisi, silmien eteen ilmestyy. Tänään ilmestyi "Kuumaa kamaa, Varsinais-Suomen pelastuslaitoksen polttavat puheenaiheet nyt blogissa".

Ja mitäpä tuossa? Oli ja on paljonkin.  

Suosittelen lukemaan. Suosittelen  senjälkeen miettimään, missä liikkuvat vastuun rajat ikäihmistemme hoidossa. Onko niitä jossain ja jos niin missä? Tulevasta sote – uudistuksestako ne sellaiset löytyy?

En usko, sillä sitä soppaa hämmennetään jo nyt

Tämä on Varsinais-Suomen pelastuslaitoksen porukalta hyvä ja tärkeä suositus: " Pidetään huolta senioreistamme, samoin kuin he ovat pitäneet huolta meistä ollessamme junioreita."

Minun tekee mieleni muuttaa tuo jo ihan käskyksi. Meistä jokaisen pitäisi painaa muistiin tämä lakipykälä: 

 25 §

Ilmoittaminen iäkkään henkilön palveluntarpeesta

Jos terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa tarkoitettu terveydenhuollon ammattihenkilö taikka kunnan sosiaalitoimen, alueen pelastustoimen, hätäkeskuksen tai poliisin palveluksessa oleva on tehtävässään saanut tiedon sosiaali- tai terveydenhuollon tarpeessa olevasta iäkkäästä henkilöstä, joka on ilmeisen kykenemätön vastaamaan omasta huolenpidostaan, terveydestään tai turvallisuudestaan, hänen on salassapitosäännösten estämättä ilmoitettava asiasta viipymättä kunnan sosiaalihuollosta vastaavalle viranomaiselle.

Sen lisäksi, mitä 1 momentissa säädetään, terveydenhuollon ammattihenkilön on ilmoitettava kunnan sosiaalihuollosta vastaavalle viranomaiselle iäkkään henkilön kotiuttamisesta terveydenhuollon laitoshoidosta. Ilmoitus on tehtävä hyvissä ajoin ennen kotiuttamista.

Muu kuin 1 momentissa tarkoitettu henkilö voi tehdä ilmoituksen häntä koskevien salassapitosäännösten estämättä.

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2012/20120980#L5P25

 

Jotenkin tuntuu siltä, että tuo on hukassa jopa maamme ylimmiltä päättäjiltä. Tavalliselle kansalaiselle tulee sellainen olo,  että pääsääntöisesti epäkohtiin reagoidaan vasta sitten, kun jotain on jo tapahtunut. Viimeisin ihmettely heittää eteemme turkulaisen toiminnan.  Enpä juuri pisteitä anna Valvirankaan toiminnalle!

Kuumaa kamaa! Lue ole hyvä!

 

 

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu