Kysymys liikenneviisaille erikoiskuljetusten ohittamisesta

Aina silloin tällöin vastaan tulee samaan suuntaan kulkevia erikoiskuljetuksia, jotka yleensä ovat ns. ylileveitä ja raskaita kuormia kuljettavia. Näillä on sitten tietenkin määräysten mukaisesti yksi tai kaksi saattoautoa edessä tai sekä myöskin takana. Tällainen saattue ajaa yleensä n. 70 km/h nopeudella.

Kysymys onkin nyt se, että saako tällaisen saattueen ohittaa ja miten ohittaminen tulee tehdä ? Jos koko saattue pitää ohittaa turvallisesti kerrallaan, tehtävä lienee mahdoton, koska saattoautojen ja varsinaisen erikoiskuljetuksen väliset etäisyydet ovat yleensä noin 500 m, eli koko saattueen pituus on pisimmillään noin 1 000 m.

Oma kokemukseni muutaman vuoden takaa 8 tiellä oli iltapimeällä se, että kun ohitin pitkällä suoralla ensin takimmaisen saattoauton sen ja erikoiskuljetuksen väliin ( turvallisesti, ei vastaantulijoita pitkällä suoralla ) alkoi tulla saattoautolta valojen vilkuttamista ( kuuluuko valojen vilkuttaminen erikoiskuljetuksen valomerkkeihin ? ) . Kun sitten ohitin erikoiskuljetuksen ( edelleen pitkällä suoralla ja pitäen riittävän ohitusetäisyyden n. 2 – 3 m erikoiskuljetuksesta ) pääsin rauhallisesti ohitse erikoiskuljetuksesta jättäen myös muutaman sadan metrin etäisyyden erikoiskuljetusajoneuvoon ennen omalle kaistalle palaamistani.

Jatko meni sitten niin, että kun minä olin aikeissa vilkkua näyttäen ohittaa saattueen ensimmäisen edessä ajavan saattoajoneuvon, niin se siirtyikin vasemmalle kaistalle estäen oman ohittamiseni lain mukaisesti vasemman kaistan puolelta (sen se saattoi tehdä kun suoralla ei näkynyt vastaantulijoista ). Saattueen nopeus oli n. 70 km/h ja alueella oli 100 km/h rajoitus.

Nyt minua kiinnostaisi vihdoinkin kuulla mm. näiden erikoiskuljetuksia johtavien yritysten näkökulma ja myös viranomaisten näkökulma asiaan. Erikoiskuljetukset ovat vaativia tehtäviä, joissa turvallisuus on varmasti oltava niin kuljetusta johtavien yritysten, kuljetusyrityksen, kuljetettavan tavaran omistajan kuin myös muiden tiellä liikkujien kannalta ensiarvoisen tärkeää. Nyt olisi pelisäännöt tehtävä yksiselitteisen selväksi. Tarvittaessa lainsäädäntöä tarkentamalla. Asian oikea hoitaminen ei ole se, että saattoautot estävät ohituksia ( ilman mitään erillistä lainmukaista ohituskieltoa , vrt. tietyömaiden selkeät rajoitusmerkinnät) tai että ne protestoivat ohituksia valoja vilkuttamalla. Mitä näistä asioista opetetaan erikoiskuljetusten kurssilla ?

ks. ERIKOISKULJETUSTEN LIIKENTEENOHJAAJAKOULUTUS – EKL,
”Erikoiskuljetuksen liikenteenohjaajan pätevyyttä tarvitsevat henkilöt, jotka osallistuvat varsinaisten erikoiskuljetusten liikenteen ohjaamiseen. Erikoiskuljetusten liikenteenohjaajat ovat vastuussa siitä, että kuljetus ei aiheuta vaaraa tiellä liikkujille. Ammattitaitoisella toiminnallaan he huolehtivat myös ajoneuvon, kuljetettavan esineen ja tien kunnossa pysymisestä.”
https://www.skal.fi/fi/julkinen-sivusto/koulutus-ja-asiantuntijapalvelut/koulutukset-ja-seminaarit/muu-koulutus-0

0
markkulehto
Kokoomus Oulu

Komentaja evp, kannatan aitoa yrittelijäisyyttä, vastustan keinotekoisia tukiaisautomaatteja, kansakunnan turvallisuuden peruspilarit on pidettävä pystyssä, energian tuotanto tulee perustua todellisiin, taloudellisesti kannattanviin ja toimiviin vaihtoehtoihin, Pohjois-Suomen infran kehittämisellä luodaan edellytykset koko maan kattavalle ja kannattavalle yritystoiminnalle ja pidetään koko maa-asuttuna sekä puolustettavana. Hallituksen esitykset ja eduskunnan päätökset tulee perustua tosiasioiden tuntemiseen, tunnustamiseen ja vaihtoehtojen aitoon punnitsemiseen. Kannatan yhtenäistä ja vahvaa Eurooppaa. Vapaus, ml. sananvapaus, on puolustamisen arvoista. Suomi kuluu mielestäni länsimaiseen kulttuuriyhteisöön, jossa tunnustetaan länsimaisia arvoja. Näitä arvoja olen itse valmis puolustamaan.
Joka päivä oppii aina uutta.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu