Huumeidenkäyttöhuoneista

Huumeiden käyttöhuoneiden puuttuminen on päihteidenkäyttäjien henkeä ja terveyttä vaarantava seikka. Puhtaasti poliittisista, ideologisista, populistisista tai kansan näennäistä oikeustajua koskettavista seikoista johtuen monet puolueet vastustavat tätä. Tahdotaan laki ja järjestys kuritusta. Tahdotaan myös pitää päihteiden käyttäjät siinä arvottomassa asemassa, jossa he usein yhteiskunnassa ja sosiaalisissa ympäristöissä ovat.

Päihdesairaudesta ja riippuvuudesta kärsivien ihmisten toiveet liittyvät arvostuksen saamiseen, elämän merkityksellisyyden löytämiseen ja päihteidenkäytöstä irtipäästämiseen. Päihteiden käyttäjien turvallisuus on laiminlyöty jo pitkään. Mikään byrokratian vaikeus tai hankkeeseen vaadittavien ministeriöiden yhteistoiminnan vaikeudet eivät ole riittäviä syitä asian toteuttamatta jättämiselle, joka on oikeudellisesti ja moraalisesti välttämätön asia.

Suomalainen luterilaisen moraalin yhteiskunta elää ja kukoistaa heikommassa asemassa olevien, kuten päihteidenkäyttäjien, moraalisesta paheksunnasta ja oman itsen jalustalle asettamisesta. Niin sanotusti ”paremmat ihmiset” ovat irtaantuneet siitä todellisuudesta, jossa päihderiippuvuutta sairastavat tai muuten vain heikommassa asemassa olevat ihmiset elävät. Tälle kehitykselle pitää laittaa stoppi.

On viimein aika kunnioittaa myös päihderiippuvuudesta kärsivien ihmisten toiveita, ihmisarvoa- ja oikeuksia. On varmaa, että tämäntyyppiselle hankkeelle riittää roppakaupalla vastustusta niiden keskuudessa, jotka tahtovat päihteidenkäyttäjiä kurittaa ja heidät rikollisiksi leimata. Sairaus ei ole kuitenkaan rikollisuutta. Päihteiden käyttö on fysiologinen ja psyykkinen riippuvuus, johon pitää saada asiaankuuluvaa hoitoa.

Kaikkien päihteidenkäyttäjien oikeuksia ja ihmisarvoa kunnioittavien päättäjien olisi syytä nyt löytää keinot aloittaa, toteuttaa ja panna käytäntöön lakihanke, jonka avulla voidaan perustaa huumeidenkäyttöhuoneita ja näin myös tarjota valvotut ympäristöt huumeiden käyttämiselle ja myös niiden käytöstä irtipääsemiselle.

Tähän moni saattaisi vastata, että kyse on huumemyönteisyydestä tai jostakin muusta vastaavasta. Asiahan ei niin ole. Tässä on kysymyksessä riippuvuussairaiden ihmisten oikeuksien kunnioittaminen ja huumeiden käytön haittojen vähentäminen. En usko, että kenenkään tulisi käyttää mitään kovia huumeita. Miedompien huumeiden, kuten kannabiksen suhteen voi olla monenlaisia mielipiteitä. En minä sitäkään kovin kannattavana pidä.

Huumeidenkäyttöhuoneiden toimeenpano olisi yhteiskunnallinen koe, jossa mitattaisiin todella se, miten ihmisten terveydellisiä oikeuksia tässä maassa kunnioitetaan. En oikeastaan keksi juurikaan syitä, miksi tämäntyyppistä lakihanketta ei käynnistettäisi.

+3
MattiNikama
Vihreät Turku

Olen turkulainen tuleva kokemusasiantuntija ja valtiotieteen maisteri filosofian oppiaineesta. Minulle tärkeitä aiheita ovat oikeudenmukaisuus, mahdollisuuksien tasa-arvo ja ihmisten henkilökohtaisten vahvuuksien kehittäminen.

Ilmoita asiaton viesti

Kiitos!

Ilmoitus asiattomasta sisällöstä on vastaanotettu