TYÖVOIMAPULAN RATKAISUKSI LAAJEMMAT UUDISTUKSET

Viimeaikojen julkinen uutisointi jatkuvasta ja pahenevasta työvoimapulasta on seurausta monen eri pitkälinjan kehityksen yhteisestä vaikutuksesta: Ammatillisten opistojen aloituspaikkoja on vähennetty tasaisesti, samaan aikaan julkisen ja yksityisen sektorin asemat ovat ajatuneet vastakkainasetteluun keskenään, kuntien ja peruspalvelujen työantajien on ollut lähes pakonomaista valita jompikumpi tuottajataho ilman vaihtoehtoja tai yhteistoimintamalleja. Voimakas yksityistäminen on johtanut tuotannolliseen hintakilpailuun jossa palkojen yleinen taso on tavallisesti laskenut eniten palvelujen perustöissä, ja seurauksena on ollut joukkopakoja joistakin ammateista.Myös työttömänä oleva kansanosa on joutunut vaikeaan asemaan töiden hakemisen kanssa, koska yhtenä uhkana on ollut tuloloukku, jossa töihin lähtiessä ansiotaso on jopa pudonnut, ja erilaiset karenssit ja byrokratia aiheuttavat tuntuvaa haittaa tilanteessa, jossa työpaikka ei ole vakituinen, vaan heitetään keikkaluonteisena Monet tahtoisivat lähteä tekemään jollekin työvoima-pula-alalle töitä jos palkkausjärjestelmä olisi joustavampi, eli hyppy työttömyyskorvauksesta palkkatyöhän olisi pienempi tai korvaus voisi olla palkkauksen osana mutta ei voi itse valita, miten ja mistä rahansa valtiolta ottaa. On siis selvää, että kehityksen kääntämiseksi tulevaisuudessa tarvitaan laajempia uudistuksia ja muutoksia sekä työmarkkinoille, että työttömyyskorvausjärjestelmään. Aivan ensiksi tulisi lopettaa ihmisiä ärsyttävät puheet vastikkeellisesta työttömyyskorvauksesta, ja tilalle tuoda kunnollinen vaihtoehto valtion työttömyysvarojen vapaaehtoisesta käyttämisestä omaan työllistymiseen joustavalla palkkausjärjestelmällä.Suomalaiselle tulee olla vapaus valita itse.
Työttömyyden kasvot ovat iso noidankehä: Isossa mittakaavassa valtio joutuu ottamaan miljadeja velkaa pelkkään työttömyyden korvaamiseen samaan aikaan, kun se joutuu vähentämään kuntien rahoitusta ja karsimaan palveluja rahan puutteen takia–yhtälö. jossa ei ole kansantaloudellisesti mitään järkeä– Työmarkkinoilla tulisi luoda uudistus, jossa työtön ammattilainen voi itse muuttaa työttömyysrahansa palkan perusosaksi, lähteä kuntaan aluksi 4-5 tuntiseksi avustavaksi työvoimaksi 8-tuntisen työvoiman lisäksi, ja heittää itse keikkaa päälle alhaisella lähtöverotuksella. Myös nuorien saamiseksi työmarkkinoille tulisi kuntien ottaa käyttöön työvoima-osuuskuntia, joissa nuoret uudet ammattilaiset perustavat ohjatusti yhteisiä työ- osuuskuntia, saavat työttömyysrahansa palkan pohjanosana ja heittävät keikkaa itsensä työllistäjinä päälle. Yksityisissä yrityksissä niiden maksamista verotuloista voitaisiin kohdentaa yrityksen yhteiskunnalle maksamat varat työttömyysrahan pakollisen muodon sijasta uuden työpaikan palkan osana samoin. Meillä olisi olemassa monta mallia ohjata rahat, työvoima ja olemassoleeva tekemätön työ kohtaamaan. Pelkkä työmarkkinauudistus ei riitä, samaan aikaan tulisi suorittaa myös sote-uudistus sekä veroremontti.

Martti Nykänen
Muut Kotka

Sosiaalinen Edistyspuolue r.y. sihteeri, kansalaisaktivisti

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu