Kokoomus pettää omat arvonsa, jos se tukee elvytyspakettia

On sanomattakin selvää, ettei EU:n elvytyspaketti edusta mitään talousoikeistolaisia arvoja. Elvytyspaketti on kaikki EU:n jäsenmaat kattava yhteisvastuullinen 750 miljardin euron kokoinen jättilaina, joka jakaa jäsenmaat nettosaajiin ja nettomaksajiin. Ei ole yllättävää, että samat maat, jotka ovat useasti aikaisemminkin olleet EU:n apurahoituksen saajina, kuten Kreikka, Italia ja Espanja, ovat myös elvytyspaketin nettosaajien kärkinimiä. Maksajina taas toimii muun muassa Suomi. Paketti ei noudata EU:n perustavanlaatuista ”no bailout”-periaatetta, koska paketin muut jäsenet ovat velvollisia maksamaan maksukyvyttömän jäsenmaan osan. Paketti luo myös pohjan tulonsiirtounionille.

Millä elvytyspakettia ollaan taas puolusteltu, niin paketin väitetään olevan ”ainutkertainen” poikkeuksellisen kriisiajan ratkaisu. Totuus on, että meillä on ollut lukuisia muitakin ”ainutkertaisia” kriisiajan ratkaisuja EU:ssa. Esimerkiksi niin ainutkertaisia olivat Kreikan tukipaketit I, II ja III. Minulle kokoomuslaisuuden ydinsanoman on aina voinut tiivistää kahteen käsitteeseen – vapauteen ja vastuuseen. Huomaa myös näiden kahden välinen ”ja” -liite, sillä nämä kaksi käsitettä kulkevat käsi kädessä. Ei ole yhtä ilman toista. Jokaista vapautta kohden tulee myös vastuu. EU:n elvytyspaketti ei täytä vastuunkannon piirteitä. Se edesauttaa moraalikatoa, palkitsemalla jäsenmaita vastuuttomasta taloudenpidosta jakamalla riskien kustannukset kaikkien jäsenmaiden kesken.

Kokoomus on nimensä mukaisesti laaja kokoontuma erilaisia mielipiteitä omaavia oikeistolaisia. Yhdistävänä tekijänä meillä on aina ollut ymmärrys aikaisemmin mainitsemastani vapauden ja vastuun perustavanlaatuisesta tärkeydestä, sekä tähän rakentuva velvollisuudentunto vastuullisesta ja kestävästä päätöksenteosta. Kakku on leivottava ennen kuin se voidaan jakaa. EU:n tukipaketti ei noudata tätä periaatetta. Marinin hallitus on jo jakamassa kakkua elvytyspaketin rahoista vihreään siirtymään ja kepulaisiin siltarumpuihin, sekä myös muihin hullutuksiin. Tästä huvista vastapalveluksena saamme tappiollisesti yli 3 miljardin euron velkataakan maksettavaksemme.

Miksi sitten osa kokoomuslaisista on valmis hyväksymään elvytyspaketin? Oma näkemykseni on, että kokoomus kärsii vahvan länsimielisyytensä takia myös kyvyttömyydestä katsoa EU:sta tulevia asioita kriittisesti. Se mikä tulee EU:sta nähdään varauksettoman sokeasti aina hyvänä. Melkein aina tämä pitääkin paikkansa. Liittyminen Euroopan Unioniin oli ulkopoliittisesti viisasta, sekä myös toi maan mittaavien sisämarkkinoiden ja rahavirtojen piiriin. Suomi on osa Eurooppaa ja täten myös meidän tulisi olla osa eurooppalaista yhteistyötä kuulumalla EU:seen, sekä myös ylläpitää meidän yleislänsimaisia vapaamarkkinatalouteen, demokratiaan ja yksilönvapauksiin perustuvia arvoja. 

Suomi voi edelleen olla kaikkea tätä, länsimielinen ja eurooppamyönteinen mallioppilas. Väittäisin että olisimme paremmin tätä kaatamalla elvytyspaketin. EU:n elvytyspaketti on EU:n byrokraattisten sotkujen sisäisten kompromissien kompromissi, jossa ollaan pyritty pitämään jokainen viiteryhmä tyytyväisenä. Lopputulos on surkea sopimus, josta vain harva jää voitolle. Kriittinen ja hyvin valveutunut seuraaja osaa tehdä johtopäätökset siitä, ketkä jäävät elvytyspaketista voitolle. Yksi asia on kuitenkin selvää. Suomi, oikeistolainen talouspolitiikka ja Unioni laajemmin eivät ole voittajia.

Teen avoimen vetoomuksen jokaiselle meidän puolueemme kansanedustajalle. Kun tulee aika äänestää elvytyspaketista eduskunnassa, niin vastustakaa elvytyspakettia. Hinta paketin hylkäämisestä tulee tuntumaan sinä hetkenä kovalta, mutta se on ainoa vastuullinen päätös, jonka voi tehdä. Meidän järkeen perustuvan oikeistolaisen talouspolitiikan kannattajien onneksi asetelma elvytyspaketin kaatamiseksi on suotuisa. Perustuslakivaliokunnassa ollaan tuotu esille ajatus, että äänestys elvytyspaketista tulisi todennäköisesti tarvitsemaan 2/3 enemmistön äänen eduskunnassa mennäkseen läpi. Yhtenäinen oppositio voi kaataa elvytyspaketin. Se vaatii vain rohkeutta.

+19
Martti Paldanius
Kokoomus Tampere
Ehdolla kuntavaaleissa

Olen nuorkokoomuslainen kuntavaaliehdokas Tampereelta. Toimin Tampereen Kokoomuksen Nuorten puheenjohtajana. Olen aatteellisesti klassinen liberaali ja suoraselkäinen oikeistolainen, joka ei pelkää haastaa vallitsevia näkemyksiä.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu