Pitkäjänteiseen päätöksentekoon tarvitaan myös median panosta

Politiikan päätöksenteko on luonteeltaan usein lyhytjänteistä ja vaalikausien mukaan ajoittuvaa. Poliitikot pyrkivät usein tekemään päätöksiä, jotka ovat kansansuosion kannalta edullisia ja voivat tuoda näkyviä tuloksia lyhyellä aikavälillä. Tämä lähestymistapa herättää kuitenkin kysymyksen siitä, miten politiikka voisi toimia pitkäjänteisemmin ja ottaa huomioon tulevat sukupolvet?

Politiikan päätöksenteon tulisi kuitenkin pyrkiä ylittämään vaalikausien rajat ja ottaa huomioon tulevien sukupolvien tarpeet. Tämä vaatii pitkäjänteisyyttä ja strategista ajattelua päätöksenteossa. Politiikkojen tulisi pyrkiä ennakoimaan tulevia haasteita ja tehdä päätöksiä, jotka hyödyttävät yhteiskuntaa myös pitkällä aikavälillä. On toki huomioitava, että maailman kompleksisuus voi tuoda mukanaan sen kuuluisan mustan joutsenen ja silloin nopeat muutokset aikaisempiin linjauksiin voi olla tarpeen. Näihinkin on syytä varautua, kuten tiedämme Ukrainan sodasta ja koronapandemiasta.

Mielestäni media voi vaikuttaa siihen, että politiikasta tulisi pitkäjänteisempää. Median rooli tiedonvälittäjänä ja julkisen keskustelun foorumina antaa sille mahdollisuuden edistää pitkäjänteisempää politiikkaa useilla eri tavoilla:

1. Agendan asettaminen: Media voi nostaa esiin pitkän aikavälin yhteiskunnallisia haasteita ja kestävän kehityksen teemoja. Se voi kiinnittää huomiota tulevaisuuden kysymyksiin, kuten ilmastonmuutokseen, energiapolitiikkaan tai väestön ikääntymiseen, ja siten vaikuttaa poliittisen agendan muotoutumiseen.

2. Tiedon välittäminen: Media voi tarjota kattavan ja luotettavan tiedon politiikan pitkän aikavälin vaikutuksista. Esimerkiksi analyyttiset artikkelit, taustajutut ja dokumentit voivat auttaa kansalaisia ymmärtämään päätösten pitkän aikavälin seuraukset ja niiden vaikutukset yhteiskuntaan.

3. Asiantuntijoiden äänen tuominen: Media voi antaa äänen asiantuntijoille ja tutkijoille, jotka pystyvät tarjoamaan syvällistä tietoa ja näkemystä politiikan pitkäjänteisyydestä. Asiantuntijoiden kommentit ja haastattelut voivat auttaa muokkaamaan poliittista keskustelua ja lisäämään ymmärrystä pitkän aikavälin päätösten tärkeydestä.

4. Julkisen mielipiteen muokkaaminen: Media voi vaikuttaa julkiseen mielipiteeseen ja luoda painetta poliitikoille pitkäjänteisempään politiikkaan. Journalististen artikkelien ja reportaasien avulla media voi herättää kansalaisten kiinnostuksen ja tiedostavuuden pitkän aikavälin haasteista ja tarpeesta kestävälle politiikalle.

Toki median on myös tasapainoteltava välittävän tiedon ja objektiivisuuden välillä välttäen sensaatiohakuisuutta ja lyhytnäköistä uutisointia. Ajanhenki kuitenkin suosii klikkiotsikointia, joka ei tuota riittävän asiantuntevaa ja taustoja selvittävää journalismia. Klikkiotsikot tuovat usein esiin esimerkiksi  ”twitteröinti-ilmiön”, joka Muskin valtaannousun jälkeen on yhä pahentunut.

Lopulta pitkäjänteisen politiikan edistäminen vaatii yhteistyötä media-alan, poliittisten päättäjien, kansalaisyhteiskunnan ja kansalaisten välillä. Yhdessä ne voivat luoda ympäristön, jossa poliittinen päätöksenteko perustuu paremmin pitkän aikavälin tarpeisiin ja kestävyyteen.

 

Markku Ruotsalainen
Liberaalipuolue Espoo

Yhteiskunnallisten asioiden pohtija ja uuden ajan sosiaaliliberaali. Pyrin tulkitsemaan asioita tutkittuun tietoon pohjautuen. Pohdintojeni mielipiteet ovat omia tulkintojani ajastamme.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu