Ääni sosiaaliselle

Aluevaaleissa valitaan sosiaalialan kannalta tärkeät päättäjät. Terveyspalveluista puhuminen on monelle tutumpaa. Sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistus on vuosien valmistelun aikana aina painottunut terveydenhuollon näkökulmiin ja rakenteisiin. Kuitenkin joka viides suomalainen käyttää sosiaalipalveluita ja ne ovat osa meidän jokaisen elämää jossain vaiheessa. Nyt tarvitaan tulevilta aluevaltuutetulta näkökulman muuttamista ja silmien avaamista. Hoitojonot, lääkäriin pääsy tai lääkäripula ovat vuodesta toiseen otsikoissa ja tulleet ihmisille tutuiksi. Kuitenkin monet sosiaaliset tekijät vaikuttavat usein ihmisen terveyteen. Todellinen panostaminen alueen sosiaalisiin tekijöihin yhteistyössä kunnan ja järjestöjen kanssa on tehokkainta terveyden edistämistä. Minä haluan ehdokkaana tuoda esille sosiaalialalle tärkeitä teemoja: asiakasturvallisuus, henkilöstön työhyvinvointi, osaaminen ja osaamisen jatkuva kehittäminen, asiantunteva johtaminen eli kaikkea sitä, mistä sosiaalihuollon laatu syntyy.

Sosiaalihuollon riittävillä resursseilla tuetaan ja edistetään heikoimmassa asemassa olevien asukkaiden hyvinvointia, osallisuutta ja toimintakykyä. Sijoitus sosiaalipalveluihin ja sosiaalialan korkeakoulutettuihin ammattilaisiin on tuottava sijoitus. Sote-uudistuksen tavoitteena on, että kaikki saavat laadukkaita sosiaali- ja terveyspalveluja yhdenvertaisesti ja että hyvinvointi ja terveyserot kaventuvat. Asukkaiden tulee saada tarvitsemansa palvelun nopeasti ja ongelmia ehkäistään varhain. Mahdollisuus saada apua varhaisessa vaiheessa on tärkeää, jotta pienestä vaivasta ei kasva suuri. Nostan esille muutaman esimerkin.

Lastensuojelun palveluntarvetta ja etenkin kallista sijaishuoltoa voidaan vähentää vahvistamalla lapsiperheiden palveluja niille, joilla on avun ja tuen tarvetta, mutta jotka eivät vielä ole lastensuojelun palvelujen piirissä. Varhaisen tuen perhepalveluita voidaan perustella myös inhimillisestä näkökulmasta: perheet saavat apua ennen kuin ongelmat ovat paisuneet suuriksi. Perhetyötä vahvistamisella voidaan saada aikaan hyviä tuloksia riskisitilanteissa olevien perheiden auttamisessa. Nämä sosiaalipalvelut vaikuttavat perheiden olosuhteisiin ja estävät siten ongelmien pahenemista. Erityisesti myönteisiä vaikutuksia saadaan aikaan vähävaraisten perheiden ja lasten auttamisessa.

Ikäihmisille tulee luoda palveluita, jotka tukevat ikääntyvien ihmisten terveyttä ja hyvinvointia ja mahdollistavat asumisen omissa kodeissa turvallisesti ja näin myöhentää raskaiden palvelujen tarvetta. Elämän kalleimmat vuodet vietetään tehostetussa palveluasumisessa. Aluetasolla löydetään parhaimmat ratkaisut palveluiden kehittämiseen. Ikäihmisten tarpeet ovat kirjavia ja ratkaisut monipuolisia, joten palveluiden ja toimintatapojen onnistumiseen vaikuttavat useat kunnan ja hyvinvointialueen toimijat ja ammattiryhmät. Parhaaseen lopputulokseen päästään yhteistyössä, jossa kaikki työskentelevät ikäihisten tarpeiden pohjalta.

Työllispalveluissa sosiaalihuollon ja kuntoutusalan ammattilaisten osaamista tulee hyödyntää vaikeasti työllistettävien henkilöiden osalta, jotta voidaan sovittaa yhteen asiakkaan sosiaaliturvaa, palveluita ja palkkatyötä sekä arvioida työ- ja toimintakykyä ilman suuria byrokraattisia esteitä. Sosiaalityöllä on avainrooli työikäisten ja työelämän ulkopuolella olevien ihmisten osallisuuden edistäjänä sekä arkipäivän sujuvuuden turvaamisessa. Työttömien neuvontaan ja palveluohjaukseen tulisikin satsata lisäresursseja, jotta yksilön tarpeisiin vastaavat palvelut edistävät työllistymis- ja kuntoutus- ja koulutusmahdollisuuksia.

 

Marjo Katajisto

aluevaaliehdokas Vantaan ja Keravan hyvinvointialueella, Vasemmistoliitto

0
Marjo Katajisto
Vasemmistoliitto Vantaa
Ehdolla aluevaaleissa

Työskennellyt järjestötyössä eri asiantuntijatehtävissä. Vantaalainen pohjoisen kasvatti.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu