Hän on sentään lääkäri


Vappu Taipale, tämä sosiaali- ja terveysministerinäkin toiminut lääketieteen ja kirurgian tohtori laukoo totuuksia sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisesta. Taipale on sitä mieltä, että demarit ovat olleet hampaattomia viimeiset kymmenen vuotta.

Eiköhän se ole ollut samaa hampaattomuutta muillakin? Siis puolueilla.

Puuhasteltu kyllä on. Edellinen hallitus eteni, yritti edetä,  hevoskyydissä kirkkorattailla, mutta ei vaan päässyt koskaan perille. Tämä hallitus huristelee junalla ja odottaa tietysti, että pääteasemalle päästään, kunhan nyt puolmuodollisesti ensin kuullaan, mitä mieltä tulevissa maakunnissa ollaan. Sote-uudistuksen lakiluonnokset ovat nyt lausuntokierroksella

Materiaalia, jos tavallinen kansalainen haluaa nykyisen hallituksen ohjelman toteuttamista seurata, sitä löytyy niin paljon kuin vaan jaksaa lukea. Tänään esimerkiksi voisi esiin nostaa sote- ja maakunta -lakiluonnosten vaikutusarviointimuistion. Sivuja on 83.

Kuka jaksaa lukea? Jos jaksaa edes selailla jonkun matkaa, niin kyllä totiseksi vetää olotilan. Tätä löytyy etusivulta: "Arvioinneissa ei pääsääntöisesti ole otettu huomioon valinnanvapauden vaikutuksia, koska valinnanvapausmallin yksityiskohtia ei ole linjattu eikä valinnanvapauden toteuttamiseksi laadittava lainsäädäntö sisälly arvioinnin kohteena olevaan hallituksen esityskokonaisuuteen kuin pieneltä osin." 

Siis mitä? Miksi koko ajan tohkataan ja annetaan kansalaisille sellainen kuva, että valinnanvapaus on ( käyttäjä voi itse valita palveluiden julkisen, yksityisen tai kolmannen sektorin tuottajan ja valinnanvapaus on jatkossa pääsääntö perustasolla plus soveltuvin osin käytössä erikoistason sosiaali- ja terveyspalveluissa), jos ei vielä edes tiedetä mitä se on.

Sivulta 74 löytyy luonnosta vaikutuksesta maakuntien asukkaisiin sekä asiakkaisiin ja potilaisiin sekä vaikutuksista palveluiden saatavuuteen ja yhdenvertaisuuteen.

Jos vetää etusivun teksti olotilan totiseksi, niin mitäpa tästä litaniasta pitäisi ajatella: 
"Järjestämisvastuun keskittäminen suurille järjestäjille voi vahvistuvan järjestämisosaamisen kautta luoda paremmat mahdollisuudet palvelujen tarjonnan monipuolistamiselle ja laadun varmistamiselle. Järjestäjien koon kasvattaminen heijastuu myös maakunnan palvelulaitoksen palveluntuotantoon siten, että mm. ammattirajat ylittävän osaamisen saatavuus voi parantua ja henkilöstön liikkuminen joustavoitua. Esimerkiksi vanhuspalvelujen käyttäjien näkökulmasta on tärkeää, että mm. geriatrian, sosiaalityön, muistisairauksien hoidon, kuntoutuksen ja apuvälinepalvelujen osaamista voidaan yhdistää joustavasti asiakkaan yksilöllistä palveluntarvetta vastaavaksi kokonaisuudeksi. Riippuen siitä, millaisiksi palvelulaitosten tehtävänkuva muodostuu, ne voivat tarjota mahdollisuuksia tällaisten kokonaisuuksien muodostamiselle. Tähän kuitenkin vaikuttaa se, miten integraatio palvelulaitoksen tuottamien palvelujen ja maakunnan yhtiöiden sekä yksityisten yritysten ja kolmannen sektorin tuottamien palvelujen kesken varmistetaan. Palveluketjujen ja -kokonaisuuksien saumattomuus on tärkeää palvelujen vaikuttavuuden näkökulmasta. "

Minulla ainakin pääkopassa sekoilee pahemman kerran esim. edellä olevan ymmärtäminen. Että "kuis se mahta mennä sen livenä toteuttamise kans? "

Nostan hattua ja niiaan Vappu Taipaleelle! 

Ehkä olisi pysähtymisen paikka ja miettiä mitä Vappu sanoo. Hän on sentään lääkäri!
 

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu