parilla lauseella

Missä meillä on selkokielinen Suomi?

Miksvarten kaikki asiat pitää sanoa, kertoa, esitellä niin
mielettömän monimutkaisesti ja monisanaisesti?

”Meillä suomalaisilla on
edessämme suuri yhteinen tehtävä: suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan
pelastaminen. Kyse on suomalaisten hyvinvoinnin tulevaisuudesta. Siitä, miten
turvaamme vanhuksille hyvän hoivan, lapsille korkeatasoisen perusopetuksen ja
esimerkiksi laadukkaat terveyspalvelut kaikille suomalaisille kestävällä
tavalla”.

http://www.uusisuomi.fi/kotimaa/120068-jyrki-katainen-%E2%80%9Dhyvinvointiyhteiskunta-murenee%E2%80%9D

 

Tässä pannaan viel paremmaks:

http://www.vm.fi/vm/fi/04_julkaisut_ja_asiakirjat/01_julkaisut/03_kunnat/20120206Elinvo/001_Kuntauudistusraportti_suomi_osa1_finalNETTI.pdf
 


”Väestökehitys on haastamassa kuntien kyvyn järjestää peruspalveluja 2020-ja 2030-luvulla.Väestön ikärakenteen ja huoltosuhteen dramaattinen heikkeneminen seuraavan kahdenkymmenen vuoden aikana, maan sisäinen muuttoliike, globalisaation lieveilmiöt sekä kansainvälisen ja Suomen talouden epävakaus uhkaavat vakavasti kuntien toimintaa. Julkinen sektori on kokonaisuudessaan joutunut yhä kovenevien ulkoisten paineiden kohteeksi siirryttäessä 2010-luvulle. Kyse ei ole pelkästään laadusta tai vaikuttavuudesta, vaan yhä enemmän palveluista ja niiden saavutettavuudesta. Kuntauudistuksen tarkoituksena on luoda elinvoimainen kunta- ja palvelurakenne, joka kykenisi selviytymään näistä haasteista.

Toimintaympäristön muutokset edellyttävät kunta- ja palvelurakenteiden ja palveluprosessien uudistamista. Ilman merkittäviä ja nopeita uudistuksia joudutaan todennäköisesti purkamaan ainakin osia kuntaperusteisesta palvelujärjestelmästä ja samalla ehkä myös osia suomalaisesta hyvinvointiyhteiskunnasta. Toimenpiteiden lykkääminen merkitsee entistä suurempaa velkaantumista. Tämä tarkoittaa taloudellisen taakan siirtämistä merkittävässä määrin tulevien sukupolvien maksettaviksi.

Sosiaali-ja terveydenhuollon palvelurakenteen uudistaminen on välttämätöntä. Palvelujen tulee olla laadukkaita ja niiden saatavuus yhdenvertaista koko maassa. Erityisesti peruspalvelujen saatavuus ei nykyjärjestelmässä ole yhdenvertaista. Palvelujärjestelmän uudistamisessa on tärkeintä jo pitkälti toteutetun sosiaalihuollon ja terveydenhuollon integroimisen lisäksi yhdistää samaan rakenteeseen mahdollisimman laajasti perustason ja erityistason tehtäviä. Näin palvelut saadaan vastuualueittain yhden johdon vastuulle niin, että asiakkaan saama palvelu ei kärsi kokonaisvastuun pirstaleisuudesta ja käytettävissä olevat voimavarat hyödynnetään palvelujärjestelmän tehokkaan toiminnan kannalta mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti. Riittävän laajoissa kokonaisuuksissa palvelut kyetään järjestämään laadukkaasti siten, että ne ovat kaikkien saatavilla yhdenvertaisesti.”jne. 
 
Eikö tuon edelläolevankin olisi voinut ikäihmisten osalta tiivistää pariin lauseeseen?

 

Yksi tulevaisuuden taakka on ikääntyvä, vanheneva väkemme!
Heidän palvelujaan emme voida taata muuta kuin kuntia yhdistämällä!
Jos ette nyt toimi lähetettyjen mallikarttojen ja KuntaRaamatun perusteluin ( = rakennetyöryhmän selvitysosat I ja II), niin selvitysmiehet tulevat ja selittävät miten pitää toimia!

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu