Seniorien kaveriketju-projekti avuksi kotihoitoon

VANHUSTEN kotihoito on yksi niistä terveydenhuollon alueista, joka on kärsinyt jatkuvasti liian vähäisestä työvoimasta ja senioriväestön kokema turvallisuus ja varsinkin sen puute yksin asuessaan kotona on ollut jatkuvasti tapetilla, työvoimasta on sekä pula että resursseja on jouduttu karsimaan taloudellisista syistä. Peräänkuulutetaan kolmannen sektorin ja vapaaehtoisyhdistysten merkitystä, mutta kokonaisvaltaista toimivaa järjestelmää ei ole saatu vielä aikaiseksi valtakunnallisesti, joten vanhusten kotona asuminen on palveluissa pirstaloitunutta ja usein kiinni siitä, missä päin maata ihminen asuu.Palveluresurssien edelleen vähetessä tarvitaan uusia konsepteja kuntien asukkaiden käyttöön ja uusia sosiaalista turvallisuutta kehittäviä ohjelmia ja ideoita nykyisten lisäksi.

Väestä vanhenee eritavoin ja fyysinen kunto kotona asumisen vaihtelee: Osa tarvitsee jatkuva ainakin jonkinlaista apua, osa selviää itsekseen ja kokonaan yhden ryhmän muodostaa hyväkuntoisten yksin asuvien ikäihmisten ryhmä, joka kokee olevansa jollain tapaa yhteiskunnan ulkopuolella ja tarpeeton sen menoissa: Pelkkä usein satunnainen vapaaehtoistyö yhdistyksissä tai ryhmissä ei välttämättä ole kokonaisvaltaista ja niin paljon motivoivaa, että se antaisi hyväkuntoiselle kotona yksin asuvalle seniorille kiinteän yhteyden sekä yhteiskuntaan että toisi ystäviä, tai harrastuskavereita tai jonkinlaisen osan oman kunnan ja ympäristön parissa. Mellä on siis olemassa se kuuluisa resurssi, joka voisi omasta tahdostaan ja halustaan tehdä paljon itsensä ja ympäristönsä hyväksi, mutta kaikkien tuntema valtakunnallinen ja kiinteä yhteyskanava puuttuu. Minkälainen olisi toimiva sosiaalinen verkosto ja luonteva tapa tutustua uusiin ihmisiin, sekä tehdä halutessaan hyödyllistä toiminta sekä yhteiskunnan että oman kunnan että toisen kohtalotoverin hyväksi?

Asiaa on pohdittu vuosia jo meidän vielä työssäkäyvien yli 60-vuotiaitten ihmisten parissa, jotka aikanamme siirrymme elossa ollessamme eläkkeelle: Pitkinä vapaaehtoisina ryhmätöinä ja pohdintoina viimeisen 2 vuoden aikana on perustettu ns. VapaaehtoistyöFoorumi, joka on kerännyt Espoossa ja Kotkassa kokoon työtekijöitä vapaa-ajalla ja ryhmä on tulostanut ajatuksena ”Seniorien Kaveriketju- ” esitykseksi.Työryhmiä on kannustanut ajatus siitä, kuinka itse haluaisimme eläkepäiviä viettää samalla kun olla osana yhteiskunnan kehittämistä ja saada hyvää sosiaalista toimintaa asuinalueellamme aikaiseksi.

Esityksen pohjana on saattaa sopivalla kunnan sosiaalityöntekijöitten,kotona asuvien erikuntoisten seniorien ja myös muiden vapaaehtoisten ihmisten yhteistoiminnalla ja sosiaalisella kanssakäymisellä yhteen kunnassa kotona yksinasuvat vanhukset , jotta kenenkään ei tarvitsisi elää kokonaan yksin, puhumatta ehkä viikkokausiin kenenkään kanssa tai olla kärsimättä kroonisesti yksinolon tunteesta ja ulkopuolisuudesta. Nämä edellämainitut kun aiheuttavat sekä ennenaikaisia sairastumisia, psykologisia ongelmia, jopa alkoholismia ja lopulta kuolemia. Kun henkinen vireys on korkea ja elämän motivaatio vahva, se ehkäisee kaikin tavoin syrjäytymistä tai vaikka sitä tunnettua ilmiötä että terve seniori mielekkään sosiaalisen tekemisen puutteessa ehkä juo itsensä lopulta hengiltä vaikka seinän takana asuisi vähän apua ja yhteistoimintaa tarvitseva ihminen, joka tarjoaisi sekä seuraa, ystävyyttä että yhteisiä projekteja ja tekemistä kummallekin. Eräs surullinen esimerkkitapaus joka on myös todellisuudessa sattunut, on yksinäinen vanhus, jolla ei ole ollut varsinaisesti mitään hätää, mutta tämä on soittanut ambulanssin paikalle koska ei ole ollut puheseuraa päiväkausiin ja yksin olo on pelottanut. Tuo soitto olisi säästetty, jos ihmisellä olisi ollut ketjukaveri, jolle soittaa ja jutella, ja ambulanssi olisi ehtinyt viedä jonkun samaan aikaan apua tarvitsevan sairaalaan.

Senioriketjun toimintamalli on kolmiportainen ja seuraava: Kunta tai hyvinvointialue perustavat virallisen Seniorien kaveriketjun. Kotihoitoa suorittavat yksiköt ja työntekijät esittelevät ja kartoittavat eritasoista apua tarvitsevat yksinäiset vanhukset kotiasumisessa, ja esittelevät omalla alueella asuvia senioreita toisilleen ns. ketjukavereiksi tarpeen ja sopivuuden mukaan. Ensimmäisenä portaana ketjukaverit sopivat puhelinkaveruudesta, eli sovitaan että kaveripari soittaa vuorotellen vähintään kerran päivässä toisilleen ja kysytään kuulumiset ja että kaikki on kunnossa muutoin, samassa voidaan jutella päivän kuulumiset ja sopia vaikka myöhemmistä yhteisistä asioista mitä kumpikin tarvitsee. Kun ketjukaveruus hiljalleen etenee, toisena portaana voidaan jo tehdä yhteisiä esimerkiksi ulkoiluja, parempikuntoinen voi autella hieman liikkumisessa ja voidaan vaikka käydä porukalla kaupassa tai kirjastossa tai hurauttaa bussilla uimahalliin tai muuta yjhteistä mielekästä. Jokaisella ketjuparilla on yhteys kotihoidon työntekijään, joka soittaa päivittäin kummallekin ja tarkistaa päivän tilanteen kummaltakin: Jos päivä on kulunut hyvin ja ketjupari on pärjännyt hyvin, ei kotihoitajan tarvitse vierailla näiden kotona vaan keskittää työnsä eniten kotihoitoa tarvitseville vaikeammille tapauksille. Ketjukaverit huolehtivat vapaaehtoisesti, mutta sopivasti sitoutuen omasta kaveristaan, ja esimerkiksi soittavat tarvittaessa kotihoidon työntekijälle ja ilmoittavat, jos kaveri tarvitsee enemmän apua kotona. Koko projektissa juridinen vastuu pysyy koko ajan kunnalla ja hyvinvointialueella eli viranomaisilla, ainoastaan käytäntöä sovelletaan hallitusti siten että voimavaroja voidaan jakaa tasaisemmin ja eniten tarvitseville. Itse kaveriketjutoiminta on vapaaehtoista ja jokaisen itsensä päätettävää, mutta se limitetään laillisesti toimivalla tavalla sosiaalityön kenttätyön osaksi.

Projektin kolmantena portaana on –puhelinkaveruuden ja valvotun yhteistyön jälkeen– yhteiskunnan liike-elämän ja talouselämän osuus: Kunnassa toimivat vaikkapa taksi- ja bussiyhtiöt voivat tehdä yhteistyösopimuksia ketjukaveriprojektin kanssa, esimerkiksi ottamalla ketjukaverikortti-järjestelmän käyttöön jossa kaverikorttia näyttämällä liikenteessä ketjukaveripari pääsee hiukan edullisemmin liikkumaan. Kortilla voisi päästä nykyisten alennuksien ohessa myös kirjastoihin, elokuviin, fysiatrisiin hoitoihin tai mihin järjestelmää saataisiin laajennettua.

KAIKENKAIKKIAAN Seniorien kaveriketju-järjestelmä hakee sitä kuuluisaa synergiaa jo olemassaolevien resurssien, väestöryhmien ja eri toimijoitten välillä, hakusessa on se puuttuva laajamittainen työkalu vanhusten kotihoidossa, mikä yhdistäisi erilaisia voimavaroja, saisi ne toimimaan joustavasti yhteen, säästäisi yhteiskunnan kallisarvoisia virallisia voimavaroja että kehittäisi sen koko sosiaalista aspektia eteenpäin kohti sitä tasavaltaa, minkä laajasta ja monopuolisesta hyvinvoinnista me kaikki unelmoimme samassa kun tunnemme itsemme hyödyllisiksi ja arvokkaiksi myös vanhuksiksi tullessamme.

Prokekti on aikojen saatossa siis syntynyt akselilla Espoo- Kotkan kaupunkien asukkaat ja työntekijät. Kokouksia on järjestetty julkisesti tähän mennessä 9.9. Kotkan kaupungissa ja seuraava on 18.11. Kotkassa seurantakokouksena, jossa kymenlaakson hyvinvointialueelle jätetyn alustavan esityksen etenemistä seurataan sekä ensimmäisessä kokouksessa perustettujen mukanaolleitten ihmisten ja yhditysten kokemuksia kerätään jatkotyön pohjaksi. Mukaan pääsee kaikki asiasta kiinnostuneet, ja yhteystietoja on seuraavasti kuten myös projektin sivusto: Martti J. Nykänen, sihteeri, VapaaehtoisTyöFoorumi, puh 040-3698103 tai martti.nykanen@kymp.net / sivusto http://edpalkansaajat.blogspot.com
TERVETULOA.

Martti Nykänen
Muut Kotka

Sihteeri, Sosiaalinen Edistyspuolue R.y Kansalaisaktivisti, Kotka

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu