Kaksi kaupunkia ja yhteinen vastuu

Vantaa-Keravan hyvinvointialueella tavoitteena on palvelujen saatavuuden ja vaikuttavuuden parantaminen sekä kustannuskasvun hillintä. Tavoitteena on tukea asukkaiden terveyttä ja hyvinvointia sekä ehkäistä korjaavien palvelujen tarvetta.

Yhteistä hyvinvointialueellamme on suuri väestönkasvu, lasten ja nuorten suuri osuus ja vieraskielisten osuus. Asukkaamme ikääntyvät lähivuosina nopeasti. Lapsiperheissä on runsaasti ulkomaalaistaustaisia perheitä ja yhden vanhemman perheitä on lapsiperheistä yli neljännes.

Eroja löytyy. Ostopalvelujen käyttö Keravalla on asumispalveluita ja erikoissairaanhoidon ostoa lukuun ottamatta vähäistä Vantaaseen verraten. Vantaan ikäihmisten tehostetusta palveluasumisesta yli puolet on yksityisen tuottamaa ja lastensuojelun sijaishuollossa 90 %. Kehitysvammapalveluissa kaksi kolmasosaa on ostopalvelua.

Hyvinvointialueella tulee olla riittävä osaaminen, toimintakyky ja valmius vastata järjestämistehtävästään sosiaali- ja terveyspalveluissa. Omalla palvelutuotannolla varmistetaan, että alue pystyy kaikissa tapauksissa turvaamaan palvelujen saatavuuden. Tarvittaessa yksityinen sektori voi täydentää.

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueella paljon palveluita tarvitsevien asukkaiden määrä kasvaa. Hyvinvointialueen tulee tehdä tiivistä yhteistyötä muiden toimijoiden kuten kaupunkien kasvatuksen, opetuksen, nuorisotoimen ja työllisyyspalvelujen kanssa. Järjestöillä on merkittävä rooli ennaltaehkäisevien palveluiden ja toimintamallien toteuttamisessa.

Molemmilla kaupungilla on vahvuuksia, joiden mallintaminen yhteiseksi hyväksi on tarpeen. Aluevaltuuston on päätettävä millaisia investointeja ja valintoja palvelutuotannossa tehdään. Tarvitaan painopisteen siirtämistä varhaisempiin palveluihin. Eri-ikäisten asukkaiden palvelutarpeisiin on kyettävä vastamaan oikea-aikaisesti ja varmistettava palveluiden jatkuvuus. Vastuunottoa peruspalvelutasolla on vahvistettava.

 

Marjo Katajisto

aluevaaliehdokas Vantaan ja Keravan hyvinvointialueella, Vasemmistoliitto

0
Marjo Katajisto
Vasemmistoliitto Vantaa
Ehdolla aluevaaleissa

Työskennellyt järjestötyössä eri asiantuntijatehtävissä. Vantaalainen pohjoisen kasvatti.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu